Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 33

Met deze week: Zomertour college, nieuwe noodverordening en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Terras

Hittegolf? Zo blijft u koel

Het blijft warm de komende dagen. Voor uw gezondheid is het van belang om rekening te houden met deze hitte.
 
Drink voldoende
Drink 2 liter vocht per dag, ook als je geen dorst hebt. Vermijd alcohol, want alcohol werkt vochtafdrijvend.
 
Vermijd inspanning
Vermijd inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag.
 
Blijf uit de hitte
Blijf binnen of in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag. Bedenk uw hoofd, draag een zonnebril en lichte kleding.
 
Zorg voor koelte
Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van kamers die veel zon krijgen. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ('s nachts en vroeg in de morgen).
 
Zorg voor elkaar

Steek een helpende hand toe als er in je omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.

Nieuwe noodverordening per 10 augustus

Vanwege de toename van het aantal corona besmettingen in Nederland gelden vanaf maandag 10 augustus in Noord- en Oost Gelderland aanvullende maatregelen om grip te houden op de verdere verspreiding van het coronavirus. De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft daartoe op 10 augustus een nieuwe noodverordening  vastgesteld.
 
Aanvullende maatregelen per regio of gemeente
Met de nieuwe noodverordening kunnen Veiligheidsregio en gemeenten regionaal en lokaal aanvullende maatregelen opleggen, bovenop de landelijk geldende maatregelen. Denk hierbij aan het aanpassen van openingstijden van horeca en het sluiten van parken of winkelcentra. Dit betekent dat vanaf 10 augustus per regio of plaats de maatregelen kunnen verschillen. Meer informatie: harderwijk.nl.

Raadsinformatie

In de maand augustus zijn er geen raads- en commissievergaderingen. De eerstvolgende vergadering is donderdag 3 september, Commissie Ruimte.

De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over fietsgebruik Boulevard. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Herkenbare bikestewards voor fietsparkeren

Als u met de fiets naar de binnenstad gaat, wordt u begeleid bij het stallen van uw fiets. Dat gebeurt door bikestewards, zij wijzen plekken aan waar fietsen kunnen worden gestald. De bikestewards zijn te herkennen aan hun rode shirt met opschrift ‘bikesteward’. Hiermee willen we dat de binnenstad veiliger en meer toegankelijk wordt.
 
De bikestewards zijn op diverse plekken in de binnenstad. Heeft u de bikestewards niet gezien, plaats dan uw fiets op een aangewezen locatie of in de bewaakte fietsenstalling. We willen niet dat fietsen gestald worden op overige plekken in de binnenstad en boulevard. Op deze manier kunnen hulpverleners in noodgevallen overal bij. En er is voldoende ruimte over voor iedereen om vrij te bewegen op 1,5 meter van elkaar.
 
Tenslotte blijven we bezoekers vragen om drukte te vermijden en afstand te houden. U kunt zowel op de pagina druktemonitor als op heerlijkharderwijk.nl de druktemonitor bekijken.

Zomertour college

"Er gebeuren zoveel mooie dingen in de stad"
 
Donderdag 30 juli startte de zomertour van wethouder Gert Jan van Noort. Samen met wethouder Marcel Companjen bracht hij een bezoekje aan de buurtmoestuin van Frankrijk. De buurmannen Bouw en Korucu begonnen begin maart met de aanleg van de moestuin. Theo Goosen van het wijkplatform bracht hen in contact met de wijkmanager van Frankrijk Willemien Vaartjes. Na uitleg over de spelregels voor het aanleggen van een moestuin in de openbare ruimte gingen beide mannen aan de slag.
 
Eerst haalde het Stadsbedrijf de bestaande begroeiing en wortels weg. Waar eerst gras en struiken het fietspad scheidden van de ingang van de tuinen, ligt nu een weelderige moestuin. Vrijwel iedere dag werken in de moestuin werpt zijn groenten en vruchten af. Buurtgenoten mogen een handje helpen en delen nu al in heerlijke courgettes, komkommers, sla en lente-ui. Meer informatie: wijkplatformfrankrijk.nl/wijkkrant-frankrijk.

Alleen samen kunnen we grip op het coronavirus houden. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de bestaande maatregelen houdt. Een aantal landelijke maatregelen wordt verscherpt maar ook lokaal kunnen er extra maatregelen worden genomen. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 30-7-2020 Bongerdsteeg 7: renoveren gemeentelijk monument
 • 1-8-2020 Varenweg 22: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 1-8-2020 De Ruyterlaan 1: overkapping
 • 6-8-2020 Glindweg 8b: tijdelijke woonunit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 3-8-2020 Ceintuurbaan 4-23: schuur
 • 3-8-2020 Bredeweg 1: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 3-8-2020 Glindweg 14a : schuur ombouwen naar overkapping
 • 3-8-2020 Stationslaan 24: uitbreiden woning achterzijde (gm)
 • 3-8-2020 Glindweg 16: paardenstallen in strijd regels ro
 • 4-8-2020 Havendijk 9: vervangen stelling molen
 • 5-8-2020 Klavermeen 31: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 5-8-2020 Weegbreemeen 31: dakkapel (voorzijde)
 • 5-8-2020 Vlierburgweg 1: herbouwen carport in strijd regels ro
 • 5-8-2020 Industrieweg 15: schakelinstallatie
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid–De Eilanden e.o.
Het bestemmingsplan Waterfront-Zuid–De Eilanden e.o. is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00209-0002) of op harderwijk.nl/plannenwaterfront. Informatie: domein Ruimte, dhr H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-De Schaapskamp
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-De Schaapskamp voorziet in een wijziging van de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie naar Wonen - Flexwonen. De voor Wonen - Flexwonen aangewezen gronden zijn bestemd voor de huisvesting van arbeidsmigranten in woonunits alsmede voor infrastructurele voorzieningen, centrale voorzieningen en opslag. Het plangebied betreft het chaletpark De Schaapskamp, Watervalweg 3, Hierden.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00251-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00251-0001) of op harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.
 
Bekendmakingen ruimtelijke plannen
De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

- vastgesteld bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades (tot 3/9)
- ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter (tot 3/9)
- ontwerpomgevingsvergunning Stadsweiden – Kruithuispad (tot 24/9)
- ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp (tot 24/9)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.

Aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de bouw van 2 seniorenwoningen aan het Kruithuispad
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 2 seniorenwoningen aan het Kruithuispad te Harderwijk (adressering: Kruithuispad 2 en Kruithuis 103).
 
De ontwerpomgevingsvergunning Stadsweiden - Kruithuispad ligt met ingang van 13 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. (0341) 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.OV00264-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.OV00264-0001). Het ontwerp is ook in te zien op harderwijk.nl/plannen/Stadsweiden.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 30-7-2020: Parallelweg 7, 3848 AA  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning met schuren
 • 30-7-2020: Burg Van Meursstraat 30, 3841 JT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning
 • 31-7-2020: Lijsterbeslaan 20, 3843 JJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning en schuur
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
- Binnenweg 1a: kap- en veeschuur in strijd regels ro; 28-9-2020
 
Benoemingsbesluit toetsings- en beheercommissie historische schepen
Burgemeester en wethouders hebben op 23 juni 2020 besloten de leden te benoemen voor de toetsingscommissie en beheercommissie historische schepen Harderwijk. Dit benoemingsbesluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking. Meer informatie: Gemeente Harderwijk, dhr. R. van Drunen, tel. (0341) 411 237.