Nieuwe school voor VMBO en MBO in Nieuw Weiburg

Door Harry Schipper – Met de ondertekening van een intentieverklaring door de gemeente en door de Stichting Christelijk VMBO Harderwijk, alias het Morgencollege van Landstede, is een duidelijke stap gezet richting nieuwbouw van Landstede op het nu braakliggende terrein van Nieuw Weiburg.
 

Met de bouw van een nieuwe school met leerlingen van zowel het VMBO als MBO, is naar schatting 17 miljoen euro gemoeid.

Onderwijswethouder Marcel Companjen is blij met de intentie om te komen tot nieuwbouw. Volgens hem is het ‘bijna cruciaal’: ”We willen graag de Harderwijkse leerlingen ook in Harderwijk houden. Ook al, omdat het Harderwijkse bedrijfsleven zit te springen om MBO-leerlingen. De gemeente Harderwijk wil graag ondersteuning bieden om dat te bereiken. Met onze expertise en ervaring. En ook financieel springen we bij, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het techniekplatform, waarbij we mensen enthousiast proberen te maken voor het techniekonderwijs”.

Beide partijen gaan nu eerst onderzoeken of nieuwe onderwijshuisvesting bij het station mogelijk is, waarmee Harderwijk zowel een betere opleidingslocatie voor techniekonderwijs krijgt als een ononderbroken leerlijn van VMBO naar MBO. Tegelijk kijken ze wat er in de plaats kan komen voor het huidige Morgencollege aan de Sypel.

Het nieuwe schoolgebouw moet plek bieden aan zo’n 670 leerlingen, luidt het streven. Daarvoor moet het gebouw een oppervlak krijgen van circa 6800 vierkante meter. De school wil dat de praktijkruimten binnen het techniekonderwijs gebruikt kunnen worden door zowel het VMBO- als MBO-studenten.

Gemeente en schoolbestuur kijken meteen ook of ook ‘derden’ gebruik kunnen maken van het gebouw. En of een flexibel gebruik of functieverandering mogelijk is als na verloop van tijd sprake zou zijn van dalende inwoners- en leerlingenaantallen.

Het benodigde geld, zo’n 17 miljoen, komt deels van het rijk en wordt via de gemeente ‘door-gecentraliseerd’ naar de Stichting CVMBO. De helft van de kosten die niet vanuit deze ‘doorcentralisatie’ kunnen worden betaald, wil de gemeente dragen. De andere helft  wil ook Landstede bijdragen. Verder hopen de partijen op geld van de provincie en het bedrijfsleven, dat straks profijt heeft van goed opgeleide jonge technici. Maar of provincie en bedrijfsleven meebetalen is nog allerminst zeker.

De plannen worden vanaf volgend jaar verder uitgewerkt. Eerst moet het onderzoek zijn afgerond, zodat zowel de Harderwijkse gemeenteraad als de Raad van Toezicht van de Landstede Groep er wat van mogen vinden en beslissingen kunnen nemen.

Het streven is om in augustus 2022 een definitief besluit te nemen over de nieuwbouw. Als dat besluit gunstig uitpakt, kan de bouw begin 2023 van start gaan. De bouw neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. Dat betekent dat in het gunstigste geval het nieuwe schoolgebouw na de zomer van 2024 in gebruik kan worden genomen.

Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met het ongeveer veertig jaar oude gebouw aan de Sypel waar nu het Morgencollege in huist. Companjen: “Ik weet het nog niet. Er kunnen kantoren komen of woningbouw. Het is nu zelfs nog niet zeker of het gebouw tegen de vlakte gaat of wordt hergebruikt”.

Nieuwbouw CVMBO Harderwijk

Foto bijschrift: Voorzitter Theo Rietkerk van het College van Bestuur van de Stichting CVMBO en wethouder Marcel Companjen hebben vrijdagmiddag de intentieverklaring ondertekend, onder toeziend oog van Jos Wortelboer, Edwin Blok, Karin Traas, Max Jabobsen.