Plan voor goedkope woningen in Hierden

Door Petronella van het Goor - Op twee percelen, aan de Paasloweg en de Beekhuizerweg in Hierden, staat voor 5.500 vierkante meter aan veestallen. 

De eigenaren hebben een vergunning voor een totale oppervlakte van 9.800 vierkante meter aan veestallen. Zij willen echter niet uitbreiden, maar de veestallen en agrarische bijgebouwen slopen en daar 23 woningen bouwen.

Twee dure woningen tot 325.000 euro, vier middeldure tot 275.000 euro, zeven goedkope tot 200.000 euro en wel tien starterswoningen tot 150.000 euro. De vier recreatiewoningen die er op het terrein staan, moeten ook een woonbestemming krijgen in middelduur en goedkoop segment.

De percelen hebben nu een agrarische bestemming, er worden kalveren en eenden gehouden. Volgens het geldende bestemmingsplan mogen er geen woningen gebouwd worden. Het initiatief past niet binnen de Rood-voor-rood regeling zoals die staat in het bestemmingsplan buitengebied 2014. De gemeente Harderwijk zal dus een uitzondering moeten maken om deze woningbouw mogelijk te maken. Lastig, want de locatie Paasloweg/Beekhuizerweg is identiek aan meerdere locaties in het eendengebied, waar geen functieverandering mogelijk is.

Medewerking verlenen aan de bouwplannen op deze locatie, schept een precedent voor woningbouwontwikkeling in het eendengebied. Maar, geen medewerking verlenen aan deze plannen betekent dat er waarschijnlijk een uitbreiding komt van de agrarische gebouwen tot bijna 10.000 vierkante meter. Geen ruimtelijke verbetering, geen asbestsanering en geen uitbreiding van het aantal goedkope woningen en starterswoningen.

Omdat de gewenste uitbreiding van het woningaanbod zwaarder weegt dan de tegens, heeft het college besloten mee te willen werken aan dit initiatief. Dat betekent dat het college in principe bereid is het bestemmingsplan aan te passen en uiteindelijk bouwrechten te verlenen.

Paasloweg Hierden