Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 18

Met deze week: gewijzigde openingstijden afval, 4 mei herdenking in speciaal programma op HK13TV en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Zeven Harderwijkers krijgen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding

Afgelopen vrijdagochtend 24 april heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik zeven inwoners van de gemeente Harderwijk telefonisch gefeliciteerd met de Koninklijke Onderscheiding die zij later dit jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst zullen ontvangen. De heer Jan Willem Aalderink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De dames Didi Companjen en Doris Goosen en de heren Wouter Groeneweg, Hans Geerlings, Henk Bokhorst en Jan van den Brink zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Allen van harte gefeliciteerd. 

4 mei herdenking in speciaal programma op HK13TV

De herdenkingsplechtigheid en de toespraak van burgemeester Harm-Jan van Schaik zijn op maandag 4 mei om 18.00 uur te zien in een speciaal programma op HK13TV (kanaal 13 CAI) of via www.hk13tv.nl. Het 4 mei herdenkingsprogramma is ook via de website en de sociale media van de gemeente Harderwijk te zien.

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 7 mei vanaf 19.30 uur via een videovergadering. Op de agenda staat onder andere Starterslening en Verkoop en herontwikkeling Academiestraat 5 (voormalige bibliotheek). U kunt de vergadering volgen via www.harderwijk.nl/vergaderingen, daar vindt u de complete agenda en ook de achterliggende vergaderstukken.
 
Wilt u de leden van de commissie uw mening meegeven over één van de agendapunten? Dat kan door een email te zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden om in te spreken of mee te spreken tijdens de openbare vergadering, bellen kan ook, tel. (0341) 411911.
 
De fracties GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP heeft het college schriftelijke vragen gesteld over opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Kleur je duurzame huis

Zin om even creatief aan de slag te gaan? Pak dan je stiften en potloden uit de kast en doe mee met de #VDkleurwedstrijd! Je leert wat over duurzaamheid én je kunt een hele leuke prijs winnen! Ophaalpunten, downloadlink, voorwaarden en prijzen zijn te vinden op: www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd

Gewijzigde openingstijden (afval)

Maandag 4 mei is het Milieupark aan de Daltonstraat open. Dinsdag 5 mei is het Milieupark gesloten. 
 
Geen inzameling chemisch afval
Woensdag 6 mei is er geen inzameling op afroep van klein chemisch afval (kca). Als gevolg van de maatregelen rond het Covid-19 virus, halen de chauffeurs van Remondis het klein chemisch afval (kca) niet aan de deur op. Het kca kan gebracht worden naar het depot op het Milieupark. 

Help! De rioolpomp doet het niet

Wegwerpdoekjes die in het toilet worden gegooid veroorzaken op veel plaatsen rioolverstoppingen en pompstoringen.
 
Ook in Harderwijk lopen rioolpompen vast door doekjes, condooms, wegwerpluiers, handdoeken en plastic houdertjes van toiletblokjes. Vast stoffen horen niet in het riool. Een speciaal probleem vormen de billendoekjes en de swifferdoekjes, vochtig papier dat geen papier is maar uit vezels bestaat en dus niet snel uit elkaar valt. Dergelijke producten moeten na gebruik in de afvalemmer worden gedaan en niet in het riool.
 
Ruim 90% van de gemeenten heeft last van stilvallende pompen door doekjes en andere vaste stoffen, blijkt uit een recente enquête van Stichting RIONED. Bovendien kampt 40% van de gemeenten met rioolverstoppingen door doekjes. Dit kost jaarlijks tussen de 11 en 21 miljoen euro. Dergelijke kosten worden uiteindelijk aan de burgers doorberekend. Rioolontstoppingsbedrijven verhelpen per jaar bij particulieren zo’n 300.000 verstoppingen veelal als gevolg van doekjes en andere vaste zaken die niet in het riool thuis horen. Zet daarom bij elk toilet een afvalemmer.
 
Informatie: Snel Herstel, tel. (0341) 411 333.

Op 4 en 5 mei is het Huis van de Stad gesloten

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 10-4-2020 Vijhestraat 1: interne verbouwing rijksmonument
 • 20-4-2020 Grote Marktstraat 43: verplaatsen tuinmuur en bouw schuur
 • 17-4-2020 Bernhardlaan 2-10: renoveren woningen
 • 20-4-2020 Strandboulevard Oost 16: trafo-station
 • 20-4-2020 Duinweg 15: uitbreiden woning en oprichten kapschuur
 • 21-4-2020 Kamperfoeliedreef 1: overkapping
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 20-4-2020 Goeman Borgesiuslaan: renoveren 21 woningen
 • 20-4-2020 Anna Blamanlaan 8: 2 dakkapellen (voor en achterzijde)
 • 20-4-2020 Oranjelaan 32: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 22-4-2020 Dorpshuisweg 4: woning in strijd regels ro en inrit
 • 22-4-2020 Beethovendreef 15: tuinhuisje in strijd regels ro
 • 22-4-2020 Grote Poortstraat 29: 2 dakkapellen (voorzijde) in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 30-3-2020: Hamer, Newtonweg 2, 3846 BJ in Harderwijk, voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand i.v.m. het keuren van ondergrondse brandstoftanks
 • 9-4-2020: Liander N.V., 74-D-020 / 7008110, nabij Gruttomeen 104, 3844 ZG in Harderwijk, voor het vervangen van een aardgas reduceerstation
 • 2-4-2020: Stichting grip op je leven, Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk, voor het onderhouden van het terrein van Sonnevanck en het houden van de dieren van de kinderboerderij
 • 30-3-2020: Liander, Nabij Ouverturebaan 1, 3844 HW in Harderwijk, voor het plaatsen van een aardgas reduceerstation in de nabijheid van Ouverturebaan 1 in Harderwijk
 • 7-4-2020: Eco Schilders, Boerhaavelaan 5,3843 AP in Harderwijk, voor het starten van een kantine en opslagruimte voor een bestaand bedrijf
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.