Huurders bezorgd over betalen per vuilniszak: ‘ondergrondse containers regelmatig defect’

Door Harry Schipper – Leden van de huurdersvereniging ‘de Kortekamp’ in Harderwijk maken zich zorgen over het plan van de gemeente om vanaf 1 januari te moeten betalen per keer dat ze een vuilniszak in een ondergrondse container gooien.

De appartementbewoners aan de Kortekamp trekken bij de gemeenteraad aan de bel, omdat de containers regelmatig defect zijn, of maar half open gaan, zodat de zak er niet  in kan, maar er wél wordt geregistreerd en straks daarvoor dus moet worden betaald

Voorzitter Grietje Luytjes van de huurdersvereniging heeft daarom de raadsleden per brief de zorgen van haar leden overgebracht. Vooral ook omdat de raad in december verder praat over de ondergrondse containers. “Regelmatig is of zijn de containers defect, vuilniszakken worden buiten de containers geplaatst. Maar het gebeurt ook regelmatig , als je het pasje gebruikt dan pakt (en dus registreert) hij het pasje, maar de container gaat maar half open. Je kunt je vuilniszak op dat moment niet kwijt. Dan zit er een vuilniszak vast of de container is overvol”, laat ze de raadsleden weten.

“Hoe gaat dat straks met de registratie als je per vuilniszak gaat betalen”, vraagt Luytjes zich af. Ze wil weten hoe de gemeente omgaat met containers die regelmatig defect zijn: “Aan de Kortekamp kan alle vuilnis zonder pasje al maanden gedeponeerd worden”.

De gemeenteraad neemt deze donderdag 2 december naar alle waarschijnlijkheid de beslissing om de brief van de huurdersvereniging mee te nemen in de discussie over afval tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, alvorens er over het al talloze malen besproken onderwerp tijdens de raadsvergadering in december definitieve besluiten worden genomen.