Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 29

Met deze week: Waardering provincie voor culturele vernieuwing Harderwijk, denk mee over de invulling van stadsdeel Nieuw Weiburg en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Waardering provincie voor culturele vernieuwing Harderwijk

Provinciebestuurder Peter Drenth heeft zijn waardering uitgesproken voor de vernieuwende kracht van de culturele instellingen in Harderwijk. De gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Gelderland werd vorige week voor een informeel werkbezoek ontvangen door wethouders Gert Jan van Noort en Jeroen de Jong en bekeek het heringerichte en verbouwde Stadsmuseum. Aan de herinrichting heeft ook de provincie financieel bijgedragen.
 
Aansluitend bezocht Peter Drenth samen met Gert Jan van Noort het tijdelijke multifunctionele podium van Theater Harderwijk op het Bouw en Infra Park. Hij sprak daar met Stichting Podia Harderwijk en Stichting Stad als Podium over onder meer de samenwerking tussen de Harderwijkse culturele instellingen en het belang van het betrekken van alle inwoners bij kunst en cultuur. Hij toonde zich enthousiast over de manier waarop de culturele instellingen uitdagingen omzetten in vernieuwing door hun krachten te bundelen. “Ik ben trots op wat ik heb gezien”, aldus de heer Drenth “en blij dat Harderwijk in Gelderland ligt!”. 

Denk mee over de invulling van stadsdeel Nieuw Weiburg

Van 19 juli tot en met 20 augustus kunt u uw mening geven over de invulling van het gebied Nieuw Weiburg. Dat kan via het online stadsgesprek via harderwijk.nl/nieuwweiburg.
 
Na de Weiburgmarkt vorig jaar is dit het tweede online stadsgesprek hierover. Hiervoor ging het meer om een verkenning. Nu worden er een aantal thema's voorgelegd waarover u uw mening kunt geven.
 
Voor het nieuwe stadsdeel wordt een gebiedsvisie ontwikkeld
Ter voorbereiding op die gebiedsvisie worden de uitgangspunten vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. Inbreng van omwonenden en geïnteresseerden is belangrijk. In dit online gesprek treft u vragen en stellingen over verschillende thema’s aan over het nieuwe gebied. Thema’s die ook aan de orde komen in de genoemde nota.
 
Er komt een nieuw stadsdeel onder de projectnaam Nieuw Weiburg
Het stadsdeel komt tussen het station, het Nachthok en het ziekenhuis St Jansdal. Er zullen een fors aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs, werken en kleinschalige detailhandel. Er worden tenslotte nieuwe openbare verblijfsgebieden gerealiseerd voor de toekomstige bewoners maar ook voor de vele nieuwe gebruikers van het gebied.
 
Het gebied moet aansluiten op de omliggende gebieden
In het gebied liggen de buurt Het Nachthok, enkele onderwijslocaties en het ziekenhuis. Groen en blauw komen zichtbaar terug in een duurzame omgeving. Bezoekers krijgen vanaf het station direct duidelijk te zien dat Harderwijk de stad is tussen de Veluwe en Het Wolderwijd. Betaalbaar en duurzaam wonen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling waarbij parkeren bijzondere aandacht verdient.
 
Raadsinformatie
Er zijn geen raads- of commissievergaderingen
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over afsluiting N302. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Harderwijk scoort goed als ondernemersvriendelijke stad

Harderwijk is binnen de top 100 van de meest MKB vriendelijke gemeente op plek 28 geëindigd. Binnen de provincie Gelderland staat Harderwijk op plek 3. MKB staat voor Midden- en Kleinbedrijf.
 
Dat blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland, waarin bijna 20.000 ondernemers verspreid over alle gemeenten zich hebben uitgesproken. De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als prikkel voor gemeenten om zich actief en met gericht MKB-beleid in te zetten voor lokale ondernemers.
 
De MKB-vriendelijkste gemeente is het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. 

Kapot speeltoestel? Meld het via de Buiten Beter app

In de zomerperiode spelen de kinderen meer buiten en wellicht valt het u of uw kind op dat er een speeltoestel in Harderwijk kapot is. Meld het direct via uw smartphone! Download de gratis Buiten Beter app, maak een foto van de situatie, de locatie wordt automatisch bepaald en na het toevoegen van enkele gegevens wordt de melding direct verstuurd naar de gemeente.
 
Zodra uw melding is ontvangen gaan wij hiermee aan de slag. Wij zorgen ervoor dat we het probleem binnen drie dagen verhelpen. Bij een gevaarlijke situatie lossen we het probleem dezelfde dag nog op. 

Geef je op voor het kindercollege 2021-2022!

De gemeente zoekt een nieuw kindercollege dat vanaf november een jaar lang de burgemeester en wethouders helpt met ceremoniële taken en aanwezig is bij evenementen. Ook zetten de kinderburgemeester en kinderwethouder zich in voor bepaalde thema’s, onderwerpen of activiteiten.
 
Stel jezelf voor via een filmpje

Meedoen? Geef je dan op via een filmpje van maximaal 90 seconden. Vertel waarom jij geschikt bent voor het kindercollege of waarom je het leuk vindt om kinderburgemeester of kinderwethouder van Harderwijk en Hierden te worden. Geef in je filmpje ook aan met welke onderwerpen en thema’s jij graag aan de slag wilt. Je kunt de Youtube-link van je video vervolgens uploaden via het aanmeldformulier op harderwijk.nl/kindercollege.
 
Vakjury kiest kindercollege
Op een feestelijke verkiezingsmiddag mogen de (geselecteerde) kinderen, in het bijzijn van familie, zich in het Huis van de Stad presenteren aan de vakjury. Dat is op donderdag 28 oktober van 16.00-18.00 uur. De jury kiest vervolgens wie de nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouder van Harderwijk en Hierden worden. De officiële installatie van het nieuwe kindercollege vindt plaats op 4 november 2021.
 
Het kindercollege geeft kinderen een stem
Het doel van het kindercollege is om kinderen meer te leren over politiek en het werk van de gemeente. Door het instellen van het kindercollege wil de gemeente politiek (en Harderwijk en Hierden) ook voor kinderen leuk en toegankelijk maken. Alle kinderen uit Harderwijk en Hierden kunnen bij het kindercollege (kindercollege@harderwijk.nl) terecht met vragen of suggesties.
 
Harderwijk zijn wij samen
Het kindercollege is een onderdeel van ‘Harderwijk zijn wij samen’. Onder deze titel werkt de gemeente Harderwijk met inwoners samen aan een fijne leefomgeving in Harderwijk en Hierden. 

Van 29 juli t/m 2 augustus kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen

Op 2 augustus wordt er een nieuw model van de Nederlandse Identiteitskaart geïntroduceerd. Dit model heeft een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken; zoals vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN in een QR-code op de achterzijde van de kaart.
 
Dit betekent dat het van 29 juli t/m 2 augustus niet mogelijk is om een paspoort of een ID-kaart aan te vragen. Het systeem wordt op die data aangepast. Het doorvoeren van deze aanpassingen kan niet op een ander moment, omdat het om een landelijke aanpassing gaat.

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de datum van de officiële bekendmaking, inzage(termijn), reactie, bezwaar-en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Verleende vergunningen

verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de realisatie van appartementen aan de Burgemeester van Meursstraat vrijdag 16 juli 2021
verlening tijdelijke standplaatsvergunning - Strandboulevard Oost 16, Harderwijk donderdag 15 juli 2021
besluit op aanvraag beschikking, reconstructie damwanden Havendam 56, 3841AA Harderwijk donderdag 15 juli 2021
besluit op aanvraag beschikking, tijdelijke stacaravan Ruimelsweg 14, 3849BJ Hierden donderdag 15 juli 2021
besluit op aanvraag beschikking, verbouw boerderij en nieuwbouw mantelzorgwoning Ruimelsweg 14 woensdag 14 juli 2021
besluit op aanvraag beschikking, tijdelijk verkooppunt Strandboulevard Oost 16, 3841AB Harderwijk maandag 12 juli 2021
besluit op aanvraag beschikking, veranda Kennedylaan 16, 3844BC Harderwijk maandag 12 juli 2021 

Aanvragen vergunningen

aanvraag beschikking, inrit en houtopslag Grevenhofsweg HDW00 B4466 vrijdag 16 juli 2021
aanvraag beschikking, kappen 1 boom Korhoenlaan 1 126, 3847LL Harderwijk donderdag 15 juli 2021
aanvraag beschikking, fietsenberging Klavermeen 34, 3844PS Harderwijk donderdag 15 juli 2021
aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementengebouw op de hoek Verkeersweg – Handelsweg. donderdag 15 juli 2021
aanvraag beschikking, bijgebouw Zuiderzeestraatweg 84, 3849AJ Hierden woensdag 14 juli 2021
aanvraag beschikking, uitbreiden ziekenhuis Wethouder Jansenlaan 90, 3844DG Harderwijk woensdag 14 juli 2021
aanvraag beschikking, sneltestlocatie in strijd regels ro Ceintuurbaan 2 10, 3847LG Harderwijk maandag 12 juli 2021
aanvraag beschikking, kappen 7 bomen Leuvenumseweg 75, 3847LA Harderwijk maandag 12 juli 2021
Ontwerpbeschikking
ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - vergunning brandveiliggebruik - Vijhestraat 1a, Harderwijk, woensdag 14 juli 2021 
 
Verkeersbesluit

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Weidemeesterlaan / Roos- en Doornhof  woensdag 14 juli 2021

Ruimtelijke plannen
Ontwerpwijziging Structuurvisie Vitale Vakantieparken woensdag 14 juli 2021 

Milieu meldingen
melding slopen van winkel en woning - Luttekepoortstraat 23, Harderwijk donderdag 15 juli 2021
melding  verwijderen van asbest uit wooncomplex - Kruithuis 101, Harderwijk donderdag 15 juli 2021
melding realiseren van een gesloten bronsysteem - Zuiderzeepad 1, Harderwijk donderdag 15 juli
Rectificatie: realisatie van een GBES - Ermelosebrink 14, Harderwijk  woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding -uitbreiden van bestaande opslaghal t.b.v. onder andere levensmiddelen - Bellstraat 5, Harderwijk woensdag 14 juli 20212021
Rectificatie: melding  verwijderen van asbest uit een woning - Pluutmeen 21, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding verwijderen van asbest uit woning - Ir. Lelystraat 14, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding  verwijderen asbest uit een schuur/garage - Wilhelminalaan 29, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding tijdelijk verlagen van het grondwater, aanleg kelder - Elsweg 17, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding verwijderen van asbest en slopen van woonboerderij en bijgebouwen - Ruimelsweg 14, Hierden woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding  lozen van grondwater afkomstig van ontwatering in een schoonwaterriool van 19-07-2021 - 30-07-2021 - Flevoweg 6, Harderwijk woensdag 14 juli 2021 Rectificatie: Gemeente Harderwijk - melding - verwijderen van asbest uit meerdere woningen - Van Hall-laan 15, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding verwijderen van asbest uit woningen - Troelstralaan 11, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding  slopen van een woning - Zuiderzeestraatweg 137, Harderwijk woensdag 14 juli 2021
Rectificatie: melding verwijderen van asbest en het slopen van een woning - De Savornin Lohmanlaan 32, Harderwijk woensdag 14 juli 2021 

Overig
Garantstelling lening Zonnepark Harderwijk B.V woensdag 14 juli 2021
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de beleidsregel splitsen woningen vrijdag 16 juli 2021 

Bekendmakingen ruimtelijke plannen
     De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:
Ontwerpwijziging Structuurvisie Vitale Vakantieparken –  NL.IMRO.0243.SV00275-0001 (tot 26/8)
Ontwerpomgevingsvergunning Stadsdennen – Dichterskwartier II, gebouw A – NL.IMRO.0243.OV00279-0001 (tot 27/8) 
De bekendmakingen kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 0341 411 911.