​Raad kiest voor ontwerp van Stadsbouwmeesters voor oude bibliotheek

Door Harry Schipper – Stadsbouwmeesters uit Utrecht mag wat de Harderwijkse gemeenteraad betreft het oude bibliotheekgebouw aan de Academiestraat kopen, slopen en ombouwen tot een wooncomplex met 27 appartementen en op de begane grond een publieksruimte met horeca.

De raad besliste donderdagavond hiertoe met 25 stemmen voor en drie tegenstemmen van de raadsfracties van PvdA en GroenLinks.


Deze twee partijen zagen liever het ontwerp ’Thuis bij de Hortus’ uitgevoerd van de taakgroep Hart van Harderwijk; een groep sociaal en maatschappelijk betrokken Harderwijkers die samen met ontwikkelaar ValuNed de oude bieb wilde ombouwen en daarin de meeste , namelijk 23 betaalbare appartementen wilde realiseren voor vooral startende Harderwijkse jongeren. Ze dienden nog een amendement in, maar die kreeg geen steun van de andere fracties en evenmin van het college van B en W, die het zelfs ontraadde.

Op basis van door de raadsleden zelf opgestelde criteria scoorde het plan van de Utrechtse ontwikkelaar Stadsbouwmeesters het beste op het gebied van duurzaamheid, ontwerp en het woningbouwprogramma. Ook wilde Stadsbouwmeesters het meest betalen voor het bestaande gebouw: meer dan een miljoen euro.

De raadsleden vonden het idee van de lokale taakgroep wél sympathiek, zo lieten ze inspreker Herman Toebes weten. “Maar we hebben zelf de richtlijnen opgesteld”, legde bijvoorbeeld D66-raadslid Thijs Melkert uit, “en dan kunnen we nu niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen”. Ook SGP-raadslid Jan van Panhuis dacht er zo over: “Afspraak is afspraak.”

Het ‘winnende’ ontwerp wordt drie etages hoog en krijgt aan de parkzijde de vorm van ‘een begroeide heuvel’ van trapsgewijs aflopende dakterrassen. Boven komen elf sociale huurwoningen en zestien met een huur ergens tussen de 710 en 900 euro per maand. Beneden komt een ruimte waarin de kaartverkoop en een winkel komt voor het Marius van Dokkummuseum, met horeca en een ontmoetingsruimte.