Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 26

Met deze week: SUP&GO houdt water in Waterfront schoon, je kleurt je eigen wereld en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Wilt u Doortraproutes testen? 

De Fietsersbond zoekt oudere fietsers om een nieuwe Doortraproute te testen in de gemeente Harderwijk. Doortraproutes zijn fietsrondjes van 20 tot 25 kilometer. De routes zijn mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en over relatief veilige wegen en kruispunten. De fietsersbond wil er op deze manier achter komen of fietsers de routes aantrekkelijk en veilig vinden.

Wanneer zijn de testdagen?
U kunt de route testen van 7 tot en met 9 juli. Dat kan alleen, of gezellig met uw familie, vrienden of bijvoorbeeld uw fietsclub. Hoe meer testers zich aanmelden, hoe beter de routes straks zijn!

Meld u aan en maak kans op een cadeaubon
Wilt u de route uitproberen? Meld u zich dan aan bij de Fietsersbond, via www.fietsersbond.nl/testfietsen. U mag zich ook voor andere routes opgeven. Na aanmelding krijgt u een beschrijving van de route die u wilt testen. Ook krijgt u een link naar een vragenlijst om uw mening over de route te geven. Onder de testfietsers verloten we per route een cadeaubon van 20 euro.

‘Doortrappen’ is een landelijk programma
De Doortraproutes worden gemaakt door de Fietsersbond in opdracht van de provincie Gelderland. Het is onderdeel van het landelijke programma ‘Doortrappen’. Dit programma heeft het doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Sinds 2021 zijn er al 9 Doortraproutes. In dit voorjaar komen er nog 7 routes bij. Kijk voor meer informatie op www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

Graffiti in Harderwijk? Bel Snel Herstel!

Ziet u graffiti op een muur in Harderwijk? Of bijvoorbeeld een stroomkast die is volgeplakt met stickers of posters? Meld dit dan via www.harderwijkgraffitivrij.nl. U kunt uw melding ook doorgeven aan Snel Herstel via (0341) 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. Wij gaan snel en zorgvuldig met uw melding aan de slag. We proberen uw melding binnen 3 werkdagen te behandelen. 

Raadsinformatie

De Commissie Samenleving vergadert op donderdag 7 juli vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Sportparkmanagement sportclusters. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over voet- en fietspaden in de gemeente Harderwijk. De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over ingetrokken vrijstellingen van het betalen van reclamebelasting. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Je kleurt je eigen wereld

Het Suïcide Preventie Centrum organiseert een Letztalk.cafe met als onderwerp “Je kleurt je eigen wereld!” Frank Lemmens vertelt over de thema’s suïcide en over het verliezen van een kind.

Frank heeft beide onderwerpen van dichtbij meegemaakt. Hij vertelt op een wervelende manier hoe hij zijn levenservaringen heeft weten om te zetten in kracht. Het is een verhaal over het leven en daarmee geschikt voor een breed publiek. Heeft u, of een naaste, te maken met gedachten over suïcide? Bent u hulpverlener of heeft u om een andere reden belangstelling? Meld u dan aan voor deze inspiratiesessie bij Jeannette Pullen via jeannette@spcharderwijk.nl. U bent van harte welkom. 

Samenvoeging vaccinatie- en testlocatie Harderwijk

De vaste vaccinatielocatie van de GGD in Harderwijk, bij het Dolfinarium, krijgt een nieuw onderkomen. Vanaf deze week kunt u voor zowel coronatesten als vaccinaties terecht aan Zuiderbreedte 8.

Testen
Vanaf woensdag 29 juni kunt u zich laten testen aan Zuiderbreedte 8. De locatie is voor testen geopend van maandag tot en met zondag tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Let op: de vrije inloop stopt na 15.30 uur.
 
Vaccineren
Vanaf zaterdag 2 juli worden alle coronavaccinaties gedaan aan Zuiderbreedte 8. De locatie is voor vaccinaties geopend op maandag en zaterdag tussen 08.00 uur en 19.30 uur. 

Werkzaamheden Stadswei

Van 4 tot en met 15 juli gebeuren er werkzaamheden in de Stadswei. Dit wordt gedaan door aannemers KWS en Hoornstra-Ophof. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
 
Onderhoud asfalt
Aannemer KWS doet onderhoud aan het asfalt van 4 tot en met 15 juli. Dit gebeurt vanaf de rotonde Stadswei/Westeinde tot de bushaltes ‘’Stadswei’’.
 
Nieuwe aansluiting naar parkeerplaats
De werkzaamheden door aannemer Hoornstra-Ophof gebeuren van 11 tot en met 15 juli, ter hoogte van ‘’De Roef’’. Daar komt een nieuwe aansluiting naar de parkeerplaats van ‘’De Roef’’. 

SUP&GO houdt water in Waterfront schoon

Het centrum van Harderwijk wordt steeds mooier. De woningen in het Waterfront, het strandeiland, de boulevard en het vernieuwde havengebied trekken veel mensen aan. Maar met het groeiende aantal inwoners en bezoekers, neemt ook het afval toe.

Van vies naar schoon water
Veel afval waait in het water. Soms door overvolle prullenbakken, soms door onoplettendheid of omdat bouwafval niet goed is opgeruimd. En helaas ook door gemakzucht. Het afval komt uiteindelijk in de rivieren en daarna in de oceaan terecht. Daarom is het heel belangrijk dat we het water zo schoon mogelijk houden.

We houden het water schoon met SUP&GO Harderwijk
Sinds half mei werken we als gemeente samen met 'SUP&GO'. Deze supschool houdt het water schoon in de woonwijken, het centrum en de boulevard in het Waterfront. ​​​​​​​Afval drijft vaak langs de kant in het water, of zit vast in de rietkragen. Met een sup kom je daar heel makkelijk bij.

De sup is goed voor het milieu
Voor de schoonmaak is geen (motor)bootje meer nodig, en dus ook geen onnodige uitstoot van benzine. Hartstikke duurzaam dus! “Elke week maken onze instructeurs het water schoon. Ook organiseren we één keer per maand een SUP&CLEANUP, waar iedereen aan mee kan doen.”, vertelt Diane, mede-eigenaar van SUP&GO. “Deelnemers gebruiken dan onze sups en materialen om samen het afval te verzamelen. Het is niet alleen een nuttige, maar ook een gezellige avond!” De volgende schoonmaakronde door SUP&GO is op maandag 4 juli, van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.supandgo.nl.  

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning, brandveiliggebruik Kruithuis 4, 3844DH Harderwijk, 23 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, constructiewijziging Geitekamp 7, 3848AK Harderwijk, 22 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning kapaanpassing trapopgang studio Kerkstraat 10, 3841EW Harderwijk, 22 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, dakkapel (voorzijde) Beneluxlaan 114, 3844AM Harderwijk, 22 juni 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning dakkapel Geitekamp 7, 3848AK Harderwijk, 20 juni 2022

Verlening en weigering vergunningen

 • Verlening omgevingsvergunning voordeurluifel Schippersmeen 39, 3844CK Harderwijk, 23 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Parallelweg 26 197, 3849MN Hierden, 23 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 7 bomen Parallelweg 26 110, 3849MN Hierden, 23 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning uitbreiden begraafplaats Elzenhof Walstein 99-101 Harderwijk (HDW00 B 784), 22 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning,portocabin Leuvenumseweg 70, 3847LD Harderwijk, 20 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning wijzigen winkel naar 5 woningen Schoenmakersstraat 18, 18A t/m 18D 3841BB Harderwijk, 20 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, inrit Westrak 1, 3844LA Harderwijk, 20 juni 2022
 • Verlening omgevingsvergunning uitrit verbreden Randweg 12, 3843JB Harderwijk, 20 juni 2022

Verkeersbesluiten

 • Wijzigen voorrang en instellen eenrichtingsverkeer Maltezerlaan, 24 juni 2022
 • Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen nabij Saxofoondreef 25, 22 juni 2022

Milieumeldingen

 • Melding voor het aanleggen van een nieuwe gbes of het wijzigen van een bestaand systeem aan Polenweg 16 te Hierden, 23 juni 2022
 • Melding voor het uitbreiden van het bestaande gebouw ten behoeve van een opslag aan Zeppelinstraat 1 te Harderwijk, 23 juni 2022
 • Melding voor maatwerkvoorschrift van geluid aan Zeppelinstraat te Harderwijk, 23 juni 2022

Overig

 • Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 17,5-jarig jubileum van MBM B.V. op 23 juni 2022 aan Groene Zoomweg 49 te Harderwijk, 23 juni 2022