Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 20

Met deze week: Slimmerchillen zet in op mentale en fysieke gezondheid, kaarten- en tekeningen actie voor eenzame inwoners en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verwerkt versoepeling maatregelen in nieuwe noodverordening

Sinds maandag 11 mei is een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven is er een nieuwe noodverordening vastgesteld. Een samenvatting van de aanpassingen ten opzichte van de vorige verordening en de gehele noodverordening vindt u op www.harderwijk.nl/actueel

Basisregels voor iedereen 6 mei 2020 Coronavirus

#Slimmerchillen zet in op mentale en fysieke gezondheid

Hoe blijf jij mentaal fit in coronatijd? En hoe zorg jij dat jouw lichaam in vorm blijft? De jongerencampagne #slimmerchillen is benieuwd naar jouw strategie. Inzendingen krijgen een plekje op www.slimmerchillen.nl

Creatieve oplossingen

De campagne, die gevoerd wordt in elf veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om allerlei creatieve oplossingen te bedenken en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen. Of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. Voor de beste drie inzendingen zijn er wekelijks cadeaubonnen van 50, 20 en 10 euro. 

Wat is uw idee voor het regenboogbeleid in Harderwijk?

Jezelf kunnen zijn in een kleurrijk en gastvrij Harderwijk! Hoe laten wij zien dat we in de regenboogstad Harderwijk houden van de diversiteit van onze inwoners? Denk mee met het regenboogbeleid in Harderwijk via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl.
 
De acceptatie van LHBTI-inwoners (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse mensen) is nog niet vanzelfsprekend. De gemeente zet zich in voor gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige stad kan zijn. 

Raadsinformatie

Online stadsgesprek over Afvalinzamelingssysteem en Duurzaamheidsvisie voor de Commissie Beleid Algemeen
De raadscommissie Beleid Algemeen vergadert op dinsdag 19 mei vanaf 19.30 uur via een videovergadering. Op de agenda staat onder andere het Afvalinzamelingssysteem (VANG) en het Duurzaamheidsvisie. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De commissie wil graag weten wat uw mening is over de duurzaamheidsvisie en over voorstel voor het afvalinzamelingssysteem. U kunt voorafgaand aan de commissie vergadering reageren via het online stadsgesprek. Dat kan tot 18 mei via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Naast deelname aan het online stadsgesprek kunt u uw mening ook geven door een email te zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden om in te spreken of mee te spreken tijdens de openbare vergadering, bellen kan ook, tel. (0341) 411 911.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Erehaag bij uitvaart. De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Tijdelijk uitbreiden terrassen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Krant met bijzondere verhalen van en over inwoners

Harderwijk zijn wij samen
Vanaf deze week ontvangt u de tweede editie van de krant 'Harderwijk zijn wij samen' door de brievenbus. In de krant staan bijzondere verhalen van en over inwoners en organisaties uit Harderwijk en Hierden waar wij trots op mogen zijn. Zij zetten zich in voor anderen of voor behoud van Harderwijk en Hierden. Zo veel meer om trots op te zijn! Veel leesplezier. 

Kaarten- en tekeningen actie voor eenzame inwoners

Niemand in Harderwijk mag alleen zijn. Het kindercollege wil daarom iets doen om eenzame Harderwijkers en Hierdenaren op te vrolijken. Kinderburgemeester Isabella en kinderwethouder Nino roepen alle kinderen in Harderwijk op om een tekening, kunstwerk, gedicht of kaart te maken. Het werkje kunnen zij tot 22 mei gratis opsturen naar de gemeente Harderwijk, antwoordnummer 40, 3840 VB Harderwijk. De gemeente zorgt er dan voor dat de kaarten en andere werkjes via Zorgdat bij de mensen terecht komen. Harderwijk zijn wij samen!

Maria: “Een psychisch probleem kan iedereen overkomen”

Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.
 
Maria (32) uit Epe is maatschappelijk werker voor welzijnsorganisatie Het Venster. Deze welzijnsorganisatie levert verschillende diensten om mensen thuis te ondersteunen. “Het is een laagdrempelige organisatie. Iedereen is welkom met welke hulpvraag dan ook, zonder indicatie. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft en zoeken naar de vraag achter de vraag.” Maria bemerkt een taboe om te praten over psychische problemen. Ten onrechte, vindt ze.
 
Daarom ziet ze graag dat meer mensen – professionals en burgers – de cursus ‘ Grip op verwardheid’ volgen, zodat psychische problemen eerder worden herkend en vooroordelen worden weggenomen. “Voor mensen met psychische klachten is het soms lastig om hulp te vragen.” Maria merkt dat mensen vaak pas aan de bel trekken als het netwerk al is uitgeput en ze er helemaal doorheen zitten. “Klop eerder bij ons aan als het mogelijk is, dan kunnen wij helpen met onze vrijwilligers en ons maatschappelijk werk. Als je het met elkaar doet, maak je je draagkracht groter.” Verder lezen? Lees het hele verhaal op Harderwijk.nl/actueel. 

Eikenprocessierups

Nu het weer volop voorjaar wordt, zullen we ook de eikenprocessierups weer aan gaan treffen. En die rups kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Informatie over de maatregelen die de gemeente neemt en wat u zelf kunt doen vindt u op www.harderwijk.nl/eikenprocessierups.

Opening Praktijkhuis

Het Praktijkhuis in Harderwijk is geopend, een plaats waar je mag zijn wie je bent. Waar je onder begeleiding van  ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers kunt praten over wat jij belangrijk vind. Je kunt deelnemen aan de herstel gerichte activiteiten. Maar je kunt ook komen voor een kopje koffie, een lunch of steun, als jij daar behoefte aan hebt.  

Het Praktijkhuis is een onderdeel van Ixta Noa, wij hanteren hierdoor ook dezelfde werkwijze. Ixta Noa werkt vanuit  ervaringsdeskundigheid. Binnen Ixta Noa werken we met begeleidingsplannen. Samen met een ervaringsdeskundige binnen Ixta Noa stel je haalbare doelen op die bijdragen aan je herstel. Als je jezelf wilt aanmelden voor een van onze ondersteuningsmogelijkheden, dan kan dat via het aanmeldformulier (http://www.ixtanoa.nl/aanmelden-bij-ixta-noa/). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Je kunt kosteloos gebruik maken van al onze ondersteuningsmogelijkheden.  
 
Heb je geen link gekregen voor het openingsfilmpje,  maar wil je hem wel graag zien?  
Scan de QR code met je telefoon of ga naar www.praktijkhuisharderwijk.nl 

Praktijkhuis Harderwijk
 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 • 28-4-2020 Molenweg 25a : schuur
 • 29-4-2020 Prins Mauritslaan 46a : eenzijdige nokverhoging (achter)
 • 29-4-2020 Ceintuurbaan 4-31: uitbreiden woning
 • 29-4-2020 P.C. Hooftplein 12: inpandige verbouwing winkelpand
 • 28-4-2020 Roemer Visscherstraat 35: vervangen kozijn
 • 30-4-2020 Guido Gezellelaan 24: uitbreiden woning met erker
 • 30-4-2020 Ir. P. Calandstraat 4: dakkapel (voorzijde)
 • 30-4-2020 Hoofdweg 9: inrit
 • 30-4-2020 Laan Der Verenigde Naties 22: dakkapel en vergroten dakkapel
 • 1-5-2020 Vijhestraat 1: reclame
 • 1-5-2020 Stortemelk 11: vlonder
 • 5-5-2020 Lorentzkade 2: overkapping sorteerlijn
 • 4-5-2020 Snippendalseweg 10a : nokverhoging
 • 4-5-2020 Parallelweg 26-73b: kappen 4 bomen
 • 6-5-2020 Mastmeen 57: dakrenovatie
 • 3-5-2020 Simon Vestdijkstraat 36: dakkapel (voorzijde)
 • 6-5-2020 Horloseweg 6: kappen 2 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 29-4-2020 Barbershopdreef 50: verdieping plaatsen op plat dak
 • 30-4-2020 Kamperfoeliedreef 1: overkapping in strijd regels ro
 • 30-4-2020 Hierdenseweg 21: kappen 1 boom
 • 30-4-2020 Biesteweg 4: kappen 2 bomen
 • 30-4-2020 Parallelweg 26-186: kappen 6 bomen
 • 30-4-2020 Parallelweg 26-5: kappen 2 bomen
 • 30-4-2020 Kruisweg 4: kappen 4 bomen
 • 30-4-2020 Langezand 85 (kavel M): woning en inrit
 • 1-5-2020 Middenlaan 46: dakopbouw en dakkapel
 • 1-5-2020 Roemer Visscherstraat 35: vervangen kozijn
 • 1-5-2020 Grote Marktstraat 43: verplaatsen tuinmuur en bouw schuur
 • 6-5-2020 Prins Mauritslaan 46a: eenzijdige nokverhoging (achter)
 • 6-5-2020 Parallelweg 26 21: kappen 3 bomen
 • 7-5-2020 Vlierburgweg 19a: uitbreiden woning
 • 7-5-2020 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping
 • 7-5-2020 Grote Haverstraat 10: uitbreiden woning
 • 7-5-2020 Hoofdweg 2: volière en nachthok in strijd regels ro
 • 7-5-2020 Prins Mauritslaan 51: gevelreclame (5x) en vlaggenmasten (3x)
 • 7-5-2020 Begijnenlaan 4: wijzigen gevels
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 7-5-2020 Begijnenlaan 4: extra inrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 30-04-2020 Daltonstraat 29: milieuvergunning veevoederfabriek, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Huisvestingsverordening 2020 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 de Huisvestingsverordening 2020 vastgesteld. Deze regeling is op 6 mei 2020 gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk en is op 7 mei 2020 in werking getreden. Dit geldt ook voor deze regelingen die op 17 december 2019 door het college zijn vastgesteld:
- Reglement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020;
- Richtlijn Urgentie 2020.
 
Deze regelingen zijn te vinden op www.harderwijk.nl/regelgeving en op overheid.nl. Meer informatie bij mevrouw H. Kooistra, tel. (0341) 411 911. 

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 25-4-2020: Glindweg 16, 3849 MC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit en het slopen van een oude stal, kippenschuren en een plantenkas
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Strandboulevard West 2 BV, Strandboulevard West 2, Harderwijk.
De vergunningen zijn verzonden op 11 mei 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei tot en 22 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 
 
Aanpassingen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet
De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 besloten om de komgrenzen van Hierden en Harderwijk te wijzigen. De belangrijkste wijziging in Harderwijk is het binnen de kom brengen van de Groene Zoomweg met enkele aansluitende wegen. In Hierden worden onder andere het Van Goorswegje, de Dorpshuisweg en gedeelten van de Ruimelsweg en Ruimelsdwarsweg binnen de bebouwde kom gebracht. Veel andere aanpassingen betreffen technische aanpassingen in het verouderde kaartmateriaal.
 
Het raadsbesluit ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis. Daarnaast is het besluit ook digitaal in te zien op onze website bij de informatie over de gemeenteraad en in de digitale Staatscourant. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u het raadsbesluit en de overige documenten in de Staatscourant bekijken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij de gemeenteraad gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk 6 weken na de datum van deze bekendmaking te sturen naar: De gemeenteraad van de gemeente Harderwijk, p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA  Zeewolde.
 
Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).
                           
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- Een laadpaal met gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe appartementencomplex aan de Havenspoor 91 t/m 215
- De bestaande parkeerverboden op de Molenweg te wijzigen in een parkeerverbodzone
- De bestaande parkeerverbodzone op de Ruimelsweg iets uit te breiden richting Zuiderzeestraatweg
- Op diverse locaties de maximumsnelheid te wijzigen (30 km/u binnen de bebouwde kom. De Groene Zoomweg en Kolbaanweg worden 50 km/u en gedeelte Spijkweg wordt 80 km/u)
De laatste 3 besluiten houden verband met de gewijzigde komgrenzen van Harderwijk en Hierden.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.