Raad mag kiezen uit plannen locatie oude bibliotheek Harderwijk

De gemeenteraad van Harderwijk krijgt drie ontwikkelplannen voorgelegd voor de invulling van de locatie van het voormalige bibliotheekgebouw. 

Na een inschrijfprocedure, bestaande uit een selectie- en gunningsfase, is de top drie bekend geworden. Daarbij scoorde het bureau Stadsbouwmeesters uit Utrecht de meeste punten. 

De commissie Ruimte krijgt de plannen gepresenteerd
Er is een visie opgesteld over de gewenste ontwikkeling voor de locatie. Deze is belangrijk voor de binnenstad en het Hortuspark in het bijzonder. Bij het opstellen van de visie is rekening gehouden met de ingediende raadsamendementen op het gebied van duurzaamheid en betaalbaar wonen. De raad krijgt via de commissie Ruimte alle drie ontwikkelingsplannen met de hoogste scores voorgelegd. Daarbij heeft de raad de gelegenheid om daarin eigen voorkeuren uit te spreken. Ook de andere ingediende plannen worden aan de raad kenbaar gemaakt. Maar over de drie hoogst scorende plannen krijgt de commissie een presentatie. 
 
De raad had eerder besloten over te gaan tot verkoop van de locatie In eerste instantie werd bij de herontwikkeling van de locatie gedacht aan een podiumvoorziening. Aangezien deze ontwikkeling geen doorgang heeft gevonden, is besloten het pand in verkoop te brengen. Via een inschrijving konden plannen worden ingediend waarbij de raad vooral wil inzetten op een gedifferentieerd woonmilieu. Maar ook op een hoge duurzaamheidsamibitie en ruimtelijke kwaliteit.  
 
Aan de plannen zijn voorwaarden verbonden Op de begane grond worden ruimten ingericht voor (semi)openbare functies. Daarbij wordt ook aangesloten op het aangrenzende Hortuspark. Verder zijn er eisen gesteld aan vormgeving en voorzieningen op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de verbouwing mag de Academiestraat niet geheel afgesloten mag worden. Er wordt rekening gehouden met de wens van de gemeenteraad voor een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet.