Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 14

Met deze week: Campagne tegen (onbewuste) discriminatie in Harderwijk, kent u iemand die een lintje verdient en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Campagne tegen (onbewuste) discriminatie in Harderwijk

De gemeente Harderwijk en de politie houden tot eind april de anti-discriminatie campagne ‘Gekend om wie je bent’. De campagne maakt Harderwijkers en Hierdenaren bewust van mogelijke vooroordelen. De vooroordelen die je soms kunt hebben, zijn vaak onbewust, en iedereen heeft er wel eens last van. Zonder dat je het zelf doorhebt roepen bepaalde eigenschappen van iemand positieve of negatieve associaties op. Die vooroordelen kunnen leiden tot (on)bewuste discriminatie. Wij maken ons daarom sterk en zeggen NEE tegen discriminatie in Harderwijk! Iedere week spreekt een Harderwijks duo zich uit tegen discriminatie. Meer informatie over de campagne vindt u op www.harderwijkzijnwijsamen.nl
 
Deze week stelt het duo Veli en Bep zich voor, Zij vertellen waarom gelijkheid belangrijk voor hen is.
 
Veli
“Ik ben Veli en ik ben wijkagent in Stadsweiden. Gelijkheid betekent voor mij elkaar zonder vooroordelen bejegenen. Elkaar behandelen zoals jij zelf behandeld wilt worden in welke situatie dan ook. Deze campagne is belangrijk voor mij omdat ik geloof in de kracht van het verschil die in ons schuilt. Ik wil daarin mijn steentje bijdragen door het verschil te maken.”

Bep
“Ik ben Bep en inwoner van Harderwijk. Gelijkheid betekent voor mij dat alle mensen gelijk van waarde zijn en daarom gelijk bejegend en behandeld moeten worden. Het is een mensenrecht dat je mag zijn wie je bent! Het insluiten van iedereen is voor mij gelijkheid! Ik doe mee aan deze campagne, omdat Harderwijk zichtbaar maakt dat mensen van elkaar verschillen op basis van bijvoorbeeld vrouw/man zijn, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond of religie. De persoon die het anders doet dan jijzelf roept soms onveiligheidsgevoelens op. Door de ontmoeting met die persoon of groep verdwijnen verschillen en ontstaat er respect en begrip voor elkaar. Dit is een warme kracht en geeft vrijheid.” 
 
 

Financieel Trefpunt

Het Financieel Trefpunt is er voor al uw vragen over geld, voorzieningen en schulden. Heeft u moeite met rondkomen? Of loopt u achter met betalingen? Maak een afspraak via 0341 434 656 of financieeltrefpunt@zorgdat.nl. Zie ook: harderwijk.nl/financieeltrefpunt. 

Raadsinformatie

de commissie Ruimte vergadert op dinsdag 13 april vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere bereikbaarheid en de omgevingswet. De commissie Samenleving vergadert op donderdag 15 april vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere integrale verordening Sociaal Domein. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. Dit zijn openbare, digitale vergaderingen. Wilt u inspreken dan kunt u dit melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. 0341 411 911.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over vertraging oplossen wateroverlast Harderweide. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Kruising Westeinde-Vitringasingel vanaf maandag op de schop

Van 12 april tot en met 14 mei gaat aannemer Schagen Infra aan de slag met de kruising Westeinde-Vitringasingel. Om de veiligheid te verbeteren wordt dit een gelijkwaardige kruising. Doorgaand fietsverkeer houdt wel voorrang.
 
De kruising is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Het centrum blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Omleidingen staan ter plaatse aangegeven.
 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Mail die naar stationslaan@schageninfra.nl of bel met 06 250 631 60. 

Kent u iemand die een lintje verdient?

Familieleden, kennissen of vrienden die het initiatief nemen om iemand anders te willen onderscheiden zijn belangrijk. Zonder hen worden er geen voordrachten gedaan en worden er geen lintjes uitgereikt.
 
Kent u iemand die zich, onafgebroken al vele jaren belangeloos inzet voor de samenleving? Iemand die bijvoorbeeld als vrijwilliger een vereniging jarenlang draaiende houdt? Of iemand die zich onafgebroken en intensief inzet voor een stichting of een belangenorganisatie?
 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Neem dan eerst telefonisch contact op met het Kabinet van de burgemeester via 0341 411 911. Er wordt dan aangegeven of de verdiensten bijzonder genoeg lijken voor het aanvragen van een lintje. Ook wordt er uitgelegd hoe u te werk moet gaan.
 
Daarna begint u met het verzamelen van alle benodigde informatie. De voordracht voor de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2022 moet uiterlijk 1 juni 2021 worden ingediend. Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en het aanvraagformulier vindt u op lintjes.nl. 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Bent u uw baan verloren? Mag uw winkel niet open? Of is er een andere reden waarom u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft en uw woonlasten niet kunt betalen? Dan kunt u misschien de TONK aanvragen.
 
Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Als u vanwege de coronacrisis minder inkomen hebt en hierdoor uw woonlasten niet meer kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een eenmalige uitkering. U mag het geld alleen gebruiken om uw woonlasten te betalen. Met woonlasten wordt de huur of hypotheek, servicekosten, bijdrage voor Vereniging van eigenaren en de kosten voor gas, water en licht bedoeld. De hoogte van de uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt minimaal € 138,- en maximaal € 2.500,-.

Voorwaarden?

U moet voldoen aan deze voorwaarden:
●        U bent 18 jaar of ouder.
 • Door de coronamaatregelen heeft u (veel) minder inkomen.
 • U heeft in januari 2021 minimaal 30% minder inkomen dan in januari 2020.
 • De kosten voor de woonlasten zijn 40% van uw totale inkomen.
 • Uw eigen vermogen is niet hoger dan € 53.100,-
 • Uw maandelijkse woonlasten zijn hoger dan € 600,-
 • Andere regelingen bieden niet of onvoldoende uitkomst, zoals het recht op huurtoeslag, voorlopige teruggave bij eigen woningbezit en/of overeengekomen tijdelijke verlaging/opschorting huurbetalingsverplichting.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
 
Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering voor de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 aanvragen. Korter kan natuurlijk ook, maar langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u het extra geld echt nodig heeft. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u het geld in 1 keer uitbetaald.
 
Aanvragen

U vraagt de TONK aan via www.meerinzicht.nl/tonk.
 
Komt u als zelfstandig ondernemer in de financiële problemen door de coronacrisis? Vraag dan Tozo 4 aan. Dit is een uitkering voor inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal voor de periode 1 april tot 1 juli 2021. Ontving u al een Tozo-uitkering? Verleng dan uw aanvraag. Op www.meerinzicht.nl/tozo leest u de voorwaarden en kunt u de Tozo-uitkering aanvragen of verlengen.   

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 • 26-3-2021 Turfbergerhout 11: dakkapel (voorzijde)
 • 25-3-2021 Grote Marktstraat 37: markies begane grond
 • 27-3-2021 Weiburglaan 11: vergroten dakkapel
 • 28-3-2021 Schimmelstraat 38: veranda
 • 29-3-2021 Bilderdijkstraat 12: uitbouw woning in strijd regels ro
 • 29-3-2021 Wethouder Jansenlaan 90: kap 16 bomen
 • 29-3-2021 Volendampad 1: overkapping
 • 30-3-2021 Keplerstraat 21: verbouwen kantoor op 1e verdieping
 • 30-3-2021 Hoogstraat 13: vernieuwen buitenstoep en trap en voegen zijmuur GM
 • 30-3-2021 Stobbeweg 4: kappen 7 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 26-3-2021 Ruiversdam 12: dakkappel (voor- en achterzijde)
 • 26-3-2021 Cremerstraat 32: erker
 • 26-3-2021 Parkweg 4: kappen 3 bomen
 • 29-3-2021 Ceintuurbaan 4-1: zeecontainers t.b.v. geluidswal
 • 29-3-2021 Cremerstraat 8: erfafscheiding
 • 29-3-2021 Wattstraat 3: fietsenstalling
 • 29-3-2021 Paardenbloemdreef 2 : stucen voorgevel
 • 30-3-2021 Turfbergerhout 11: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. Wilt u dat de vergunning (voorlopig) niet gebruikt wordt? Dan moet u de voorzieningenrechter van de rechtbankGelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem daarom vragen.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoge Varenweg 4
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoge Varenweg 4 voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen en het transformeren van de bestaande mantelzorgwoning naar een reguliere woning op het perceel Hoge Varenweg 4 na sloop van schuren op de percelen Parallelweg 9/10. Tevens wordt de bestemming van agrarische percelen Parallelweg 9/10 gewijzigd waarbij de bouwmogelijkheden ter plaatse van de te slopen schuren uit de regels worden gehaald.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 8 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. 0341 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00218-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00218-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/). 

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 2020-10-23: KPN Telecom, Koninklijke KPN NV, Waltorenstraat 4, 3841 KN Harderwijk, voor het veranderen een technisch pand met schakelapperatuur
 • 2021-03-12: Van 't Hof Grondboringen BV, Coolwagenhof, nr onbekend Hierden, melding realisatie van een gesloten bodemenergiestysteem buiten inrichtingen huisnummer 4
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 2021-03-13: Kapelsteeg 15, 3841 BJ Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en slopen van bijkeuken/berging
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911. 

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen in de Martinus Nijhoffstraat.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Havenkade/Boulevard: hellingbaan rolstoelvoorziening; 17-5-2021