Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 23

Met deze week: Eerste tiny house aan het Rappad, buitenbad De Sypel is weer open, weten wat je plukt in Drielanden en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Eerste tiny house aan het Rappad

Vrijdag 29 mei werd de eerste van de drie tiny houses geplaatst aan het Rappad. Dit gebeurde in aanwezigheid van Femke Kingma, de bewoonster van dit tiny house, Tom Meuwissen projectleider van de gemeente en wethouder Jeroen de Jong.
 
De gemeente Harderwijk wil met deze pilot de ruimte bieden aan mensen die op deze manier duurzamer willen leven. Daarnaast doet de gemeente ervaring op met tiny houses en zelfvoorzienend leven. Deze ervaring helpt om in de toekomst mogelijk meer te doen met tiny houses en het zelfvoorzienend wonen.
 
Vorig jaar werden de plannen van de drie tiny houses op de plek van bestemming getoond. Femke Kingma  is de eerste bewoonster die binnenkort intrek neemt in haar huis aan het Rappad. In de loop van de komende maanden worden de andere twee tiny houses geplaatst.
 
 

Buitenbad De Sypel is weer open

Sinds deze week is het buitenbad van Sportcomplex De Sypel weer open. Het buitenbad is alleen in tijdsblokken geopend voor recreatief gebruik en banenzwemmen. Ook geldt er een maximum aantal bezoekers. Voor het recreatief zwemmen geldt het principe ‘vol is vol’ en kunt u zich niet aanmelden. Voor het banenzwemmen moeten bezoekers zich wel vooraf aanmelden.
 
Ook de groepslessen Aquasport, Fifty-fit, Zwangerschapszwemmen en Ouder en Kind zijn weer gestart. Om deel te nemen aan een groepsles moet u zich aanmelden, er geldt een maximum van vijftien deelnemers. Voor Ouder en Kind geldt een maximum van tien kinderen en één ouder per kind. De tijden en meer informatie vindt u op harderwijk.nl/heropeningsypel. Aanmelden kan via tel. (0341) 434 434 of sportcomplexdesypel@harderwijk.nl.
 
De veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers staat voorop. De gemeente Harderwijk volgt het protocol verantwoord zwemmen van de zwembranche. Teamleider Bianca Galjee: “We zullen na opening van het buitenbad ervaren hoe het in de praktijk werkt, vooral het recreatieve gebruik. Natuurlijk kunnen strengere (overheids)maatregelen ook leiden tot beperkingen in plaats van meer activiteiten en bezoekers. Dat hopen we niet, maar in dat geval zullen we dat moeten accepteren. Veiligheid gaat boven alles! We kijken er naar uit de mensen te verwelkomen en wensen alle bezoekers een prettige en veilige zwemervaring in de Sypel!”
 
 

Marleen: “Ik kan er niets aan doen dat ik ziek ben geworden”


Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.

 
Marleen (49 jaar) heeft een stemmingsstoornis en is sinds 1996 in behandeling. “Ik heb veel meegemaakt en gezien qua psychische ziektebeelden, maar iedereen is op de eerste plaats een mens.”
 
Marleen woont sinds vijf jaar zelfstandig in Nunspeet en daarvoor in een beschermde woonvorm. Ze reed vanaf haar vijftiende tot haar dertigste fanatiek paard. Ze moest stoppen omdat zij - mede door de medicatie voor haar psychische problemen - te zwaar was geworden. In deze moeilijke periode merkte zij hoe belangrijk het is om een doel in haar leven te hebben. Marleen herpakte zichzelf: “Ik heb een maagverkleining gehad, ben toen vijftig kilo afgevallen en kan nu weer elke dag paardrijden.”
 
Momenteel is Marleen bezig om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. “Ik wil in de toekomst voorlichting geven op scholen om over mijn ervaringen te vertellen. Ik wil vertellen dat psychische problemen iedereen kan overkomen. Ik kan er niks aan doen dat ik ziek ben geworden, daar kiest niemand voor. Ik ben zoals ik ben.” Verder lezen? Lees het hele verhaal op Harderwijk.nl/actueel.
 
 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 11 juni vanaf 19.30 uur via een videovergadering. Op de agenda staat onder andere Concept Regionale Energie Strategie Regio Noord Veluwe en Lokale prioriteiten veiligheidsbeleid. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
 
Wilt u de leden van de commissie uw mening meegeven over één van de agendapunten? Dat kan door een email te zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden om in te spreken of mee te spreken tijdens de openbare vergadering, bellen kan ook, tel. (0341) 411 911.
 
 

Doe mee met de #7dagenwaterchallenge

GA! Harderwijk daagt u uit om deel te nemen aan de #7dagenwaterchallenge in de week van 15 t/m 21 juni. 7 dagen alleen water of thee (zonder suiker), geen andere drankjes. Doet u ook mee?
 
Meldt u voor 10 juni aan via 7dagenwaterchallenge.nl en ontvang uw startpakket met het #7dagenwaterchallenge-polsbandje in de brievenbus!
 
 

Weten wat je plukt in Drielanden

Aan het Rappad in de wijk Drielanden is door de wijkvereniging en de gemeente Harderwijk een pluktuin gerealiseerd. Een mooie plek in de wijk waar ‘eetbaar groen’ te vinden is. De tuin is twee jaar geleden aangeplant en nu de bomen en struiken iets groter zijn geworden, is  er  daadwerkelijk iets te plukken. Daarom zijn de afgelopen week borden geplaatst met uitleg over wat er in de tuin precies te plukken valt. Op de borden wordt via een QR-code verwezen naar achtergrondinformatie.
 
Wethouder Jeroen de Jong: “Het letterlijk kunnen gebruiken van het openbaar groen voegt een nieuw aspect toe aan de belevingswaarde ervan. Een pluktuin brengt mensen met elkaar in contact en ook weer dichter bij de natuur. Groen verbindt ook op deze manier.” Meer informatie leest u op harderwijk.nl/actueel.
 
 

Harderwijks senioren in beweging bij woonzorglocaties

Met het project ‘GA! Thuis in beweging op tournee’ brengt de beweegcoach voor senioren (van Gezond Actief Harderwijk) wekelijks inwoners van vier verschillende woonzorglocaties in beweging. In samenwerking met instructeurs van Harderwijkse sport- en beweegaanbieders komen de senioren met verschillende sporten en bewegingsvormen in aanraking.
 
Bezoek van wethouder sport
Vorige week woensdag deed een grote groep enthousiaste bewoners samen met wethouder Marcel Companjen mee op het grasveld en op het eigen balkon bij de Zeven Akkers. Onder leiding van Jefta Gakes van centrum voor Fysiotherapie verbeterden zij de balans en werden spieren versterkt. Bewoners kijken elke week uit naar de activiteit. “Beweging is voor ouderen is van enorm belang, zeker in deze periode! Dagelijks een ommetje maken, als dat lukt, kan al verschil maken. Daarnaast is dit initiatief ook een prachtig voorbeeld van samenwerking van zowel sport en beweegaanbieders, zorgcentra en maatschappelijke organisaties” aldus de wethouder Companjen.
 
Ook in de zomer
Mede dankzij subsidie van de Provincie Gelderland is het voor GA! Harderwijk mogelijk het project door te laten gaan de komende zomermaanden.
 
Meewerkende partijen
Sportcentrum Iedema, Sport & Spine fysiotherapie, MBVO docent Anja Reijersen, Clyms Yoga, Tai Chi -Tao Qigong, Fysiotherapie Drielanden, Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk, Werelddans Horlepiep en Zorgdat. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij GA! Harderwijk via info@gaharderwijk.nl.
 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
20-5-2020 Marconistraat 7: vervangen sectionaaldeur
19-5-2020 tussen Overkampsweg en Berkenboomsweg: schuilstal
19-5-2020 Strandboulevard Oost 14: verbouwen pand tegen stadsmuur (RM)
20-5-2020 J.P. Heyelaan 54: inrit
20-5-2020 Ruimelsdwarsweg 4 concept: inrit
25-5-2020 Nassaulaan 30: dakkapel (voorzijde) en nokverhoging (achterzijde)
25-5-2020 Binnenweg 1a : kap- en veeschuur
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
25-5-2020 Bernhardlaan 2 t/m 10: renoveren 5 woningen
25-5-2020 Wolleweverstraat 12: reclame (2 stuks)
25-5-2020 Strandboulevard Oost 16: trafo-station
26-5-2020 Mastmeen 57: dakrenovatie
26-5-2020 Duinweg 1: vervangen dakbeschot
26-5-2020 Marconistraat 7: vervangen sectionaaldeur
26-5-2020 Strekdam 72 t/m 90: vervangen borstwering door glazen balustrade
27-5-2020 Knardijk West 6 t/m 12: vestigen bouwmarkt in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een oplaadpunt met 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen nabij de locatie Braambergerhout, zijkant adres Bakenbergerhout 61.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
19-5-2020: Goeman Borgesiuslaan, kadaster 7133 D in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van 21 woningen
15-5-2020: Wijtgraaf 35, 3849 PM in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woonhuis en schuren
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
 
Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad op 28 mei heeft besloten tot vaststelling van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’. Op basis van deze verordening kan een zelfstandig ondernemer die aan de in deze verordening genoemde voorwaarden voldoet, tijdelijke financiële ondersteuning verkrijgen in de vorm van een renteloze lening met een looptijd van twee jaar, tot een bedrag van maximaal € 5.000,00. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad. De verordening ligt ter inzage in de Stadswinkel. De verordening is digitaal te raadplegen www.harderwijk.nl/regelgeving en op de website www.overheid.nl.
 
 
Aanvulling Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht mei 2020’
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, op 26 mei hebben besloten om het bevoegdhedenregister behorende bij het ‘Mandaatbesluit Harderwijk 2015’ aan te vullen met het ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht mei 2020 (uitvoering tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk)’ en deze vast te stellen. Met deze aanvulling worden de bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’ gemandateerd aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat. De inwerkingtreding van dit besluit is bepaald op het tijdstip van inwerkingtreding van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’. Dit besluit ligt ter inzage in de Stadswinkel en is digitaal te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Bruggestraat 18: veranderen pand (GM); 20 juli 2020.
 
 
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Havenkantoor Havendam
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een havenkantoor aan de Havendam. In het havenkantoor wordt op één locatie zowel de kantoorfunctie als de sanitaire voorzieningen voor havenpassanten onder gebracht. De locatie is gelegen vlakbij de Boulevard, naast de brug naar het Waterfront en in het verlengde van de straat Grote Oosterwijck (kadastraal sectie E nr. 6232).
 
De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Havenkantoor Havendam ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. (0341) 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden:www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.OV00260-0001). Het ontwerp (NL.IMRO.0243.OV00260-0001) is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannen/waterfront.
 
 
Kennisgeving notitie onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2020 besloten om het onderwijsachterstandenbeleid vast te stellen. Onderwijsachterstanden komen doorgaans tot uiting over een breed front van vaardigheden. In de loop der jaren is de nadruk vooral komen te liggen op taalachterstand en de oorzaken daarvan. Het doel van het onderwijsachterstandenbeleid is het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden op grond van sociale, economische en/ of culturele factoren, zodat elk kind zijn of haar potentie ten volle kan benutten. Het gaat hierbij om kinderen die ‘onderpresteren’ ten opzichte van hun potentie, niet om zorgleerlingen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. In het onderwijsachterstandenbeleid staat beschreven waar de komende periode tot en met 2022 de aandacht op gericht is. Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij Renée van der Ruyt via r.vanderruyt@harderwijk.nl.
 
 
Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand
Met het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand wordt een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader gecreëerd. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het bieden van voldoende mogelijkheden om de woon en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 0341 411911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00163-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00163-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
 
Actualisatie Beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben op 19 mei jl. de actualisatie van de beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning  vastgesteld. De beleidsregel heeft tot doel een objectief toetsingskader te creëren voor het controleren van opgegeven bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning. De beleidsregel ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. (0341) 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.