Mogelijk een nieuwe sporthal in Sypelcomplex

Het college van burgemeester en wethouders stelt een vervolgonderzoek voor naar mogelijkheden voor de bouw van een extra sporthal binnen het Sypelcomplex. Een nieuwe gemeentelijke sporthal is nodig om de verdere ontwikkeling en groei van sportverenigingen in Harderwijk mogelijk te maken. 

De huidige capaciteit is daarvoor te gering. Het stimuleren van het verenigingsleven, sporten en bewegen is een belangrijk aandachtspunt in het collegeprogramma.

Twee initiatieven beoordeeld
In de gemeente Harderwijk zijn 5 gymzalen, een dubbele gymzaal, een sportzaal en 4 sporthallen. De laatste jaren is een steeds groter tekort aan ruimte in de sporthallen ontstaan. En dat in het bijzonder voor de sportverenigingen tijdens trainingsuren door de week. In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau Drijver en Partner een capaciteitsonderzoek gedaan. Dit bureau beoordeelde ook de initiatieven van de Stichting Sportpark Slingerbos en de Stichting Sla een Shuttle om zelf een sporthal te bouwen.
 
Werken aan optimale kwaliteit en capaciteit
Een extra gemeentelijke sporthal in de Sypel is een logische keuze. Door de toekomstige verplaatsing van het nieuwe zwembad ontstaat daar ruimte voor. En er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande voorzieningen. Door een sporthal in eigen beheer te ontwikkelen kan de gemeente een optimale kwaliteit en capaciteit realiseren voor alle sportverenigingen. Ook kan er meer samenwerking en verbinding worden gestimuleerd.
 
De kosten voor het vervolgonderzoek bedragen € 25.000, -. Het college stelt de raad voor deze kosten in 2020 uit de algemene reserve te betalen. In de commissievergadering van 5 september staat het onderwerp ‘capaciteit binnensport’ op de agenda.

Sportcomplex de Sypel Harderwijk

Adresgegevens

Parkweg 4
3842 AD Harderwijk

Telefoon

T. 0341-434434

Meer info