Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 41

Met deze week: Verdien jij het Jeugdlintje, werkzaamheden Havendam en Strandboulevard-Oost en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Werkzaamheden Havendam en Strandboulevard-Oost

Vanaf 25 oktober wordt er gewerkt aan de Havendam en Strandboulevard-Oost. Er wordt nieuwe bestrating aangelegd en er zijn rioleringswerkzaamheden. Daarnaast wordt het nuts-tracé aangepast en komen er nieuwe groenvoorzieningen. Het traject krijgt dezelfde uitstraling als de Strandboulevard. Via P1 en P2 wordt een omleiding ingesteld zodat de omgeving goed bereikbaar blijft.
 
De werkzaamheden worden opgesplitst in 6 fases
Fase 1 – Minirotonde Havenkade/Havendam (paars)
De uitvoering van fase 1 vindt plaats in week 43-2021. U wordt omgeleid via het Dolfinariumeiland, Waterfrontbrug of via de parkeerplaats Scheepssingel. De omleidingsroute staat op de bebording.
 
Fase 2 – Havendam tot ingang parkeergarage gemeentehuis (lichtblauw)
De uitvoering van fase 2 vindt plaats vanaf week 44-2021 t/m week 45-2021. U wordt omgeleid via de Waterfrontbrug en parkeerterrein P2 Ir. Lelykade. De omleidingsroute staat op de bebording.
 
Fase 3 – Ingang parkeergarage gemeentehuis tot Zoutkeetstraat (rood)
De uitvoering van fase 3 vindt plaats vanaf week 46-2021 t/m week 51-2021. U wordt omgeleid via de Waterfrontbrug en parkeerterrein P2 Ir. Lelykade. De omleidingsroute staat op de bebording. 

In week 52-2021 en week 01-2022 liggen de werkzaamheden stil in verband met de kerstvakantie.

Fase 4 - Zoutkeetstraat inclusief kruising Havendam (donkerblauw)
De uitvoering van fase 4 vindt plaats vanaf week 02-2022 t/m week 04-2022. U wordt omgeleid via de Waterfrontbrug en parkeerterrein P2 Ir. Lelykade.  De omleidingsroute staat op de bebording.
 
Fase 5 – Vanaf kruising Zoutkeetstraat/Havendam tot Strandboulevard-Oost (groen)
De uitvoering van fase 5 vindt plaats vanaf week 05-2022 t/m week 10-2022. U wordt omgeleid via de Waterfrontbrug en parkeerterrein P2 Ir. Lelykade. De omleidingsroute staat op de bebording.
 
Fase 6.1 – Strandboulevard-Oost (oranje)
De uitvoering van fase 6.1 vindt plaats vanaf week 11-2022 t/m week 14-2022. U wordt omgeleid via het Dolfinariumeiland en de Waterfrontbrug. De omleidingsroute staat op de bebording.
 
Fase 6.2 – Strandboulevard-Oost (roze)
De uitvoering van fase 6.2 vindt plaats vanaf week 11-2022 t/m week 14-2022. U wordt omgeleid via de Havendam, de Strandboulevard-Oost en de Vischpoortbrug.
 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april 2022 afgerond. 

Drie Tiny Houses Rappad Drielanden officieel geopend

Zaterdag 9 oktober opende wethouder Jeroen de Jong officieel de tiny houses aan het Rappad. Na de openingswoorden van de wethouder konden omwonenden een kijkje nemen in de woningen. Zij hebben een afzonderlijke uitnodiging gehad voor de officiële opening.
 
De komst van de drie Tiny Houses past in de duurzaamheidsambities van de gemeente. De officiële handeling vond plaats in de Week van de Duurzaamheid.
 
Opening tiny houses Harderwijk 

Raadsinformatie

Vanwege de herfstvakantie is er donderdag 21 oktober geen raads- of commissievergadering.
 
De fracties D66, PvdA en VVD hebben het college schriftelijke vragen gesteld over CJG aanbesteding jeugd. De fracties Harderwijk Anders en CDA hebben het college schriftelijke vragen gesteld over VANG. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens (BRP)

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Iedere overheidsinstantie is verplicht gegevens uit de BRP te gebruiken. Ontvangt u bijvoorbeeld huurtoeslag, een uitkering of vermindering van afvalstoffenheffing dan is uitgegaan van informatie over u in de BRP. Ook andere instanties kunnen om uw gegevens vragen. Wilt u niet dat zij uw gegevens krijgen, vraagt u dan uw persoonsgegevens geheim te houden.
 
Wettelijke taken
In de BRP staan uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Overheidsinstellingen en andere instellingen zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars krijgen deze informatie automatisch. Deze instellingen gebruiken informatie uit de BRP om een beslissing over u te nemen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze verplichte gegevensverstrekking kunt u niet tegengaan.
 
Verzoek om gegevens door derden
In een aantal gevallen vragen ook anderen – derden - om uw gegevens. In het Privacyreglement BRP van de gemeente Harderwijk staat een overzicht aan welke instanties er op verzoek gegevens worden verstrekt. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan instanties uit het Privacyreglement BRP. In andere gevallen wordt er eerst aan u gevraagd of u het goed vindt dat wij uw gegevens verstrekken (bijvoorbeeld aan een advocaat). Aan commerciële instanties worden nooit gegevens verstrekt
 
Verzoek om geheimhouding
Wilt u niet dat gegevens over u uit de BRP aan derden worden verstrekt, dan kunt u een verzoek indienen. Op onze website harderwijk.nl/geheimhouden-persoonsgegevens leest u hoe u dat kunt doen.
 
Overzicht
Wilt u weten aan wie gegevens uit de BRP over u in het afgelopen jaar zijn verstrekt, dan kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatiebewijs) een overzicht daarvan opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan thuisgestuurd.
 
Juiste gegevens
Het is dus belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact op met het Klant Contactcentrum van de gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911. 

Verdien jij het Jeugdlintje?

Ben jij het maatje van een iemand met een verstandelijke beperking, help je je ouders bij thuisonderwijs, doe je boodschappen voor een zieke buurman, hou je de website bij van je sportclub of ben je op een andere manier voor anderen in touw? Dan ben jij misschien diegene die het Jeugdlintje voor Harderwijk en Hierden krijgt. Als je jonger bent dan 24 kun je je aanmelden.
 
Ook als je iemand kent die volgens jou dit lintje verdient kun je een mailtje sturen naar jeugdlintje@harderwijk.nl. Aanmelden kan tot en met 3 november en de uitreiking is op 20 november. Zet iemand die het verdient in het zonnetje! 

Verzamel bladeren in bladkorven

De komende tijd gaan onze buitendienstmedewerkers en aannemers aan het werk met het wegblazen van de herfstbladeren. Met veegwagens en bladblazers gaan ze de strijd aan met het afgevallen blad. Het blad wordt verzameld en naar de composthoop gebracht.
 
Helpt u mee?
Help mee door het blad van de gemeentebomen dat  in uw tuin, straat of stoep ligt te verzamelen. Wij zetten in de week van 18 oktober bladkorven in Harderwijk en Hierden waar u het blad in kunt doen. De locaties zullen niet meer gewijzigd worden, aan het eind van het bladseizoen zullen de bladkorflocaties worden geëvalueerd. In het buitengebied van Hierden staan geen bladkorven, alléén daar mag u het blad in de bermen vegen.
 
Zo gebruikt u de bladkorven
 • In de korven mag alléén bladafval worden gedaan.
 • Het bladafval mag uitsluitend afkomstig zijn van gemeentebomen.  
 • In de korven mogen géén takken of ander afval zoals lege flessen en vuilniszakken worden  gedeponeerd.
 • Laat de korven op de oorspronkelijke locatie staan, de locatie is er op uitgezocht zodat de bladzuigcombinatie erbij kan. Als de korven worden geplaatst kunnen ze niet geleegd worden.
Gebruik de bladkorven en werk zo mee aan een schone en veilige straat. De wijkbeheerder houdt in de gaten wanneer de bladkorf geleegd moet worden. Zodra de meeste bladeren gevallen zijn, worden de bladkorven weer verwijderd.
 
Informatie via Snel Herstel 0341 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl). 

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de, inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911.
 
Aanvraag vergunningen
 • Aanvraag omgevingsvergunning, inrit Enkweg 45, 3841GG Harderwijk, 8 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, verbouw woonboerderij Potweg 4, 3849BH Hierden, 7 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijke huisvesting Boslaan 2A, 3847LT Harderwijk, 7 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen overkapping Weverskamp 22, 3848CR Harderwijk, 6 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kapplan 2021-2022 HarderwijkKap, 6 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, overkapping met roldeur Kennedylaan 17, 3844BA Harderwijk, 5 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kap 1 boom Leuvenumseweg 34A, 3847LD Harderwijk, 5 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, steiger Swingdreef 60, 3845BX Harderwijk, 5 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning, woning Parallelweg 26 186, 3849MN Hierden, 4 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapellen Monnikensteeg 3, 4 oktober 2021
 • Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw bedrijfshal Braillestraat, Harderwijk, 4 oktober 2021
Verleende en geweigerde vergunningen
 • Weigering omgevingsvergunning, kap boom Boslaan 2A 41, 3847LT Harderwijk, 8 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning, wijzigen overkapping Weverskamp 22, 3848CR Harderwijk, 8 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning,bedrijfspand Lorentzstraat 11, 3846AV Harderwijk, 7 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning, strijdig gebruik Zuiderzeestraatweg 64, 3849AH Hierden, 7 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning veranda Middenlaan 22, 3843BC Harderwijk, 6 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning dakrenovatie Julianalaan 1 t/m 9, 4 oktober 2021
 • Verlening omgevingsvergunning tijdelijke bewoning in strijd regels ro Boslaan 2A 23, 3847LT Harderwijk, 4 oktober 2021
Ontwerpbeschikking
 • Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure - vergunning brandveiliggebruik zorgcentrum (bouwdeel h) - Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk, 7 oktober 2021
 • Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure - vergunning brandveiliggebruik hoofdgebouw - Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk, 7 oktober 2021
Verlenging beslistermijn
 • Verlenging beslistermijn voor houtopslag en inrit Grevenhofsweg, 7 oktober 2021
 • Verlenging beslistermijn voor kappen boom (stukje grond van de buren), Parallelweg 26 100, 3849MN Hierden, 4 oktober 2021
Milieumeldingen
 • Melding - verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte - Parallelweg 25, Hierden, 7 oktober 2021
 • Melding - verwijderen van asbest uit een berging en tuin - Zeestraat 30, Harderwijk, 7 oktober 2021
Overig
 • Ontwerp Hondenbeleid, 7 oktober 2021
 • Ontwerp Hondenbeleid, 6 oktober 2021
 • Mandaatbesluit tijdelijke overeenkomsten Wmo 2015: producten begeleiding groep regulier en begeleiding groep arbeidsmatig, 5 oktober 2021