Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 9 - 28 februari 2024

Met deze week: Komt u bij de cliëntenraad van Harderwijk?, belangrijke informatie voor inwoners die derdelanders uit Oekraïne opvangen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Komt u bij de cliëntenraad van Harderwijk?

Krijgt u ondersteuning vanuit de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet? Denk dan met ons mee in de cliëntenraad van Harderwijk. Deel uw ervaring en praat mee over wat er goed gaat of beter kan.

Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit een groep inwoners die meedenkt over verbeteringen binnen het sociaal domein. Het zijn inwoners die hulp krijgen vanuit de Participatiewet, de Wmo en/of de Jeugdwet. De inbreng van de cliëntenraad helpt om de kwaliteit van de hulp en ondersteuning te verbeteren. De cliëntenraad is dus enorm belangrijk.

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en waar de gemeente over beslist. Er is een gespreksleider die los staat van de gemeente. De eerste cliëntenraad heeft al 3 bijeenkomsten gehad. Als lid van de cliëntenraad doet u mee aan de volgende 3 bijeenkomsten. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst dragen de oude leden van de cliëntenraad het stokje over aan de nieuwe raad. Daarna bepalen we of de cliëntenraad een succes is.

Wanneer komt de cliëntenraad bij elkaar?
De volgende bijeenkomsten zijn op:
 • Data: woensdag 13 maart, 24 april en 22 mei
 • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
 • Locatie: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Komt u liever niet alleen? U mag een mantelzorger of ouder meenemen.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Kijk op www.harderwijk.nl/clientenraad voor meer informatie en om u aan te melden. Heeft u hulp nodig met het invullen van het aanmeldformulier? Bel dan naar 0341 41 19 11.

Agenda

Raadsinformatie
De Commissie Mens & Maatschappij vergadert op donderdag 7 maart vanaf 19.30 uur in het Huis van de Stad. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder andere ‘Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk’ en ‘Project Inventarisatie ombuigingen 2025-2028’. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over ‘Wervingsbeleid in beeld: inclusiviteit uitstralen om divers te zijn’. Raadsvragen en antwoorden zijn te vinden op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Gratis ophalen van grof tuinafval

Op dinsdag 5 of woensdag 6 maart kunt u gratis grof tuinafval aan huis laten ophalen. Denk hierbij aan snoeihout, takken en blad. De ophaaldag hangt af van uw postcode.

Aanmelden voor 1 maart
Wilt u gebruikmaken van deze service? Meld dit uiterlijk vrijdag 1 maart vóór 12.00 uur bij ABL Boomverzorging. Stuur een mail via [email protected] of bel naar 0318 61 42 27. Geef bij de aanmelding uw adres door. Biedt u ook zakken met bladeren aan? Vermeld in de mail dan hoeveel zakken dit zijn.

Ophaaldag per postcode
Het ophalen van tuinafval is verdeeld over 2 dagen. De ophaaldag hangt af van uw postcode.
 • Dinsdag 5 maart: postcode 3843, 3844, 3845 en 3847
 • Woensdag 6 maart: postcode 3841, 3842, 3846, 3848 en 3849
Andere ophaalplek voor bewoners oude binnenstad
Het is niet mogelijk om met vrachtwagens de oude binnenstad in te rijden. Straten waar we niet kunnen komen zijn: Blokhuis, Muntsteeg, Straat van Sevenhuysen, Kleine Oosterwijck en Israëlstraat. Bewoners van deze straten mogen het grof tuinafval aanbieden langs de doorgaande weg, of bij de ondergrondse vuilcontainers in de buurt.

Spelregels:
 • Het tuinafval wordt alleen na aanmelding meegenomen.
 • Lever alleen goed gebundelde takken en snoeihout aan, bundels mogen niet uit elkaar vallen. Niet gebundelde takken worden niet meegenomen.
 • Lever bundels van maximaal 1 meter lengte.
 • Lever in totaal niet meer dan 2m³ (afmeting van 2 x 1 x 1 m) aan.
 • Coniferen, stobben, wortels met kluit of ander afval worden niet meegenomen.
 • Leg de bundels goed zichtbaar langs de openbare weg. Doe dat verkeersveilig en zorg dat de vrachtauto er gemakkelijk bij komt.
 • Vuilniszakken van maximaal 80 liter met bladeren mogen per adres onbeperkt worden aangeboden.
 • Let op dat er alleen blad in de vuilniszakken zit.
 • Zet het tuinafval op de ophaaldag vóór 07.30 uur op de door u opgegeven plek.

Nieuwe bomen en struiken aan de Tonselsedreef

De klimaatverandering vraagt ook om verandering in hoe wij met onze aarde omgaan. Het is belangrijk om ons daaraan zo goed mogelijk aan te passen. Eén manier is onze openbare ruimte groener te maken. Dus: meer stenen eruit, meer groen erin.

We planten bomen en struiken slim
Bomen en struiken zijn belangrijk voor een fijne leefomgeving en het klimaat. Ze zorgen voor verkoeling, geven zuurstof, vangen fijnstof op en houden water vast. En natuurlijk zorgt het voor een mooier straatbeeld. Het duurzaamheidsfonds geeft in 2024 de kans om verschillende plekken in de gemeente groener te maken. We planten bomen en struiken tegelijk met al geplande werkzaamheden. Dan hoeven we dat op een later moment niet weer opnieuw te doen. Hierdoor besparen we kosten en is er minder overlast.

Tonselsedreef is als eerste aan de beurt
Op de Tonselsedreef zijn 24 bomen op en rond het parkeerterrein geplant. Daarnaast hebben we struiken geplant. Ook is een aantal parkeervakken aangepast waardoor het regenwater makkelijker weg kan. Hierna maken we het Albert Verweyplein groener. Dit combineren we met de geplande werkzaamheden van het Brederopark.

Zelf ook meer groen in de tuin?
Denkt u er weleens aan om zelf uw tuin groen(er) te maken? Mogelijk is hier ook een subsidie voor beschikbaar. Ga voor informatie en inspiratie naar www.regionaalenergieloket.nl/harderwijk.

Afsluiting spoorwegovergang

Van vrijdag 1 tot en met maandagochtend 4 maart werkt ProRail aan het spoor in Harderwijk. Er rijden dat weekend geen treinen maar bussen. De spoorwegovergang aan de Deventerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Er is een omleidingsroute via de N302 en de Verkeersweg.

Vernieuwing van het spoor
ProRail vernieuwt het spoor tussen het station en de overweg Deventerweg. De rails, het spoorgrind, de kabels en leidingen worden vervangen.

Parkeren en eenrichtingsverkeer in de Prins Mauritslaan
De aannemer slaat materiaal en machines op aan de Prins Mauritslaan. Dit betekent dat ongeveer de helft van de parkeervakken in de Prins Mauritslaan tijdelijk wordt afgezet. Ook wordt de weg tijdelijk een eenrichtingsweg. Die is alleen toegankelijk vanaf het Oranjepark in de richting van de Graaf Ottolaan.

Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen. Wilt u reizen met het OV? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of bekijk de NS-app voor een reisadvies op maat.

Belangrijke informatie voor inwoners die derdelanders uit Oekraïne opvangen

Biedt u onderdak aan een of meer derdelander(s) uit Oekraïne? Dan is het heel belangrijk om na te gaan of u na 4 maart 2024 nog opvang mag of wil blijven bieden. Na deze datum vervalt voor een bepaalde groep derdelanders namelijk het verblijfsrecht. En daarmee het recht op een opvangplek bij de gemeente of bij u. Dat heeft financiële gevolgen. Kijk op www.harderwijk.nl/oekraine voor meer informatie.

Samenvatting bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunningen
 • Mandenmakerstraat 111, 3841 VD Harderwijk, 22 februari 2024
 • Van Goorswegje 13A, 3849 MD Hierden, 21 februari 2024
 • Weverskamp 85, 3848 CP Harderwijk, 21 februari 2024
 • Westrak 2, 3844 LA Harderwijk, 21 februari 2024
 • Korhoenlaan 1-167, 3847 LL Harderwijk, 21 februari 2024
 • Fagotdreef 1, 3845 DE Harderwijk, 21 februari 2024 
 • Alberdingk Thijmlaan 47, 3842 ZB Harderwijk, 21 februari 2024 
 • Meerkoetmeen 79, 3844 XN Harderwijk, 21 februari 2024
 • Berkenboomsweg Hierden, Verzoeklocatie 2024021901275, 21 februari 2024
Besluit aanvraag omgevingsvergunningen
 • Meerkoetmeen 79, 3844 XN Harderwijk, 26 februari 2024
 • Jhr. Sandberglaan 68-01 t/m 68-12, 3849 PX Hierden, 26 februari 2024
 • Brinken in de Zoom, Harderwijk (HDW00) K 1111, 22 februari 2024
 • Sonnevancklaan 3, 3847 LW Harderwijk, 21 februari 2024
 • Leuvenumseweg 70, 3847 LD Harderwijk, 21 februari 2024
 • Hierdenseweg 21, 3841 GV Harderwijk, 21 februari 2024
 • Alberdingk Thijmlaan 47, 3842 ZB Harderwijk, 21 februari 2024
 • Triasgracht 12, 3845 DZ Harderwijk, 21 februari 2024
 • Harderwijk (HDW00) A 3634, 21 februari 2024
 • Landweg 3, 3841 GH Harderwijk, 21 februari 2024
 • Kelvinstraat 44 t/m 58, 3846 BV Harderwijk, 21 februari 2024
 • Fahrenheitstraat 36D, 3846 BN Harderwijk, 21 februari 2024
 • Nonnenstraat 24, 3841 AG Harderwijk, 21 februari 2024
Verlenging beslistermijnen
 • Provenierslaan 5-7, 3841 DE Harderwijk, 23 februari 2024
Milieumeldingen
 • voor het verwijderen van asbest aan Lauwers 75 te Harderwijk, 22 februari 2024
 • voor het verwijderen van asbest aan Varenweg 20 te Hierden, 22 februari 2024
 • voor het saneren van diverse asbestbronnen aan Goeman Borgesiuslaan 155 te Harderwijk, 22 februari 2024
 • voor het verwijderen van asbest aan Mheenhof 7 te Hierden, 22 februari 2024
 • voor het verwijderen van asbest aan Vlierburgweg 7 te Harderwijk, 22 februari 2024
 • voor het verwijderen van asbest aan Lauwers 75 te Harderwijk, 22 februari 2024
Ruimtelijke plannen
 • Bestemmingsplan Buitengebied - Parallelweg 9-10, 22 februari 2024
Overig
 • Gemeente Harderwijk – ruiling perceel grond, 22 februari 2024
 • Aanwijsbesluit Toezichthouders, 21 februari 2024 
 • Besluit Intrekken beleidsregel taxi's in het voetgangersgebied, 20 februari 2024
 • Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Harderwijk 2023, 20 februari 2024
 • Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2024, 20 februari 2024
 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Harderwijk 2023, 20 februari 2024.