Krijg een ton voor opvang regenwater gesubsidieerd

Door Harry Schipper –  De gemeente gaat subsidie geven aan wie een regenton (of twee) koopt en in gebruik neemt.

De gemeente wil zo bij haar inwoners het bewustzijn vergroten om duurzaam om te gaan met schaarse grondstoffen, zoals schoon drinkwater.

In totaal stellen B en W van Harderwijk 10.000 euro beschikbaar. Wie een regenton, of maximaal twee tonnen, via winkel, bouwmarkt, tuincentrum of internet aanschaft én daadwerkelijk installeert, kan veertig procent van de aankoopkosten tot een maximum van vijftig euro per ton subsidie krijgen. De aanvragers moeten dan behalve een kopie of scan van de aankoopbon nog wel eerst als bewijs een foto van de aan de regenpijp bevestigde regenton opsturen of mailen. Daarbij moet te zien zijn bij welk huis de ton staat. Een voorwaarde is ook dat er minimaal vijf vierkante meter dak op de regenpijp moet uitkomen.

De subsidie op regentonnen is uitvloeisel van een vorig jaar zomer unaniem door de raad aangenomen motie die door GroenLinks en de PvdA was ingediend. Die partijen hadden gezien dat de gemeente al in 2013 een Waterplan had opgesteld, waarin voor een regentonactie 10.000 euro was begroot. Maar die actie bleef dus tot dusver uit.

De politieke partijen willen het liefst dat meer mensen hun daken en regenpijpen afkoppelen van het rioolstelsel, dat te weinig capaciteit heeft om bij extreme hoosbuien de enorme hoeveelheid regenwater snel af te voeren. Met enkel een regenton lukt dat natuurlijk niet, maar het stimuleert gebruikers wel om bewuster om te gaan met water. Door een regenton te gebruiken, verdwijnt een (klein) deel van het regenwater niet rechtstreeks in de bodem of in het riool en kan het nuttig worden toegepast in bijvoorbeeld de tuin of voor het bewateren van kamerplanten. Vaak gebruiken mensen hiervoor schoon drinkwater uit de kraan.

Wie subsidie wil moet trouwens snel zijn: de actie duurt weliswaar tot 20 oktober van dit jaar, maar voor 10 mille kunnen er maar zo’n tweehonderd inwoners meedoen. Als de subsidiepot leeg is, geldt: op is op! De actie gaat trouwens pas van start nadat de subsidieregeling eerst officieel zes weken ter inzage heeft gelegen en alle zienswijzen erop zijn beoordeeld en verwerkt. Bij de gemeente denken ze nog na over andere maatregelen om duurzaamheid te bevorderen, maar kijken ze eerst of de regentonactie wel of niet een succes wordt.