​Nieuw ‘brinkdorpje’ tussen Ermelo en Harderwijk

Door Harry Schipper – Er ligt een spiksplinternieuw plan klaar voor de bouw van een ‘brinkdorpje’ op een open stuk grond tussen de Fokko Kortlanglaan en de Groene Zoomweg. Precies tussen Harderwijk en Ermelo in.

B en W van Harderwijk vinden het een goed plan als daar, schuin tegenover De Loohof, aan een soort boerenerf zeven flinke woningen komen op kavels van elk meer dan achthonderd vierkante meter.

Groene Zoomweg Drielanden
(Foto: Google Maps)

Het plan past in hun eerdere ideeën over de ontwikkeling van de randen van de wijk Drielanden. De nieuwbouw om dat boerenerf komt straks via een al bestaande uitrit van de voormalige boomkwekerij uit op het Ermelose deel van de Fokko Kortlanglaan, tussen Sight Landscaping en de voormalige Camping en Chaletpark De Hanenburg. Daar staan nu nog wat oude schuren en gebouwtjes, die tegen de vlakte gaan. Langzaam verkeer kan straks ook via het fietspad achter de camping langs in Drielanden komen.

‘Dorps wonen’ en ‘landelijk wonen’ is in, maar daarvoor zijn in Harderwijk niet zoveel geschikte plekken. Het nieuwe plan speelt in op een trend waarbij mensen zijn uitgekeken op een kleine woning en kleine (stads)tuin  en op zoek gaan naar iets ruimer, met een meer dorps karakter. In Drielanden zijn de grootste kavels voor vrijstaande woningen zo’n 450 vierkante meter.

De gemeente Harderwijk gaat het voorontwerpbestemmingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 119 – 127 vrijgeven voor vooroverleg. Daarin staat onder andere dat de huidige bestemming van ‘groen’ verandert naar ‘wonen’. Wel blijft een groot deel van de grond, vooral tegen de Groene Zoomweg aan, een groenbestemming. Bijvoorbeeld als dierenweide, geeft de gemeente als suggestie. Ook wordt het nieuwe erf landschappelijk ingepast door de aanleg van nieuwe houtwallen.

De indiener van het bouwplan voor het brinkdorpje is van plan om de huizen extra te isoleren en ook om ze met aardwarmte en zonnepanelen te voorzien van warmte-energie en elektra, zodat ze straks zo goed als volledig energieneutraal zijn. Hij moet verder voor eigen rekening het bouwterrein bouwrijp maken. Een klein stuk van het terrein is nu nog van de gemeente: dat koopt hij over.

Het nieuwe brinkdorpje komt vrijwel tegenover voormalig recreatiepark De Loohof te liggen. De Loohof wordt momenteel omgevormd tot een hofachtig mini-nieuwbouwwijkje met 21 woningen.