Plannen voor de Roef al vergevorderd

Door Petronella van het Goor - Er zijn maar weinig gebouwen in Harderwijk die zo in samenspraak met de buurt zijn ontwikkeld als het nieuwe wijkcentrum De Roef. Er zijn de afgelopen maanden meerdere avonden met de buurt georganiseerd en mede aan de hand daarvan is er nu een schetsontwerp van het nieuwe wijkcentrum. De bouw daarvan gaat € 9.150.000,= kosten, inclusief btw.

In het nieuwe wijkcentrum komt een grote huisartsenpraktijk, ZorgDat gaat er kantoor houden, er is plek voor verschillende zorgaanbieders als een fysiopraktijk, een verloskundigenpraktijk en diëtiste.

Ook blijft er genoeg ruimte voor alle verenigingen die er nu wekelijks of maandelijks hun bijeenkomsten houden. Denk aan koren, dansverenigingen, de klaverjasvereniging en ouderenparticipatie. Zaalhuur voor bijvoorbeeld feestjes blijft mogelijk. Ook komt er een soort huiskamer voor de buurt, waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en is er ook voor maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om tegen een sociale prijs ruimte te huren.

De nieuwe Roef krijgt een plint met daarop twee verdiepingen, het wordt dus een drielaags gebouw. Onder het gebouw komt een verdiepte parkeergarage. In overleg met de omwonenden is besloten dat er een extra ontsluiting van het gebouw komt aan de Stadswei, die ontsluiting wordt voor doorgaand verkeer naar de Hoefbladmeen afgesloten. Op het grote plein is in de toekomst een kleine markt denkbaar en kan er wellicht een soort buurtfestival worden gehouden. In de toekomst wordt ook een plan gemaakt voor een herinrichting van het openbare gebied, zodat de Roef een verbinding krijgt met het winkelcentrum.

Het schetsontwerp moet nu worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad voorstellen om niet te kiezen voor het traditionele proces van aanbesteding en het daaruit kiezen van een aannemer, maar wil vooraf een Bouwteam samenstellen. Een team dat bestaat uit de opdrachtgever, architect, aannemer, installateur en kostendeskundige. Dit om kwaliteit te waarborgen, kosten zo laag mogelijk te houden en zo snel mogelijk met de bouw te kunnen beginnen.

Pas als het definitieve ontwerp klaar is, zullen de definitieve kosten van de bouw bekend zijn. Het krediet daarvoor wordt pas aangevraagd als de gemeenteraad het definitieve ontwerp vaststelt en in het gebouw wil investeren. Dat is volgens planning in de herfst van 2020. Als er geen vertraging komt in het hele proces, kan het nieuwe gebouw in het vroege najaar van 2021 in gebruik zijn.

Schets MFC de Roef Stadsweiden Harderwijk