Mevrouw S.M. Bredschneijder-de Ruiter viert haar 100ste verjaardag

Burgemeester Harm-Jan van Schaik bracht mevrouw Bredschneijder op vrijdag 5 juli om 14.30 uur een felicitatiebezoek.

Suze Bredschneijder 100 jaar
(Foto: Lex Schuijl)

Levensloop van Suze Bredschneijder, geboren op 6 juli 1919 te Amsterdam

Op 6 juli zal Suze Bredschneijder de eerste 100-jarige bewoonster  worden van 'de Bruggepoort ' in Harderwijk . Samen met haar partner Co Bijlsma kwam zij hier in 1991 wonen. Een mooie tijd samen én met de andere eerste bewoners van het wooncomplex. Inmiddels is Co overleden en Suze is één van de laatste bewoners van de beginperiode.

Als geboren Amsterdamse nu in Harderwijk geworteld waar alles zo vertrouwd is; de bakker, de slager, de levendige straten, het uitzicht over het water, terugkijkend op een lang leven waar het verleden steeds meer dichterbij komt en het heden ontglipt.

Toen; dat waren de jaren voor de oorlog, de crisistijd, de hechte familieband, het werk als tandartsassistente ,de verloving met Jo Bredschneijder die onder dienst moest, dan de mobilisatietijd en de dreigende oorlog. In '39 getrouwd, onzekerheid over wat er komen zou en kort daarna het uitbreken van de oorlog.  Het leger vluchtte naar Engeland en Jo werd daar ingedeeld bij de Irene brigade. Suze woonde op de eerste etage in het huis van haar ouders. Er waren onderduikers in huis (haar latere partner Ko was daar één van) haar ouders zaten in het verzet en Suze heeft haar steentje bijgedragen door o.a. de verspreiding van het illegale Parool en de voedseltochten in Noord Holland. Een periode die haar leven heeft bepaald.

Kort na de bevrijding, het weerzien met haar man, dit was na 5 jaar van nauwelijks contact een nieuw begin. De geboorte van het eerste dochtertje in 1946, de verhuizing naar een eigen woning en in 1949 een 2e dochter. Betere tijden braken aan; de wederopbouw, vakanties op de fiets, later met de tent naar Engeland. Na de pensionering van Jo samen verhuisd naar Emmen, waar Jo ziek werd en zij bleef  alleen achter. Zij heeft daarna veel gereisd, zelfs alleen naar Amerika, nieuwsgierig naar andere landen.

Nu bestaat haar vrijheid uit het wandelingetje met de rollator langs het water en zelf een boodschapje doen, het wordt moeilijker de regie te houden over haar leven, maar dat het nog gaat komt door de fijne ondersteuning van 'Buurtzorg'  haar huishoudelijke hulp en een groepje medebewoners. De activiteiten in de Bruggepoort geven kleur aan haar leven evenals de bezoekjes van familie, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Suze viert 100-ste verjaardag in de Bruggepoort.