Lichte stijging Harderwijkse woonlasten

Door Harry Schipper – De woonlasten gaan volgend jaar – uitgaande van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde – met 4,6 procent omhoog, zo blijkt uit de zojuist gepresenteerde gemeentebegroting.

Wie in zo’n eigen huis woont, betaalt in 2022 680 euro, in plaats van 652 euro in dit jaar

De grootste kostenstijging zit ‘m in de afvalkostenheffing. Die stijgt van 212 euro nu, naar 238 euro volgend jaar. Dat bedrag zou eigenlijk nog veel hoger uitvallen, maar omdat de grootste politieke partijen in Harderwijk vier jaar geleden in het collegeprogramma hebben afgesproken om de woonlasten in Harderwijk zo weinig als mogelijk te laten stijgen, is de gemeente van plan om voor elk huishouden 22 euro bij te springen in de kosten.

Aanvankelijk wilde de gemeente ‘maar’ met twaalf euro bijspringen, maar ‘dankzij’ een amendement van de coalitiepartijen, ingediend tijdens de raadsbehandeling over de Kadernota, kwam daar een tientje bovenop. De oppositiepartijen stemden weliswaar tegen dat amendement, maar dat was vooral uit frustratie over de totstandkoming van dat amendement, waarmee nogal wat voorgenomen bezuinigingen op de begroting werden geschrapt. Ze hadden graag ook inbreng gehad in die plannen om de begroting aan te passen.

De andere woonlasten, zoals de OZB (onroerend zaakbelasting) en de rioolheffing stegen nauwelijks (2 euro meer OZB) tot helemaal niet (rioolheffing).

Dat de afvalstoffenheffing omhoog moet, komt vooral door de (sterk) stijgende kosten van het verwerken van restafval. Daaraan is Harderwijk volgend jaar 468 duizend euro meer kwijt. Ook de kosten om grof afval bij de milieustraat te verwerken zijn gestegen. En omdat elk huishouden vanaf volgend jaar twee keer gratis zijn (grof) afval naar de milieustraat mag brengen – wat anders 15 euro per keer kost – verwacht de gemeente daardoor extra toevoer van afval en dus ook een hogere eindafrekening van de afvalverwerker.

Voorgaande jaren dempte de gemeente de toen ook al stijgende kosten met een bijdrage aan elk huishouden uit een vroeger ingesteld fonds, maar dat potje is nu helemaal leeg. Enig pluspuntje is dat de papierprijzen, na een vrije val in de afgelopen jaren, nu  wereldwijd weer fors aan het stijgen zijn. Dus de inzameling van papier brengt eindelijk weer wat op voor de gemeente.

 Harderwijk stond dit jaar op plek 35 van de 352 van gemeenten met de laagste afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in heel Nederland. Volgend jaar dus ook, maar de kosten per huishouden kunnen onderling wel flink van elkaar gaan verschillen. Harderwijk stapt namelijk over naar een systeem waarbij een deel van de kosten vast is en een ander deel variabel. Dat variabele bedrag is gekoppeld aan het aantal keren dat de grijze kliko aan de weg wordt gezet. Of, zoals in de binnenstad, het aantal keren dat men een plastic zak in de ondergrondse container gooit. Wie elke veertien dagen zijn 240 liter kliko aan de weg zet, gaat dan opeens 339 euro betalen. Wie het lukt om dat maar achttien keer per jaar te doen, komt uit op zo’n 212 euro, hebben ambtenaren berekend.