Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 48

Met deze week: 'Wonderfoonmaker' Niek van Weeghel krijgt Harderwijks Jeugdlintje 2020, welkom Sinterklaas in Harderwijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.

'Wonderfoonmaker' Niek van Weeghel krijgt Harderwijks Jeugdlintje 2020

Vrijdag 20 november, tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, reikten burgemeester Harm-Jan van Schaik en kinderburgemeester Daan Broersma het Jeugdlintje uit aan de 20-jarige Niek van Weeghel. (Bekijk de video).
 
Niek helpt samen met twee vrijwilligers mee aan het maken van Wonderfoons voor mensen met dementie. Het is een ouderwetse telefoon die is omgebouwd, zodat bij het kiezen van een nummer een liedje naar keuze wordt afgespeeld door de hoorn. Met het maken van de Wonderfoon draagt Niek bij aan het welzijn van ouderen. Zeker nu in coronatijd is de Wondertelefoon een goede uitkomst voor ouderen met dementie. Naast het maken van Wonderfoons, heeft Niek zich vanaf het begin van de coronacrisis ingezet voor verschillende klussen in en om de kerk. Elke zondag zorgt hij ervoor dat de online kerkdiensten door de leden te volgen zijn.
 
Met het Jeugdlintje waardeert de gemeente voor het vijfde jaar achtereen kinderen en jongeren die zich actief inzetten voor de samenleving en een voorbeeld voor anderen zijn.
 
Niek van Weeghel jeugdlintje Harderwijk 2020

Brievenbusbedankje voor vrijwilligers

Wij willen alle mensen die zich vrijwillig hebben ingezet enorm bedanken voor hun tijd, aandacht en flexibiliteit. Een feestelijk moment zoals vorig jaar in de Catharinakapel is dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom heeft Zorgdat iets anders bedacht: een brievenbusbedankje in samenwerking met de Rabobank Harderwijk. Heeft u zich dit jaar als vrijwilliger ingezet? Dan kunt u zich via www.zorgdat.nl aanmelden voor het brievenbusbedankje. Zorgdat gebruikt uw gegevens alleen om het bedankje thuis te laten bezorgen. In de week van 7 december ontvangt u het op de mat. Aanmelden kan tot en met 30 november.

Hoe gaat het nu met u?

Wat voor impact heeft het coronavirus voor u en uw naasten (gehad)? De afgelopen maanden is ons leven behoorlijk veranderd. Achter de deur van vele families schuilen verhalen. Het delen van verhalen helpt vaak bij het verwerken van ervaringen in het leven, én kunnen verbindend en inspirerend werken. Deel uw verhaal op www.harderwijk.nl/deeljeverhaal.

Raadsinformatie

De Raad vergadert op donderdag 3 december vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere Belastingverordeningen 2021. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. De vergadering vindt niet plaats in het Huis van de Stad maar via video-vergaderen. Wilt u inspreken bij één van de agendapunten? Dat kan door dit te melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. 0341 411 911. De vergadering is openbaar en hiervan worden geluids- en beeld registraties gemaakt.
 
Schriftelijke vragen
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over verlenging bestuursovereenkomst inzake opvang asielzoekers. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over sluiting Burger Zaken. De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over sluiting horecazaken. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Ga online op bezoek bij een duurzaam huis

Wilt u meer weten over energiebesparing en duurzaam wonen? Neem in november tot december online een kijkje in een duurzaam huis en laat u inspireren. Huiseigenaren en huurders laten via videoverbinding zien welke duurzame stappen zij hebben gezet en gaan met de bezoekers in gesprek. Schrijf u in voor een online bezoek op http://www.harderwijk.nl/vergaderingenduurzamehuizenroute.nl. 

Geluidsmaatregelen voor woningen langs het spoor

ProRail heeft maatregelen bekend gemaakt om het geluid langs het spoor te verminderen. Er kunnen raildempers aan het spoor worden geplaatst of geluidschermen. De maatregelen zijn genomen in het kader van de Wet milieubeheer. Door de maatregelen neemt het geluid in de woningen af tot binnen de wettelijke grenzen (geluidsanering). Opdrachtgever voor de maatregelen is het ministerie van I en W.
 
Voor Harderwijk zijn de berekeningen nu klaar en is bekend welke maatregelen er nodig zijn
Huiseigenaren en bewoners kunnen via www.mjpgspoor.nl zien of hun huis in aanmerking komt voor geluidsanering. Op deze website staat welke maatregelen zijn gepland en haalbaar zijn. U kunt via de website vragen stellen over de geluidsanering. ProRail stuurt de direct betrokkenen (huiseigenaren/bewoners) ook een brief.
 
De geplande maatregelen worden uitgevoerd na vaststelling saneringsplan
De maatregelen neemt Prorail op in een Regionaal Saneringsplan. Dit plan kunt u over enkele maanden inzien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) via www.bsv.nu. U kunt een zienswijze indienen als u het niet eens bent met de inhoud van het saneringsplan. Daarna heeft u nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Pas nadat het saneringsplan definitief is vastgesteld, maakt ProRail de planning voor de bouwwerkzaamheden.

Welkom Sinterklaas in Harderwijk

Sinterklaas werd op 19 november hartelijk welkom geheten door burgemeester Harm-Jan Schaik en het kindercollege. De goedheiligman werd opgewacht bij het Pietenhuis, dat ook dit jaar weer fraai was ingericht. (Bekijk de video)
 
“We hebben ons voor het welkom moeten aanpassen maar we zijn heel blij dat Sinterklaas onze Sinterklaasstad weer bezoekt”, aldus de burgemeester. Ook het nieuwe kindercollege was zeer verheugd. “Sinterklaas brengt altijd een gezellige sfeer met zich mee. Daar kijken kinderen naar uit”, aldus kinderburgemeester Daan Boersma. Kinderwethouder Lissy van Bennekom is het daar mee eens. “Sinterklaas is goed voor de kinderen, want de kinderen in Harderwijk en Hierden krijgen cadeautjes”.
 
Speurtocht en pakjesmagazijn
Sinterklaas heeft met de pieten een rondtour gedaan langs alle basisscholen en de kinderen uitgenodigd voor een feestelijke speurtocht ‘Het Pietenpad’ door de binnenstad van Harderwijk. Alle kinderen tot 12 jaar kunnen de komende weken hieraan meedoen.
Voor meer informatie over de activiteiten zie www.pietenpad.nl

Wij zetten ons in voor Krachtig Kleurrijk Harderwijk

Vrijdag 20 november heeft wethouder Gert Jan van Noort de sticker Krachtig Kleurrijk Harderwijk op het raam van het Huis van de Stad geplakt. Krachtig Kleurrijk Harderwijk staat voor ontmoeting, betrokken en samen delen. Alle aangesloten organisaties hebben een zelfde sticker gekregen. De komende periode gaan wij samen met lokale organisaties werken aan initiatieven en ideeën die leiden tot beter toegankelijke zorg, wonen en welzijn voor inwoners van Harderwijk en Hierden, van welke afkomst ook.

Krachtig Kleurrijk Harderwijk is een uitdaging waar niet alleen de gemeente Harderwijk voor staat, maar u ook als maatschappelijk partner, professional en inwoner. Wilt u zich ook aansluiten bij het netwerk van Krachtig Kleurrijk? Neem dan contact op via burgerschap@harderwijk.nl.

Gratis ophaalservice  snoeihout, takken en blad op dinsdag 1 december

Op dinsdag 1 december kunt u gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout takken en blad, laten ophalen. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 12.00 uur aan bij ABL Boomverzorging, mail naar ablsnoeihout@outlook.com of bel 0318 614 227.
 
Spelregels
• Bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
• Per keer mag u maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
• Biedt géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond aan.
• Doe bladafval in vuilniszakken. Ander tuinvuil dan bladeren mag niet in de vuilniszakken zitten (de plastic vuilniszakken worden door de inzamelaar gescheiden van het tuinvuil).
• Zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg.
• Indien het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, kan het niet worden meegenomen. Voor informatie: www.mijnafvalwijzer.nl.

Kent u iemand die zich vrijwillig inzet voor het welzijn van een ander?

Draag diegene dan voor de Piet Dijkstra Prijs van 2021. De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die zich vrijwillig inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. U kunt kandidaten voor 27 november voordragen via harderwijk.nl/pietdijkstraprijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2021.  

Financieel Trefpunt

Het Financieel Trefpunt is er voor al uw vragen over geld, voorzieningen en schulden. Heeft u moeite met rondkomen? Of loopt u achter met betalingen? Maak een afspraak via 0341 434 656 of financieeltrefpunt@zorgdat.nl. meer informatie vindt u op harderwijk.nl/financieeltrefpunt

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Sinds 18 november geldt een nieuwe noodverordening in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels. De nieuwe noodverordening  is gepubliceerd op VNOG.nl. Voor meer informatie over corona en maatregelen zie rijksoverheid.nl en rivm.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 12-11-2020 Luttekepoortstraat 30: sierlijst gevel en vervangen deur
 • 12-11-2020 Trombonedreef 34: dakkapel (voorzijde)
 • 16-11-2020 Thorbeckelaan 41: eenzijdige nokverhoging (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)
 • 13-11-2020 Fahrenheitstraat 43-2: strijdig gebruik pand
 • 17-11-2020 Smeepoortstraat 33, 33A, 33B: transformatie panden
 • 17-11-2020 Herman de Manstraat 1A: uitbreiden woning met erker
 • 18-11-2020 Markt 16: verbouwen pand tot winkel en 5 appartementen
 • 18-11-2020 Bovenweg 12A: kappen boom
 • 18-11-2020 Korhoenlaan 1-155: kappen 1 boom
 • 18-11-2020 Broeklaan 43: kappen 2 bomen
 • 18-11-2020 Zuiderzeestraatweg 59: kappen 3 bomen
 • 18-11-2020 Kerkstraat 6: renoveren dak, dakkapel en zonnepanelen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf – Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 16-11-2020 Landweg 11: uitbreiden woning met erker (voorzijde)
 • 16-11-2020 Langezand 104: veranderen kozijn
 • 16-11-2020 Wolleweverstraat 2: vervangen zonwering
 • 17-11-2020 Zuiderzeestraatweg 149: tijdelijke ontheffing gebruik pastorie als kringloopwinkel
 • 17-11-2020 Weverskamp 38: inrit
 • 19-11-2020 Wijtgraaf 41: paardenbak in strijd regels ro
 • 19-11-2020 Wattstraat 3/Morsestraat 7: het plaatsen van reclame (2x)
 • 19-11-2020 Torenbergerhout 118 : vervangen kozijn
 • 19-11-2020 Watervalweg 7: legaliseren paardenbak in strijd regels ro
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 18-11-2020 Molenweg 8: 2e inrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluit
De gemeente heeft besloten om:
 • de afsluiting aan de Grote Poortstraat (wegvak Scheepssingel – Sint-Annastraat) te verplaatsen van de zijde Sint-Annastraat naar de zijde Scheepssingel
 • gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Kranenburglaan
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Bestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp
De gemeenteraad heeft op 12 november het bestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie naar Wonen - Flexwonen. De voor Wonen - Flexwonen aangewezen gronden zijn bestemd voor de huisvesting van arbeidsmigranten in woonunits alsmede voor infrastructurele voorzieningen, centrale voorzieningen en opslag. Het plangebied betreft het chaletpark De Schaapskamp, Watervalweg 3, Hierden.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00251-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00251-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/14CA9937-A977-47CB-9DF2-113CD27469D6/).
 
Ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’ ter inzage
Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2020 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’ ter inzage te leggen. Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op hun eigen percelen. Beoogd wordt met een specifieke subsidieregeling initiatiefnemers hierin financieel te steunen.

In de regeling staat op welke manier er een subsidie kan worden gevraagd voor het plaatsen van een regenton, -zuil en/of –schutting; het planten van bomen; het afkoppelen van verhard oppervlak; vergroenen ofwel ontstenen; het aanleggen van een groen dak; het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater (jaarrond). Na het realiseren van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen, onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden.
 
Wat ligt er precies voor u ter inzage?
- ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’
Dit stuk ligt met ingang van de dag na deze publicatie, 26 november 2020, tot en met woensdag 6 januari 2021 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tevens zijn de stukken in te zien op harderwijk.nl/beleidsregels. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met dhr. M. Geerdink van Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Bruggestraat 45 concept: doorbraak tussen 2 panden; 11-1-2021.
 
Bestemmingsplan Tweelingstad – Tinnegieter
De gemeenteraad heeft op 12 november het bestemmingsplan Tweelingstad – Tinnegieter vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft een nieuw ruimtelijk kader voor de herstructurering van het gebied. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor omwonenden. Bij de herstructurering worden bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook wordt een aantal woningen grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte in het gebied geheel vernieuwd, met inbegrip van de woonstraten. De beoogde nieuwe woningen zijn hoofdzakelijk grondgebonden, tevens zijn enkele gestapelde woningen voorzien. Het totale aantal woningen zal als gevolg van de beoogde herstructurering licht toenemen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is tevens een beeldkwaliteitsplan (zie hfd. 3.4 toelichting) opgesteld welke als bijlage 1 van de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.
 
Het plangebied bevindt zich in het oostelijke deel van Harderwijk. Het gebied is gelegen in de bestaande woonwijk Tweelingstad, deelgebied Tinnegieter. Het plangebied ligt grofweg ingeklemd tussen de Julianalaan, Marijkelaan, Margrietlaan en de Bernhardlaan.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld onder meer in die zin dat:
­ Par. 3.3 van de toelichting is de afbeelding mbt de toekomstige parkeersituatie geactualiseerd
­ Par. 5.7.2 van de toelichting mbt de parkeerbehoefte is geactualiseerd
­ Art. 5 van de regels is gewijzigd voor (ondergeschikte) bouwdelen buiten het bouwvlak
 
Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit.
 
Besluit hogere waarde:
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met de vaststelling van de hogere waarde wordt de herstructurering en realisatie van nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Beroep:
Het bestemmingsplan plan (NL.IMRO.0243.BP00246-0002) en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 26 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00246-0002. (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/B628B5FB-73B2-407E-A871-9E760A5FBBAE/).
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
­ die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 0341 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
23-9-2020: Foppen Grafische Bedrijven B.V., Nobelstraat 35, 3846 CE Harderwijk, voor het opnieuw invullen van de vragenboom
6-10-2020: Stichting CAI Harderwijk, Julianalaan 43, 3843 CA Harderwijk, voor het uitbreiden / de aankoop van de bunker welke zich onder de locatie bevindt
24-9-2020: Myosotis Zorg, Graaf Ottolaan 21, 3843 AK Harderwijk, voor het starten van een kleinschalige zorginstelling
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.
 
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning
Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor:
- een standplaats voor het winkelpand aan de Bruggestraat 43 van 23 november tot en met 31 december 2020 aan Bakkerij Van Laar, Bruggestraat 43 te Harderwijk. De ambulante handel betreft de verkoop van oliebollen. De vergunning is verzonden 23 november 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 25 november tot 6 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 
 
Verleende ontheffing voor plaatsen kerstboom
Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk, ontheffing heeft verleend aan de Stichting Heerlijk Harderwijk voor het plaatsen van een kerstboom op de Markt van 23 november 2020 tot en met 16 januari 2021. De verleende ontheffing en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november tot 6 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.