Opnieuw starterslening in Harderwijk

Door Petronella van het Goor - Jongeren in Harderwijk kunnen in de loop van 2020 weer een starterslening aanvragen bij de gemeente Harderwijk. 

Daar zitten wel wat haken en ogen aan. Zo mag de jongere niet ouder zijn dan 35 jaar en moet het een eerste koopwoning zijn. Een bestaande koopwoning mag niet duurder zijn dan 250.000 euro, de lening bedraagt dan maximaal 25.000 euro tot en met energielabel B.

Voor bestaande woningen met energielabel A of hoger, geldt een maximum van 30.000 euro. Een nieuwbouwwoning mag niet duurder zijn dan 275.000 euro en de lening is dan maximaal 35.000 euro. Ook geldt de starterslening voor een nieuwbouwwoning alleen voor projecten die daarvoor door het college van burgemeester en wethouders zijn aangewezen.

Harderwijk heeft in de jaren 2013 en 2014 al eerder een starterslening mogelijk gemaakt. Daarvoor was destijds 1.257.500 euro in een fonds voor starterslening bij SVn gestort. Van dat geld zijn 86 leningen verstrekt. Door tussentijdse aflossingen is de vrij besteedbare ruimte in dat fonds inmiddels weer opgelopen tot 723.000 euro. Het college verwacht voor de komende jaren een fonds van 1.350.000 euro nodig te hebben. Dat betekent dat er ruim 600.000 euro moet worden bijgestort. 

De ontwerp verordening starterslening ligt de komende vier weken ter inzage in de Stadswinkel.