Mevrouw Aartsen-Brandsen viert haar 102e verjaardag

Dorette Maria Brandsen is geboren op 19 november 1916 in het onze lieve vrouwengasthuis in Amsterdam. Haar vader was gelegerd in Haarlem, het was tenslotte oorlog in Europa.

Na haar geboorte zijn haar ouders met haar terug gegaan naar Ermelo en hebben zij een poosje gewoond in het Huis van Barmhartigheid.

In dit huis hebben haar ouders elkaar leren kennen. De oudheidkundige vereniging van Ermelo heeft hier een mooi boekje over geschreven.
Toen zij vier jaar was zijn ze naar Harderwijk verhuisd omdat haar vader een baan bij de gemeente Harderwijk kreeg. Marietje was zes jaar oud toen haar moeder overleed. Haar moeder is na de geboorte van het vierde kind overleden. Het jongetje is door een tante en oom opgevoed en vader Brandsen bleef achter met drie jonge kinderen.  Hij is hertrouwd en uit dit huwelijk zijn nog twee kinderen geboren.

Na de zevende klas, een extra jaar lagere school voor leerlingen die te jong waren voor het vervolgonderwijs, ging ze naar de huishoudschool. Daarna heeft ze verschillende baantjes gehad: juffrouw van de bewaarschool (een soort van kleuterjuf), controleur in de confectiefabriek en in de huishouding op Hoog-Laren. Een ziekenhuis in het Gooi. Hier ging zij op de fiets naar toe!
Mevrouw Aartsen 102 jaar geworden in Harderwij

Met haar vriendin Jo van Raalte heeft ze een leuke tijd als tiener en deze vriendschap is gebleven tot het overlijden van Jo in de zomer van 1996.

Met Jo gaat ze naar het koor de Lofstem. Daar ontmoet ze, eind jaren dertig, Gerard Jan Aartsen, de jongste zoon uit een kleermakersgezin. In 13 mei 1942 treden ze in het huwelijk en gaan wonen in een huisje aan de Bruggepoort. (Tussen hotel Monopole en Allure stond vroeger een huisje.) Een jaar later wordt zoon Dirk geboren, gevolgd door de dochters Guusje en Janneke.

Gerard is inmiddels als postbode gaan werken om een beter inkomen voor zijn gezin te krijgen en verzekerd te zijn van een goed pensioen. De kleermakerij houdt hij aan als bijverdienste. In 1954 wordt het huisje aan de poort afgebroken en verhuist het gezin, inmiddels is Dorette geboren, naar de Wouter van Damstraat. Hier wordt in de strenge winter van 1963 nog een nakomertje geboren, dochter Ingrid.

In december 1966 verhuist het gezin naar de Ir. Wortmanstraat.

In mei 1975 overlijdt Gerard, na een huwelijk van 33 jaar. De jaren gaan tellen en een kleinere woning is welkom. In 2000 verhuist ze met zoon Dirk naar de Zwaardmeen waar het tot op heden plezierig wonen is.

Honderdentwee jaar: een gezegende leeftijd en blij met de kinderen, klein en achterkleinkinderen en vooral dankbaar aan Hem.