Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 21

Met deze week: Opvang Oekraïense vluchtelingen, tegemoetkoming energiekosten en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Koninklijke Onderscheiding voor Marjolein Daemen

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft dinsdag 17 mei aan Marjolein Daemen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Bij Cultuurkust Harderwijk, waar zij 50 jaar als vrijwilligster actief is, speldde de burgemeester haar de versierselen op. Marjolein Daemen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!
 
Marjolein Daemen

Openingstijden en afvalinzameling Hemelvaart 2022

Het Huis van de stad is op donderdag 26 en vrijdag 27 mei gesloten.
Het milieupark aan de Daltonstraat is alleen op donderdag 26 mei gesloten.
Afvalinzameling: i.p.v. donderdag 26 mei, nu op zaterdag 28 mei. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 2 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Debat Coalitieakkoord en Benoeming wethouders. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Maatwerkwoningen. De fracties GroenLinks en PvdA hebben het college schriftelijke vragen gesteld over Lelystad Airport. De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Afhandelsnelheid gemeenteloket. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over problematiek energiekosten. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over energiearmoede onder inwoners Harderwijk. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Werkzaamheden Scheepssingel en Kuipwal

Op dinsdag 31 mei tussen 06.00 uur en 23.59 uur voert Hoornstra-Ophof Infra herstelwerkzaamheden uit. De drempels en een middengeleider worden verwijderd. Ook wordt de ‘verhoging’ op de kruising Kuipwal en Waltorenstraat verwijderd. Verder zullen er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan de groenvoorzieningen en het straatwerk. De bewoners en ondernemers in de omgeving zijn via een informatiebrief op de hoogte gebracht.
 
Omleiding hulpdiensten Vogelstraat
Op  dinsdag 31 mei is er een omleiding van kracht voor de nooddiensten. Deze omleiding loopt via de Hogeweg – Laan 1940-1945 en Vogelstraat. De paaltjes ter hoogte van de kruising Vogelstraat/Havendam worden deze dag verwijderd. Let op, in- en uitrijden is enkel toegestaan voor hulpdiensten! 
 
Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden, bereikbaarheid of andere zaken? Neemt u gerust contact op met onze omgevingsmanager Lucilla van den Brink: werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur op tel. 06 45 46 51 79 of via e-mailadres lucilla@hoornstra-ophof.nl. 

Fietspad Albert Verweyplein afgesloten

Bam Infra gaat werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen aan het Albert Verweyplein. Daarvoor wordt het fietspad tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden starten op maandag 30 mei. Vrijdag 17 juni is het fietspad weer open. Fietsers worden omgeleid via de Tesselschadelaan en het Vondelpad. De omleiding wordt met gele borden aangegeven. Voetgangers kunnen de ingang van het winkelcentrum nog wel bereiken. Ook De Aanleg blijft bereikbaar.
 
Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met dhr. M. van de Lagemaat van Bam Infra, tel. 06 33 30 84 55. 

Handige tips voor een koele, groene en levendige tuin

Bent u op zoek naar advies over hoe u uw tuin groener of koeler kunt maken? Of wilt u regenwater opvangen, maar weet u niet hoe? Een tuincoach geeft praktische tips en laat zien wat er mogelijk is in uw tuin. Vraag gratis een gesprek met een tuincoach aan via: www.veluweduurzaam.nl/tuincoaches. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Momenteel worden in onze gemeente 20 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Sonnevanck en 41 in de particuliere opvang. Landelijk en regionaal zijn er voldoende opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen.
 
De huidige taakstelling voor de gehele veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland is 3000 opvangplekken. Deze worden nu voornamelijk door andere gemeenten in de veiligheidsregio gerealiseerd. Dat de gemeente Harderwijk een asielzoekerscentrum heeft voor 800 mensen, betekent dat opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (ondanks dat deze mensen een andere status hebben in Europa dan asielzoekers), vooral en voor zover dat kan in andere gemeenten van de veiligheidsregio worden ingezet. Op deze manier wordt gezamenlijk met de andere gemeenten in de veiligheidsregio inhoud gegeven aan onze verantwoordelijkheid voor vluchtelingenhuisvesting. 

Spinselmot is geen Eikenprocessierups

Regelmatig verwarren mensen de spinselmot met de eikenprocessierups. Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten en met een dicht wit zijdespinsel inkapselen. Spinselmotten hebben geen brandharen en zijn niet schadelijk voor de mens.
 
Een boom ingepakt in een weefsel van de spinselmot ziet er ziek en ongezond uit. Toch lijden bomen en struiken geen schade. Het web van de spinselmot blijft zitten totdat de rupsen zich na 4 tot 6 weken verpoppen tot nachtvlinders. Vanaf dat moment krijgen de bomen en struiken opnieuw bladeren. We bestrijden spinselmot liever niet omdat bestrijden met chemische middelen ook andere dieren, zoals vogels, schade toebrengt. 

Tegemoetkoming energiekosten

Heeft u een netto inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de tegemoetkoming voor de energiekosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is € 800 per huishouden. U kunt tot 31 december 2022 een aanvraag voor de tegemoetkoming doen. Meer info? www.meerinzicht.nl/regelingen-bij-een-laag-inkomen/tegemoetkoming-voor-de-energiekosten

Samenvatting bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren we sinds 1 juli 2021 online op de landelijke website overheid.nl. Dat zijn wij wettelijk verplicht. U vindt de officiële bekendmakingen op overheid.nl en via harderwijk.nl/bekendmakingen.
 
In deze rubriek vindt u bij wijze van service een overzicht van alle bekendmakingen van de afgelopen week met daarbij vermeld de datum van de officiële bekendmaking. Let op: dit is slechts een informatieve en geen rechtsgeldige publicatie. Informatie over de inzage(termijn), reactie-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op de landelijke website overheid.nl.
 
Bekendmakingen ontvangen?
Wilt u de bekendmakingen uit uw omgeving per e-mail ontvangen? Dan kunt u zich via overheid.nl/berichten-over-uw-buurt aanmelden voor de automatische berichtgeving. Bent u minder digitaal vaardig? Dan kunt u op verzoek een papieren afschrift van een bepaalde bekendmaking verkrijgen. Mail dan naar info@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911. 

Aanvraag vergunningen

 • Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten Markt 2 (GM), 3841CE Harderwijk, 20 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, berging/opslag Brouwersbosweg 18, 3849NG Hierden, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, vlonder Tubadreef 7, 3845CZ Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, gastenverblijf in bijgebouw Varenweg 37, 3849PH Hierden, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, dakkapel Anne Franklaan 15, 3842GV Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kaprenovatie en vergroten woning Bruggestraat 30, 3841CP Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden bedrijfspand Nobelstraat 3, 3846CE Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, kap 1 boom Fazantlaan 6, 3847LH Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning, brug Vissershaven HDW00 E 6232, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning herinrichten perceel Kienderkamp 7, 3848DC Harderwijk, 18 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning vestigen gastenverblijf Grevenhofsweg 1A, 3849NB Hierden, 16 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning inrit Nobelstraat 2A, 3846CG Harderwijk, 16 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw 10 appartementen Handelsweg 1, 3842AH Harderwijk, 16 mei 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning vervangen kozijnen en deuren Chopindreef 62, 3845BG Harderwijk, 16 mei 202

Verlening en weigering vergunningen

 • Verlening omgevingsvergunning gastenverblijf Grevenhofsweg 1A, 3849NB Hierden, 19 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning inrit Lorentzstraat 11, 3846AV Harderwijk, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, toegangspoort Leuvenumseweg 34, 3847LD Harderwijk, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning kappen 1 boom Dennenlaan 45, 3843BW Harderwijk, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning dakopbouw en dakkapel Burgemeester Van Meursstraat 26, 3841JT Harderwijk, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, kap 13 bomen Parallelweg 26 3849MN Hierden, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning, vervangen kozijnen en deuren Chopindreef 62, 3845BG Harderwijk, 18 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning dakopbouw Johanniterlaan 6-10, 3841DT Harderwijk, 16 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning dakkapellen Parallelweg 26 202, 3849MN Hierden, 16 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning verbouwen woonboerderij Zuiderzeestraatweg 52, 3849AH Hierden, 16 mei 2022
 • Verlening omgevingsvergunning dakkapel voorzijde Kranenburglaan 24, 3843BR Harderwijk, 16 mei 2022

Verlenging beslistermijn

 • Verlenging beslistermijn voor kappen 1 boom Van Alphenstraat 1, 3842CP Harderwijk, 19 mei 2022
 • Verlenging beslistermijn voor kappen 3 bomen Fokko Kortlanglaan 121, 3845LC Harderwijk, 16 mei 2022

Verkeersbesluiten

 • Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rapdreef, 20 mei 2022
 • Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Herman de Manstraat, 20 mei 2022
 • Wijzigen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen Ullerbergerhout, 20 mei 2022

Milieumeldingen

 • Melding voor het realiseren van een GBES aan Molenweg 38 te Hierden, 19 mei 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest uit een complex aan Bondamlaan 11 te Harderwijk, 19 mei 2022
 • Melding voor de realisatie van een GBES tbv aardwarmte en koeling aan Oranjelaan 71 te Harderwijk, 19 mei 2022
 • Melding voor de realisatie van een GBES tbv duurzaam verwarmen en koelen van de woning aan Swingdreef 1 te Harderwijk, 19 mei 2022
 • Melding voor het verwijderen van asbest en het slopen van een voormalige bibliotheek aan Academiestraat 5 te Harderwijk, 19 mei 2022

Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Onderstation Leuvenumseweg, 16 mei 2022

Overige

 • Subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2022, 18 mei 2022