Omwonenden van de Heemskercklaan richten samen hun hofje opnieuw in

Afgelopen januari startte de aannemer, in opdracht van de gemeente, met de aanleg van het Hofje van de Heemskercklaan. Na het grondwerk, staken de bewoners gezamenlijk de handen uit de mouwen. Op een zaterdagmorgen in maart zetten zij de beplanting in de grond.

Tijdens een buurtborrel kwam de behoefte aan een andere inrichting van het hofje ter sprake. Er waren genoeg ideeën en wensen.

Wijkmanager Bram Oudejans reageerde positief op het idee, mits de bewoners zelf ook mee zouden helpen bij de aanleg en het onderhoud van het hofje.
 
Het ontwerp kwam tot stand doordat één van de buurtbewoners, Hendrik Pars twee schetsen had gemaakt op basis van de uitgesproken wensen. De bewoners kregen het ontwerp voorgelegd en kwamen met een tegenvoorstel. Uiteindelijk werd op basis daarvan een definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp werd besproken met wijkbeheerder Bart Borgman. De gemeente reageerde positief op het voorstel en gaf medewerking om het buurtinitiatief te realiseren. Ook in de toekomst blijven de bewoners betrokken bij het onderhoud. De gekozen bomen en planten zullen straks veel vogels en vlinders naar het hofje trekken.
 
Hebt u zelf goede ideeën?
Ziet u kansen of ervaart u problemen in uw straat of wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. U kunt ook meedenken en meedoen op www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl. Harderwijk zijn wij Samen!