NIX18 campagne

Van 17 mei tot 1 juni vindt de landelijke actie ‘NIXzonderID’ plaats. Tijdens deze actie besteden wij samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Tactus aandacht aan de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak.

Ook thuis niet roken en drinken onder de 18 jaar

Hoe langer u het drinken van alcohol en het roken uitstelt, hoe beter het is. De kans is dan ook veel groter dat uw kind nooit verslaafd raakt aan alcohol of tabak. Praten met uw kind over alcohol en tabak kan best lastig zijn. U helpt uw kind als u grenzen stelt, ook als u zelf wel eens alcohol drinkt of rookt. Tips om er samen met uw kind over te praten staan op www.hoepakjijdataan.nl. 

Oproep sportverenigingen

Wij hopen dat de sportverenigingen in Harderwijk ook meedoen aan de actie. Dit kunt u doen door initiatieven te organiseren om het belang van naleving onder de aandacht te brengen van uw jongere leden, hun ouders, de bar coördinator of – beheerder en barvrijwilligers. Hiervoor kunt u materiaal gebruiken uit de NIX zonder ID toolkit, die voor de actie gemaakt is door de campagne en het Trimbos-instituut.
 
Meer informatie en materiaal uit de toolkit kunt u vinden op www.naar18jaar.nl/toolkit.
Ook kunt u terecht bij de preventiewerker van Tactus voor Harderwijk met vragen over de campagne: Bas Evers, b.evers@tactus.nl.