Koninklijke onderscheiding voor drie scheidende raadsleden

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft dinsdagavond 27 maart een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Graddy Sondern en de heren Hans Nijman en Eelke van der Wal. 

De uitreiking vond plaats tijdens een bijzondere laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling

De scheidende raadsleden zijn meer dan 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad. Mevrouw Sondern (PvdA) is raadslid sinds 2006 waarvan 8 jaar fractievoorzitter. Daarnaast was zij voorzitter van de Auditcommissie van de gemeenteraad.

De heer Nijman (D66) is raadslid sinds 2001. Hij is heroprichter van D66 in Harderwijk in 2014 en fractievoorzitter. Ook was hij lid van de rekenkamercommissie Harderwijk.

De heer Van der Wal (CDA) is raadslid sinds 1998 en was 8 jaar plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Op initiatief van De heer Van der Wal is een gemeenschappelijke gedenkplek gerealiseerd voor kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24e week van de zwangerschap. 
 
De scheidende raadsleden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheiden raadsleden 27 maart 2018