Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 49

Met deze week: Kerstmissie Harderwijk 2022, vandaag is de dag van de vrijwilliger en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Kerstmissie Harderwijk 2022

Kerstmissie Harderwijk: activiteiten voor iedereen.
Harderwijk zijn wij samen. Dat betekent ook dat we iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken willen betrekken bij onze samenleving. Diverse sociaal maatschappelijk betrokken organisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligers, inwoners en de gemeente slaan de handen ineen met de Kerstmissie 2022.
 
Wethouder Maarten Reckman: "Als gemeente willen we dat iedereen mee kan doen. Zeker deze tijd, waarin meer inwoners het moeilijk hebben, vraagt om extra omzien naar elkaar. Harderwijk zijn we immers samen. Mooi dat met deze Kerstmissie op allerlei plekken in de Harderwijker samenleving mensen opstaan om iets voor een ander te betekenen. Jong en oud, rijk en arm, gezinnen en alleenstaanden - er is warme belangstelling en aandacht voor én van iedereen. Het maakt mij als wethouder trots. Want als we als gemeente ergens voor staan, is het wel dat niemand er alleen voor staat."
 
Wat houdt het in?
Gezelligheid, samenkomen en leuke, sfeervolle activiteiten door het centrum van Harderwijk in de dagen voor Kerst. Ook laten de initiatiefnemers het aanbod aan instanties en hun initiatieven zien, waardoor inwoners nog maar één stap verwijderd zijn van meedoen. Een leuke en laagdrempelige manier om gemotiveerd te raken en in beweging te komen. Letterlijk en figuurlijk.
 
Santa Run, kerstpakkettenactie, kerstmarkt en sing-a-long
Onderdeel van het programma zijn een Santa Run (ook voor kids) voor het goede doel, een creatieve kerstmarkt, een kerstpakkettenactie en samenzang op de Markt. Meer informatie over de activiteiten en de mogelijkheden om zelf een steentje bij te dragen? Ga naar www.kerstmissie.nl.
 
Waar?
Door het centrum van Harderwijk
Wanneer?
Vrijdag 23 december 2022 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 15 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de Hoogbouwvisie en bestemmingsplan Verscholen Dorp. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie GroenLinks heeft het college schriftelijke vragen gesteld over 4400 bomen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Vandaag is de Dag van de Vrijwilliger

Bedankt! Aan iedereen die zich weleens vrijwillig inzet voor het welzijn van een ander. 

Carbid schieten; houd het veilig en gezellig

Net zoals andere jaren is het toegestaan om buiten de bebouwde kom met de jaarwisseling carbid te schieten. Bij carbid schieten is het belangrijk dat het veilig en verantwoord gebeurt. Niet teveel mensen bij elkaar en verstand van zaken bij het afsteken.
 
Carbid schieten is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Er mag met maximaal twee melkbussen geschoten worden en de deksels moeten vervangen zijn door ballen. Let er op dat je mens of milieu niet in gevaar brengt.
 
Zorg voor minimaal 100 meter afstand van gebouwen van anderen en dat het schietveld tenminste 75 meter is (zonder dat het openbare paden, openbaar water of (spoor)wegen doorkruist). Als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang moet het schietterrein goed worden verlicht. Meer informatie over carbid schieten: www.wieisdebock.nl of www.harderwijk.nl/jaarwisseling.

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911.

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning, bijgebouw Ruimelsdwarsweg 4, 3849BK Hierden, 2 december 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, tussen Beekhuizerweg 21 en 25 Hierden, 2 december 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw prefab woning Parallelweg 26 188, 3849MN Hierden, 1 december 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel voorzijde Multatulistraat 7, 3842AK Harderwijk, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke inrit Hoge Varenweg 4A, 3849RH Hierden, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen 4 bomen parkeerplaats Piccolodreef-Fagotdreef Harderwijk, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen 8 bomen Parallelweg 25, 3849 ML Hierden, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw hotel met wellnesscentre (achter) Leuvenumseweg 7 (HDW00 C 1903) Harderwijk, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen muur Stationslaan 114A, 3841DC Harderwijk, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw woning Horloseweg 6, 3845LA Harderwijk, 30 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen Pasenstraat 5, 7 en 9, 3841BN Harderwijk, 29 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen woning Evert Hoperf 3, 3845LP Harderwijk, 29 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Lageweg 26, 3849PE Hierden, 29 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, buitenhok Verkeersweg 3, 3842LC Harderwijk, 28 november 2022

Verlening en weigering vergunningen

 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Duinweg 19, 3849NJ Hierden, 1 december 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, winterwonen Boslaan 2A-63, 3847LT Harderwijk, 30 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, winterwonen Boslaan 2-19, 3847LT Harderwijk, 30 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, dakkapel plaatsen Lageweg 26, 3849PE Hierden, 30 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, wijzigen bouwvlak Parallelweg 26-195, 3849MN Hierden, 30 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, uitbreiding Hoornmeen 4, 3844JE Harderwijk, 30 november 2022

Milieumeldingen

 • Melding voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater aan Leuvenumseweg 34 te Harderwijk, 1 december 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest uit een woning aan Melis Stokelaan 79 te Harderwijk, 1 december 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest in de berging van de woning aan Guido Gezellelaan 231 te Harderwijk, 1 december 2022
 • Melding voor het aanleggen van een nieuw bodemenergiesysteem buiten inrichtingen aan Ooster Mheenweg 8 te Hierden, 1 december 2022

Overig

 • Definitief tweede aanwijzingsbesluit bovengrondse verzamelcontainer locaties voor gft afval afkomstig van bewoners hoogbouw, gestapelde bouw en van de binnenstad Harderwijk en Hierden, 30 november 2022.