Hof of straat kan zelf aangeven vuurwerkvrij te willen zijn

Door Petronella van het Goor - Afgelopen april heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones. De afgelopen weken heeft het college van burgemeester en wethouders die motie uitgewerkt in een voorstel.

Het college wil de verplichte vuurwerkvrije zones beperken door ze voor te behouden aan zones die ook daadwerkelijk hinder ondervinden van het vuurwerk.

Denk bijvoorbeeld aan verzorgingstehuizen, het ziekenhuis, scholen, dierenweides en winkelcentra. Veelal publieksgebouwen waar de openbare orde en veiligheid eerder in het geding is dan in een reguliere woonwijk. Het college stelt voor om in september 2019 met de beheerders/eigenaren van die publieksgebouwen contact op te nemen met de vraag of zij behoefte hebben aan een vuurwerkverbod. Die behoefte moet gemotiveerd worden en aan de hand van die motivatie besluit de gemeente dan of er een vuurwerkverbod voor die locatie komt. Het betreft een verbod tot 250 meter rondom de locatie en dat zal twee weken voor de jaarwisseling worden aangegeven met bebording. In de vuurwerkvrije zones zal tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 uur worden gehandhaafd.

De vrijwillige vuurwerkvrije zones kunnen door bewoners zelf worden aangedragen. Vaak gaat het dan om hofjes of straten, waarvan alle bewoners graag een vuurwerkvrije zone willen. Bewoners letten er dan zelf op dat men zich aan de onderlinge afspraak houdt. Er wordt door BOA’s niet gehandhaafd.

Van oktober 2019 tot 1 december 2019 kunnen inwoners een verzoek doen om hun hof of straat tot een vrijwillige vuurwerkvrije zone uit te roepen. Bij de aanmelding moet ook een handtekeninglijst van alle bewoners in het betreffende gebied en hun mailadressen bijgevoegd worden. De mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor de evaluatie.  Als de buurt het plakkaat vrijwillige vuurwerkvrije zone krijgt, mogen de bewoners twee weken voor de jaarwisseling daarvoor borden en raamposters in het gemeentehuis ophalen. De vrijwillige vuurwerkvrije zonen worden bekend gemaakt via sociale media, de website en de gemeentepagina.