Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 47

Met deze week: Jeugdlintje 2022 uitgereikt, inwoners wippen bijna 92.000 kilo tegels en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 1 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere: Voorziening emissieloos werken Waterfront en bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 46. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Jeugdlintje 2022 uitgereikt

Op 17 november kreeg Tom de Jonge (14 jaar) het Jeugdlintje 2022 van gemeente Harderwijk. Hij verdiende dit voor zijn inzet op sociaal en maatschappelijk vlak. Zo zamelde hij geld in voor Alzheimer Nederland, KWF-kankerbestrijding en Stichting de Maretak Veluwe. Ook is Tom actief als vrijwilliger bij wijkgemeente De Regenboog.
 
Dat is bewonderenswaardig op zo'n jonge leeftijd. Het maakt Tom een voorbeeld voor anderen. Dat vindt ook burgemeester Harm-Jan van Schaik: "Met zijn acties maakt Tom de samenleving beter en mooier. Daarom verdient hij deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding. Fijn dat Tom op deze leeftijd al aandacht wil vragen voor een onderwerp als dementie. Het is belangrijk dat Harderwijk steeds dementievriendelijker wordt. Dat iedereen zo lang mogelijk mee moet kunnen doen in onze samenleving."

Tom de Jonge jeugdlintje gemeente Harderwijk 2022 

Trefpunt Positieve Gezondheid

In MFC De Roef werken verschillende partijen samen om te ondersteunen in gezond zijn en uzelf gezond voelen. Zorg, welzijn en ontmoeten komen hier bij elkaar. Loopt u ergens tegenaan of wilt u dat iemand meedenkt? Loop met uw vragen eens binnen bij het Trefpunt Positieve Gezondheid. De welzijnscoaches kijken graag met u mee hoe u vanuit eigen regie uw welzijn kunt vergroten.
 
Wanneer: elke maandag, woensdag en donderdag  van 9:00 tot 12:00 uur
Waar: MFC de Roef, Middelste Wei 2-4
 
Wilt u meer weten?
Bel voor meer informatie met (0341) 43 46 56 of kijk op www.zorgdat.nl. 

Hondenbeleid aangepast in Harderwijk

Het hondenbeleid is op een aantal punten aangepast voor Harderwijk en Hierden. Dit beleid is korter, duidelijker en heeft minder regels. In het nieuwe beleid is rekening gehouden met de ideeën en meningen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters in de gemeente.
 
Wat is er veranderd in het hondenbeleid?
 • Het aangepaste beleid zorgt voor:
 • Minder en duidelijke regels over de opruimplicht;
 • Een online kaart van uitlaatplaatsen en voorzieningen;
 • Het vervangen van hondenpoepzakjes voor extra afvalbakken. 
Mijn baas ruimt op!
Binnen de bebouwde kom ruimen hondenbezitters of -uitlaters altijd de poep van hun honden op. Dat hoeft niet bij de losloopgebieden en hondenrennen in Harderwijk en Hierden. Buiten de bebouwde is er geen opruimplicht. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de opruimmiddelen. De gemeente verstrekt geen hondenpoepzakjes meer. Het nieuwe beleid maakt dat er minder beheer en onderhoud nodig is.
 
We onderzoeken of het nieuwe beleid werkt
Over twee jaar beoordelen we of dit nieuwe beleid werkt. Wordt er dan voldoende opgeruimd en zijn er minder klachten over hondenpoep? Dan kijken we of de hondenbelasting lager of zelfs gestopt kan worden. 

Inwoners wippen bijna 92.000 kilo tegels

In de afgelopen 7 maanden zijn er in Nederland meer dan 2,8 miljoen tegels vervangen door ‘groen’. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden. Dit is een nieuw record voor het NK Tegelwippen. De zeven regiogemeenten van de Noord-Veluwe gingen de tegelstrijd met elkaar aan. Inwoners van alle regiogemeenten konden meedoen door tegels uit hun tuin te vervangen door planten of boompjes.
 
Veel gewipte tegels in Harderwijk
Onder het motto: ‘tegels eruit, plantje erin’ zetten ook inwoners van Harderwijk zich hiervoor in. Zo werkten we samen aan een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Veel inwoners maakten gebruik van de Tegeltaxi. De Tegeltaxi haalde de gewipte tegels gratis thuis op. In Harderwijk haalde de Tegeltaxi 91.880 kilo tegels op. De gemeente Hattem ging er met de winst vandoor, met maar liefst 4912 gewipte tegels.
 
Groene tuinen tegen wateroverlast
Het NK Tegelwippen stimuleert inwoners om hun tuintegels te vervangen door planten, bomen of ander groen. Er zijn steeds vaker flinke regenbuien en lange perioden van droogte. Daardoor krijgen we te maken met wateroverlast en hittestress. Met groenere tuinen gaan we dit tegen. Het volgende NK Tegelwippen is in 2023. 

Actie om energiekosten te verlagen

Op zaterdag 19 november stonden vrijwilligers van de Harderwijkse energiecoöperatie Endura klaar om bewoners van de Goeman Borgesiuslaan te helpen hun energiekosten te verlagen. Vanuit een speciale tent speurden ze samen naar oplossingen. Ze gaven tips over bijvoorbeeld isoleren en een lagere energierekening. Ook wethouders Martijn Pijnenburg en Maarten Reckman hielpen mee. Zij vertelden wat de gemeente doet om inwoners van Harderwijk en Hierden te helpen met hun energiekosten.
 
Er is veel mogelijk om energiekosten te verlagen
In Harderwijk zijn voor inwoners verschillende mogelijkheden (ook kosteloos) om energiekosten te verlagen. Bijvoorbeeld een klusteam van de gemeente, maatjes en coaches van Veluwe Duurzaam en ‘Harderwijk geeft Warmte’. Niet iedereen weet wat er mogelijk is, of waar iemand recht op heeft. De bewoners van de Goeman Borgesiuslaan werden daar nu mee op weg geholpen, aangemoedigd door de beide wethouders. De actie is een samenwerking tussen Zorgdat, woningcorporatie UWOON, Veluwe Duurzaam en gemeente Harderwijk. Met dank aan de vrijwilligers!
 
Samenvatting bekendmakingen Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen. In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl. Bekendmakingen ontvangen? Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen nieuwbouw woning Parallelweg 26 143, 3849MN Hierden, 17 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen nieuwbouw woning Parallelweg 26, kadastraal bekend HWK C 1929 Hierden, 17 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen recreatiewoning Korhoenlaan 2 280, 3847LN Harderwijk, 17 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag carport Duinweg 19, 3849NJ Hierden, 16 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk bewonen Boslaan 2-19, 3847LT Harderwijk, 16 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verhoogde dakvenster Donkerstraat 55D, 3841CB Harderwijk, 16 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, vervanging bijgebouw Stadsdennenweg 1, 3841GD Harderwijk, 15 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen 5 bomen en verbreden inrit Kleine Mheenweg 8, 3849BM Hierden, 14 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verbouw en uitbreiding woning Spieghelstraat 46, 3842JP Harderwijk, 14 november 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiding bedrijfspand Zuiderbreedte 10, 3845MC Harderwijk, 14 november 2022
 • Verlenging beslistermijn voor zonnepanelen Stationslaan 103 Harderwijk, Stationslaan 103, 3844GC Harderwijk, 14 november 2022 Hierden, 7 november 2022 

Verlening en weigering vergunningen

 • Toestemming voor het gebruik van een tijdelijke standplaatsvergunning aan Hoge Eng - Oost 19, Unit 6 te Putten, 17 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 2 bomen Boslaan 2A 27, 3847LT Harderwijk, 17 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, aanvraag carport Duinweg 19, 3849NJ Hierden, 17 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Van Maerlantlaan 18, 3842JC Harderwijk, 17 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Korhoenlaan 1 74, 3847LL Harderwijk, 16 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Wouterskampen 19, 3849BA Hierden, 16 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, dakrenovatie rijksmonument Zuiderzeestraatweg 98, 3849AJ Hierden, 16 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom naast Korhoenlaan 1 74, 3847LL Harderwijk, 16 november 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel Friesegracht 1, 3841GM Harderwijk, 14 november 2022 

Milieumeldingen

 • Melding voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging aan Parallelweg 12 te Hierden, 17 november 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest uit een woning aan Pluutmeen 10 te Harderwijk, 17 november 2022 

Verkeersbesluiten

 • Herinrichting Korhoenlaan & Boslaan, 16 november 2022
 • Ontwerp verkeersbesluit herinrichting Ceintuurbaan, 16 november 2022 

Ruimtelijke plannen

 • Bestemmingsplan Buitengebied - Onderstation Leuvenumseweg onherroepelijk, 14 november 2022 

Overig

 • Beleidsregel Wet Bibob 2022 gemeente Harderwijk, 17 november 2022