Project 'De Wijde Wellen' van start

Door Harry Schipper – Nog deze week gaat het project De Wijde Wellen van start, als onderdeel van Harderwijk’s streven de stad een stuk steviger op de toeristische kaart van de Noord-Veluwe te zetten.

De Wellen Harderwijk

Wethouder Jeroen de Jong gebruikte enkele jaren geleden daarvoor de slogan ‘Barcelona op de Veluwe’, ongeveer zoals Giethoorn zichzelf het ‘Venetië van het noorden’ noemt

Hij verricht vrijdag de officiële starthandeling voor de werkzaamheden van de ‘groene boulevard’. De verlenging met bijna zeshonderd meter van de al eerder vernieuwde Strandboulevard, met een wandelpromenade langs het Wolderwijd, over De Stille Wei en De Wellen, naar het Plantagepark, begint deze woensdag al met het opbreken van het fietspad langs de stadsmuur.

Begin dit jaar zijn al zijn de meeste struiken, rietkragen en enkele bomen langs het water verwijderd. Langs de waterkant wordt de komende maanden een circa 450 meter lang ‘landschapsmeubel’ aangelegd van betonnen traptreden. Tegenover het Strandeiland komt een soort lounge-achtige tribune met trampolines en hangmatten en iets verder een drie meter omhooglopende steiger die  uitzicht biedt over het Wolderwijd. En een steiger die verdiept wordt aangelegd in het water, zodat je oog in oog komt te staan met langs zwemmende zwanen, eenden, futen en meerkoetjes. De wandelpromenade loopt door tot aan het Plantagepark, waarnaast nog een veertig meter breed strand wordt aangelegd met hangmatten, speeltoestellen en bankjes. De ijsbaan zelf wordt ook opnieuw aangelegd, zodat er ook officiële schaatswedstrijden op gehouden kunnen worden. Er kunnen in de zomermaanden ook evenementen plaatsvinden.

De bedoeling was dat het werk al het afgelopen najaar van start zou gaan, maar dat bleek niet haalbaar omdat eerst een fauna- en floraonderzoek moest worden afgerond. Het Wolderwijd en dus ook de kustlijn valt namelijk onder Natura-2000 wetgeving en daarvoor moesten speciale vergunningen worden aangevraagd. Ook stelde Rijkswaterstaat extra eisen aan de stenen beschoeiing van de waterkant, zodat die ook hevige stormen kan doorstaan.

Of het lukt om het werk voor de start van het nieuwe toeristische seizoen gereed te krijgen is dus nog maar zeer de vraag. Met de werkzaamheden is naar schatting een totaalbedrag gemoeid van 1,2 miljoen euro.

Wijde Wellen Harderwijk