Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 43

Met deze week: Aangepaste openingstijden stadswinkel Huis van de Stad, tips voor minder oud papier en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Daan en Lissy nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouder van Harderwijk

Het nieuwe kindercollege van Harderwijk is bekend. De vakjury koos donderdag 15 oktober voor Daan Boersma van basisschool De Schakel als nieuwe kinderburgemeester van Harderwijk. De nieuwe kinderwethouder is Lissy van Bennekom van basisschool De Rank.
 
Daan en Lissy vertegenwoordigen het komende jaar alle kinderen van de gemeente Harderwijk. Als ambassadeur van de gemeente gaan zij samen met de collegeleden mee op pad naar evenementen en officiële gelegenheden, om bijvoorbeeld bijeenkomsten te openen of een toespraak te houden. Het afgelopen jaar vormden Isabella Hoeve  en Nino Petersen het kindercollege van Harderwijk. Zij dragen na een jaar met mooie ervaringen het stokje over aan het nieuwe kindercollege. De installatie van het nieuwe kindercollege is op 29 oktober aanstaande. Meer informatie www.harderwijk.nl/actueel.

Kindercollege Harderwijk 2020
 

De Mezen eerste gecertificeerd gezonde sportkantine in Harderwijk

Woensdag 14 oktober 2020 overhandigde wethouder Marcel Companjen het eerste "Gezonde sportkantine-certificaat" van TeamFit aan hockeyvereniging De Mezen. De Mezen is de eerste sportvereniging in onze gemeente die een certificaat van TeamFit heeft behaald. TeamFit ondersteunt sportkantines om een gezonder productaanbod te realiseren. Wethouder Companjen: "Als wethouder ben ik trots op de eerste gecertificeerde sportkantine in de gemeente Harderwijk. Vanuit GA! Harderwijk, ons gezondheidsbeleid en binnenkort het preventie akkoord werken wij eraan om kinderen in een gezonde omgeving op te laten groeien. Het zou mooi zijn wanneer gezonde producten, zoals fruit en snoepgroenten, ook in andere sportkantines van de gemeente zichtbaar worden." Meer informatie:  Mathijs van Faassen, tel. 0341 411 911.

Gezonde sportkantine de Mezen Harderwijk 
 

Raadsinformatie

De commissies Samenleving, Ruimte en Beleid Algemeen vergaderen op woensdag 28 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op de agenda staat de begroting en een tussentijdse balans uitvoering collegeprogramma. De raad vergadert op donderdag 29 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere debat begroting 2021-2024 en bestuurs- en managementrapportage Harderwijk 2020. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
Dit betreft openbare vergaderingen, u kunt deze online volgen via www.harderwijk.nl/vergaderingen. De tribune is alleen open voor publiek dat wil inspreken en zich heeft aangemeld via gemeenteraad@harderwijk.nl of 0341 411 911. 
 
De fracties CDA en PVDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over mondmaskers. De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over overlast Binnenstad. De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over intercity Amersfoort - Amsterdam. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Tips voor minder oud papier

Plak een nee/ja-sticker op uw brievenbus als u geen reclamefolders wilt ontvangen. Als u er een nee/nee sticker op plakt ontvangt u ook geen huis-aan-huisbladen (met gemeentelijke informatie). De stickers zijn gratis verkrijgbaar in het Huis van de Stad. U vindt reclamefolders ook op internet: www.folderz.nl en www.reclamefolder.nl.

Aangepaste openingstijden stadswinkel Huis van de Stad

Wegens de aangescherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn de openingstijden van de Stadswinkel in het Huis van de Stad aangepast. Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur kunt u (op afspraak) terecht bij onze balies, op zaterdag zijn we gesloten.
 
Wij vragen u contacten met de gemeente zoveel mogelijk via de website, per e-mail of telefoon te doen. Voor vragen zijn we bereikbaar via  0341 411 911. Wellicht zijn we minder goed bereikbaar dan u gewend bent, we vragen uw begrip hiervoor. U blijft welkom op het stadhuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben. We vragen u een afspraak te maken voordat u ons bezoekt.

Kiezen voor FUN in het nieuwe zwembad

Via harderwijk.nl/kiesjezwemfun kunnen inwoners van de gemeente Harderwijk kiezen welke drie waterspeeltoestellen er in het nieuwe binnenzwembad van De Sypel komen. Stemmen kan uiterlijk tot en met zondag 8 november.
 
Al eerder dit jaar is kinderen gevraagd om aan te geven wat ze graag voor speeltoestellen in het nieuwe zwembad zouden willen zien. Op basis daarvan komen er al een grote familieglijbaan, een tube-glijbaan en een bubbelbad. Daarnaast gaven zij aan het leuk te vinden om allerlei elementen in het water te krijgen waarmee je kan spelen. In het ontwerp zijn een rode octopus en een gele raderboot de thema’s waarbinnen de Fun-elementen zijn bedacht.
 
De voorbereidingen van het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal verlopen volgens plan. Naar verwachting is het nieuwe zwembad gereed in de zomer van 2022 en wordt het jaar daarna de nieuwe sporthal gerealiseerd.  

Campagne Jeugdlintje

Kent u een jongere die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Geef diegene dan voor 1 november op voor het Jeugdlintje via harderwijk.nl/jeugdlintje.

Aangescherpte maatregelen VNOG

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden per 14 oktober nieuwe landelijke maatregelen. De maatregelen grijpen in op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is en zijn erop gericht het aantal contactmomenten te verminderen en de reisbewegingen te beperken. Kijk voor de nieuwe noodverordening op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vnog.nl.

Tijdelijk geen spitstreinen NS Harderwijk

Vanaf maandag 19 oktober stopt NS tijdelijk op enkele trajecten met name de inzet van extra forensentreinen tijdens de spits. De reguliere treindienst, ook tijdens de spits, gaat gewoon door. Verder worden de nachttreinen, die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek, opgeheven. Het doordeweekse nachtnet, inclusief de verbinding naar Schiphol, blijft ongewijzigd.
 
Met deze aanpassing gaat NS met drie procent minder treinen rijden wegens het dalend aantal reizigers. NS wil zich erop voorbereiden dat het aantal ziektemeldingen de komende tijd mogelijk toeneemt. Zo kan NS een voorspelbare en betrouwbare treindienst blijven aanbieden voor reizigers die afhankelijk zijn van de trein. De aangepaste dienstregeling zal gefaseerd in werking treden. NS adviseert reizigers daarom kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 • 9-10-2020 Friesegracht 9: vervangen kozijnen
 • 8-10-2020 Hortuspark: kappen 1 boom
 • 10-10-2020 Parallelweg 16: kappen 2 bomen
 • 11-10-2020 Parallelweg 26-169: kappen 5 bomen
 • 6-10-2020 Kranenburglaan 42: dichtmaken balkon
 • 12-10-2020 Van Leeuwenhoekstraat perceel 4533: bedrijfspand met uitrit
 • 8-10-2020 Boslaan 2-12: kappen 1 boom
 • 8-10-2020 Kennedylaan 29: wijzigen gevel garage
 • 6-10-2020 De Vuurtoren Breezand 4 tm 58: balkonbeglazing
 • 13-10-2020 Vondellaan 43: uitbreiden woning
 • 13-10-2020 Hazelaarlaan 19: verbreden erker voorzijde
 • 14-10-2020 Molenweg 50: aanleggen perceelinrichting
 • 14-10-2020 Achterste Wei 17: uitgifteautomaat
 • 14-10-2020 Korhoenlaan 1-146: kappen 1 boom
 • 14-10-2020 Smeepoortstraat 38: uitbreiden bergruimte
 • 14-10-2020 Parallelweg 25-1: plaatsen units
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf – Realisatie en beheer, tel. 0341 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 12-10-2020 Stationslaan 18: slopen en vervangen schuur en uitbouwen woning achterzijde
 • 12-10-2020 Zuiderzeestraatweg 55: tuinhuis en berging in strijd regels ro
 • 12-10-2020 Smeepoortenbrink 14: wijzigen gevel
 • 12-10-2020 Schaffelaarhout 26: carport (voorzijde) in strijd regels ro
 • 12-10-2020 Chansondreef 27: opbouw op erker en uitbreiden berging
 • 12-10-2020 Molenweg 50: rijhal met stallen in strijd regels ro
 • 13-10-2020 Baanweg 26, 28 en 30: veranderen panden in strijd regels ro
 • 13-10-2020 Eisenhowerlaan 26: dakkapel (voorzijde)
 • 13-10-2020 Boslaan 2-9: kappen 6 bomen
 • 14-10-2020 Waterfront NE kavel J, Langezand 75: woning in strijd regels ro en aanleggen inrit
 • 14-10-2020 Goeman Borgesiuslaan 39: verplaatsen dakkapel van achter- naar voorzijde
 • 14-10-2020 Wethouder Jansenlaan 90: extra doorgang en verleggen brandscheiding
 • 14-10-2020 Kennedylaan 29: wijzigen gevel garage
 • 15-10-2020 Langekamp 7: afdak
 • 15-10-2020 Molenweg 18: legaliseren paardenbak en stapmolen
 • 15-10-2020 Schimmelstraat 38: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 15-10-2020 Lorentzhaven: 3 windturbines in strijd regels ro en milieuvergunning. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:
- een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de Wouterskampen te Hierden
- de paden in het Crescentpark aan te wijzen als voetpaden.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Molenweg 50: oprichten rijhal met stallen in strijd regels ro.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 oktober gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 0341 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 18-9-2020: Aldi, P.C. Hooftplein 20, 3842 HB Harderwijk, voor het uitbreiden van de activiteiten met het bereiden van voedingsmiddelen
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 29-9-2020: Melis Stokelaan 3, 3842 GK in Harderwijk, voor het slopen van een huis
 • 7-10-2020: van Alphenstraat 1 t/m 16, Busken Huetlaan 23 t/m 37 en J.P. Heijelaan 27 t/m 41 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
 • 30-09-2020: Goeman Borgesiuslaan 39, 3843 XA in Harderwijk, voor het slopen van een dakkapel
 • 5-10-2020: Parallelweg 24, 3849 MK in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een opslag
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Bestemmingsplan Lorentz, partiële herziening windmolens en omgevingsvergunning Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25

Burgemeester en wethouders van Harderwijk maken bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling de volgende besluiten zijn genomen:
 
Bestemmingsplan:
De gemeenteraad heeft op 1 oktober het bestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens maakt de bouw van drie windturbines aan de kust van het Veluwemeer op bedrijventerrein Lorentz mogelijk. Twee windmolens worden gesitueerd aan de Lorentzdijk en één windmolen aan de Marie Curiestraat achter de RWZI (rioolzuiveringsinstallatie).
 
Het plan is gewijzigd vastgesteld onder meer in die zin dat:
- de maximale hoogte van de windmolens is verlaag naar 146,3 meter
- er is een aanvulling op het MER opgesteld en bij de toelichting gevoegd, met daarin extra aandacht voor geluidhinder, lichthinder van obstakelverlichting en stikstofdepositie
- de vrijwaringszone en veiligheidszone op de verbeelding zijn gecorrigeerd (waren omgewisseld)
- in de toelichting is alsnog aandacht besteed aan de binnen het radarverstoringsgebied geldende restricties
 
Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling van de gemeenteraad.
 
Omgevingsvergunning bouwen en milieu:

Burgemeester en wethouders hebben op 15 oktober 2020 de omgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25 verleend. De Omgevingsvergunning maakt de bouw van drie windturbines en het oprichten van de inrichting op bedrijventerrein Lorentz mogelijk.
 
Vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming:
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 14 augustus 2020  vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming verleend. De vergunning beoordeelt de mogelijke negatieve effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op nabijgelegen Natura2000 gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is Veluwerandmeren, dat op ca 100 meter is gelegen van de dichtstbijzijnde windturbine. Op ca. 2,5 km is Natura2000 gebied de Veluwe gelegen. Beoordeeld zijn de mogelijk negatieve effecten op die soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarvoor specifieke doelen zijn opgenomen in het beheerplan voor de Veluwerandmeren en de Veluwe. Uit de beoordeling blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten en dat er geen specifieke maatregelen opgenomen hoeven te worden in de vergunning.
 
Ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming:
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 14 augustus ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming verleend. De ontheffing beoordeelt de mogelijk negatieve effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op de beschermde soorten conform de Wet natuurbescherming. Omdat windmolens vooral mogelijke negatieve effecten hebben op vogels en vleermuizen, zijn deze ten behoeve van de ontheffingsaanvraag intensief onderzocht. Uit de beoordeling blijkt dat er mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op de gunstige staat van instandhouding van de rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Negatieve effecten op andere soorten zijn niet te verwachten. In de ontheffing is een stilstandvoorziening opgenomen, die moet voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van een aanvaring met een van de windturbines.
 
Inzien en beroep:
Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming liggen, gecoördineerd als één besluit, met ingang van 22 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. De plannen kunt u ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00253-0002 (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243).
 
Gedurende deze termijn kan tegen het gecoördineerde besluit beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. 0341 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Vischmarkt 4 en 6
Met het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Vischmarkt 4 en 6 wordt het bestaande gebruik als kookstudio, culiwinkel en stadslogement van het pand Vischmarkt 4 gelegaliseerd in het bestemmingsplan. In het pand Vischmarkt 6 is een restaurant gevestigd. Tussen de activiteiten in beide panden bestaat een zekere mate van verwevenheid doordat bijvoorbeeld bij activiteiten in het kooklokaal ook gebruik wordt gemaakt van de keuken van het restaurant, of dat grotere gezelschappen dineren in het kooklokaal. Door ook Vischmarkt 6 in het bestemmingsplan op te nemen, wordt het wederzijds gebruik van beide percelen, met uitzondering van de ondergeschikte detailhandel en logiesfuncties, toegestaan.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00255-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00255-0001. (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 
Aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor realisatie entreegebouw van een nieuwe paardrijhal op het perceel Molenweg 50 te Hierden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een entreegebouw van de nieuw te realiseren paardrijhal op het perceel Molenweg 50 te Hierden.
 
De ontwerpomgevingsvergunning “Buitengebied – Molenweg 50” ligt met ingang van 22 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. 0341 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.OV00267-0001
(bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/4DBE8D4B-26CF-4006-83EE-B77F58BFFD1E/).