Opnieuw nieuwbouw in Hierdens buitengebied

Door Harry Schipper – Er mogen opnieuw in het buitengebied van Hierden huizen worden gebouwd, omdat er oude eendenstallen verdwijnen. Ditmaal gaat het om twee nieuwe vrijstaande huizen aan de Duinweg.

B en W hebben een plan hiervoor goedgekeurd  en alvast een nieuw ontwerpbestemmingsplannetje laten opstellen, omdat de geldende bestemmingsplannen de bouw eigenlijk niet toestaan.

De huizen komen naast Duinweg 8, ongeveer halverwege tussen de Kieftweg en de Bovenweg. Op de bouwpercelen staan nu nog alleen struiken en bomen.

In ruil voor de bouw van de huizen, die elk negentig vierkante meter groot mogen zijn, met een bijgebouw van nog eens zestig vierkante meter, sloopt de initiatiefnemer zo’n negenhonderd vierkante meter aan oude eendenstallen aan de Parallelweg 9/10. Hij moet ook opdraaien voor alle kosten die gemoeid zijn met het opstellen van het plan.

Het college van B en W laat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen zodra er is betaald. Wie dat wil heeft dan zes werken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Het college vindt het niet nodig om voor het nieuwe plan inspraak toe te passen. De raad moet, zoals gebruikelijk, met dit voornemen nog instemmen.

Kieftweg Duinweg Hierden