Komende tijd meer bedden bezet in azc Harderwijk

Het azc Harderwijk gaat geleidelijk meer asielzoekers opvangen. Het COA heeft aangegeven de gehele beschikbare capaciteit van de locatie te gaan gebruiken. Dit is noodzakelijk vanwege langere doorlooptijden in de asielprocedure en een oplopende wachttijd voor vergunninghouders voor een huis.

Asielzoekers wonen hierdoor langer in het azc. In het azc in Harderwijk is plek voor 800 asielzoekers.

In het azc in Harderwijk is de opvangcapaciteit in korte tijd verhoogd van 400 naar 650 plekken en de komende tijd naar 800 plekken. Dit aantal van 800 plekken is de maximumcapaciteit van het azc Harderwijk en het aantal dat is afgesproken in de bestuursovereenkomst (augustus 2015). De komst van nieuwe bewoners in het azc verloopt de komende tijd druppelsgewijs.

Voorbereiding komst bewoners azc
De lokale, direct betrokken organisaties en de omwonenden zijn over het in gebruik nemen van de opvangplekken geïnformeerd door het COA. Onlangs is het COA in het omwonendenoverleg hierover in gesprek geweest met omwonenden, gemeente Harderwijk, de politie en direct betrokken organisaties. Op het ISK (Internationale Schakelklas) en azc-school De Vlieger bereiden de leerkrachten zich met grote
betrokkenheid voor om nieuwe leerlingen, als zij komen, een goede leerplek te bieden.

Het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk wil ook met al haar vrijwilligers nieuwe bewoners wegwijs maken in de stad.

Het Platform kan hiervoor altijd vrijwilligers gebruiken die de activiteiten op het azc willen en kunnen begeleiden. Meer informatie is te vinden via de website en Facebook ‘Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk.

Vervolgproces
Op 18 oktober aanstaande, na de commissie Beleid Algemeen, is het jaarlijkse openbare informatiemoment over het azc Harderwijk in de raadzaal van het stadhuis. Het COA, de gemeente Harderwijk en de politie kijken dan gezamenlijk met de gemeenteraad terug en vooruit op de ontwikkelingen rond het azc het afgelopen jaar.