Piet Dijkstra Prijs voor zeer verbaasde en verbouwereerde Hennie Vierhout-Raaijen

Door Lex Schuijl - In het ‘Huis van de Stad’ stond tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst het thema ‘Durf te dromen’ centraal. Daarnaast werd voor de vierde maal de Piet Dijkstra Prijs uitgereikt. 

Het instellen van de Piet Dijkstra Prijs, als waardering voor vrijwilligerswerk, werd na diens overlijden in september 2013 ingesteld als eerbetoon aan hem en aan de inzet van vrijwilligers.

Dijkstra was namelijk een man die niet stilzat, maar zich intensief bezighield met netwerken, het leggen van sociale contacten en het bezoeken van medemensen die even een steun in de rug nodig hadden.

Deze prijs werd in 2015 voor het eerst uitgereikt aan de heer Wim Wassenaar. Juryleden Wilma en Petra, de trotse dochters van wijlen Piet Dijkstra, kwamen dit jaar uit op Hennie Vierhout-Raaijen. 

Voorbeeld en inspiratiebron

Voor deze uitreiking werd een zeer verbaasde en verbouwereerde Hennie Vierhout-Raaijen door burgemeester Van Schaik voor het voetlicht gehaald. Hennie Vierhout-Raaijen heeft zich al vele jaren voor mensen in haar woonomgeving en alleenstaanden ingezet. Ook is zij ruim veertig jaar achter de schermen, actief geweest in verpleeghuis Sonnevanck. ‘Een voorbeeld en inspiratie voor anderen en een stimulans voor vele andere vrijwilligers', aldus Van Schaik.

Bijzonder is dat Henny destijds ook zelf met Piet Dijkstra heeft samengewerkt. Dijkstra was destijds ook voorzitter van de Bescherming Bevolking Harderwijk en Hennie maakte daar in het gebouw aan de Julianalaan schoon.

Volgens Van Schaik had Dijkstra al snel gezien dat zij iemand is die eerst aan een ander denkt en dan aan zichzelf. Hij wees in zijn toespraak op het leggen van echte verbinding. ,,Durven wij in 2018 de smartphone wat meer weg te leggen om te zien wat er dichtbij om je heen gebeurt? Los te denken van de eigen timeline, likes en volgers?”

Piet Dijkstraprijs voor Hennie Vierhout-Raaijen