Raad unaniem, er komt een appartementencomplex aan de Marnixstraat

De bestemmingsplanwijziging voor de Marnixstraat in de wijk Stadsdennen is gisteravond door de raad unaniem vastgesteld. Er komt, op de plek van het oude kerkje op Marnixstraat 1A een appartementencomplex van 16 woningen voor de sociale huur. Zeer tegen de wens van de omwonenden in.

Door Petronella van het Goor - “Het voelt alsof ons dit door de strot wordt geduwd”, aldus Wilma Aalvanger van de projectgroep Marnixstraat.

“Aan de Nicolaas Beetstraat komen eengezinswoningen, op de locatie van de Stadsdennenkerk komen minder woningen dan gepland, allemaal na inspraak uit de buurt. En wij moeten dit dus maar gewoon slikken?”

In een laatste poging de raad nog hun kant op te bewegen, hielden meneer Westra en mevrouw Aalvanger een vurig betoog. “Aan de Marnixstraat staan zestien eengezinswoningen, aan de aangrenzende Valeriusstraat staan er zes. Er komen zestien woningen bij, dat is 73 procent van het totaal. En dat terwijl de straten al bomvol auto’s staan, het bijna onmogelijk is elkaar op straat te passeren.

Er komen nu nog veel meer verkeersbewegingen bij”, aldus Westra. Ook het kappen van een groot aantal bomen en het straks deels geblokkeerde vrije uitzicht op het park is de bewoners een doorn in het oog. Projectontwikkelaar De Bunte uit Ede is deels aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet gekomen door van vier naar drie bouwlagen te gaan, maar de buurt wil minder appartementen. En de toezegging van het college dat de woningen, nu en in de toekomst, alleen verhuurd mogen worden aan senioren.

De laatste inspraak mocht niet baten. De sociale woningnood en de doelstelling van het college om de wachttijd voor woningzoekenden in de komende jaren te verkorten naar maximaal 2,5 jaar weegt voor de gemeenteraad zwaarder dan de bezwaren uit de buurt. Wanneer de bouw van het appartementencomplex start, is nog niet duidelijk. Wel ligt de weg, met de bestemmingsplanwijziging, nu vrij.