Kalvermester mag nieuw huis bouwen in Hierden

Door Harry Schipper – Op de hoek van de Zwaluwenweg en de Zuiderzeestraatweg mag een nieuw huis worden gebouwd.

B en W van Harderwijk willen wel meewerken aan die bouw-wens van de Hierdense vleeskalvermester H. Bos, op voorwaarde dat hij minimaal 750 vierkante meter aan (landschap-ontsierende) oude eendenschuren laat slopen en opruimen.

Ook moet hij voldoen aan alle milieuwetgeving en een wettelijk verplicht geuronderzoek laten uitvoeren. Bos wilde eigenlijk ook nog een woning laten bouwen op de hoek van de Zwaluwenweg en de Kruisweg, maar dat vinden B en W vanuit zowel stedenbouwkundig als landschappelijk oogpunt geen goed plan. Het leidt tot een (verdere) aantasting van het doorzicht en de openheid van de Lage Enk, zo stellen ze.

Maar op de hoek van de Zwaluwenweg-Zuiderzeestraatweg mag wel een nieuw huis worden gebouwd. Naast het voldoen aan de regels van de zogeheten Sloopregeling Eendengebied moet de kalvermester  – die zelf bij zijn bedrijf Veebos aan de Zwaluwenweg woont – met een geuronderzoek ook aantonen dat je in de nieuwbouw kunt wonen zonder geur- of stankoverlast te ondervinden van zijn eigen kalvermesterij en de andere veehouderijbedrijven die er vlakbij zijn gelegen.

Tot slot moet er ook nog een bestemmingsplan komen om de nieuwbouw mogelijk te maken. Ook aan de wetgeving die daaraan is gekoppeld moet Bos voldoen. Als daarvoor onderzoeken moeten worden uitgevoerd, moet hij die zelf regelen en betalen.

Zwaluwenweg Hierden