Praten met St Jansdal over parkeergarage bij Westeinde

Door Harry Schipper – Er komt nu nog geen haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een parkeergarage op of bij het Westeinde-Kruithuis.

Wél gaat de gemeente voor 1 mei met ziekenhuis St Jansdal in gesprek om te bezien of bij de realisatie van een nieuwe parkeergarage tussen ziekenhuis en binnenstad samen opgetrokken kan worden.

Dat is het resultaat van een unaniem door de raad aangenomen motie, die door D66 was ingediend met steun van GemeenteBelang, PvdA en VVD. De motie kwam aan de orde bij het raadsvoorstel om aan het streekziekenhuis drie jaar lang grond bij het Struikterrein te verhuren en voor 231.000 euro in te richten als tijdelijk parkeerterrein, met plek voor 174 auto’s van vooral ziekenhuispersoneel. Ook dat voorstel werd unaniem aangenomen.

Het Harderwijkse ziekenhuis zit dringend verlegen om parkeerplekken nadat het vorig jaar het ziekenhuis in Lelystad overnam. Nu ook de afdeling radiologie en de zuidelijke vleugel  verder worden uitgebreid, neemt de parkeerdruk naar verwachting nog verder toe. Met de aanleg en verhuur van het tijdelijke parkeerterrein, plus een groenstrook die het ziekenhuis van de gemeente mag overkopen en inrichten voor negentien parkeerplekken, is het St Jansdal voor de komende drie tot vijf jaar uit de brand. In de tussentijd moet het ziekenhuis een definitieve oplossing bedenken voor de sterk toegenomen parkeerbehoefte.

Voor D66-fractievoorzitter Martijn Pijnenburg reden om het college van B en W te vragen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de bouw van een parkeergarage ‘ter vervanging van de parkeerplaats P19 aan het Westeinde, ergens tussen het St Jansdal en de binnenstad’ en ‘in gezamenlijkheid met het ziekenhuis’. Zijn partij denkt zo twee vliegen in één klap te kunnen slaan: een oplossing voor de parkeerproblemen van het St Jansdal én een betere parkeeroplossing voor de kwijnende en met winkelleegstand kampende zuidzijde van de binnenstad. “Deze parkeeroplossing kan een positieve impact hebben op de Smeepoortstraat en Donkerstraat en kan zorgen voor een betere circulering in en vitalisering van de binnenstad”, aldus Pijnenburg.

Pijnenburg sprak donderdag in de raadsvergadering zijn zorg uit dat wanneer de gemeente niet zelf een haalbaarheidsonderzoek hiernaar uitvoert, het ziekenhuis misschien een parkeeroplossing bedenkt aan de andere (zuid)kant van het ziekenhuis. Daar zou de gemeente nu weinig baat bij hebben, omdat de parkeerdruk juist in de binnenstad en met name aan de zijde van het Westeinde hoog is. “Een parkeergarage aan het Westeinde kan van toegevoegde waarde zijn voor zowel de groeiende behoefte van het St Jansdal-ziekenhuis als voor de binnenstad van Harderwijk”, aldus de D66-voorman.

Wethouder Jeroen de Jong schat dat de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek uitkomen op zo’n 25 duizend euro. Hij was er wel voor te porren, omdat het past in de gemeentelijke plannen. Na vragen van andere partijen of er niet ook andere private partijen zouden willen meedoen aan de bouw en exploitatie van een parkeergarage of –voorziening en waar precies zo’n parkeervoorziening zou moeten komen, volgde een schorsing waarna tot ieders verrassing in de motie niet langer meer ging over een haalbaarheidsonderzoek, maar enkel om ‘een eerste gesprek’ met het St Jansdal. En daar had natuurlijk niemand bezwaar tegen…