Hierdense historie en nostalgie op infopanelen

Door Harry Schipper – Op strategische plekken aan en nabij de Oostermheenweg in Hierden komen informatiepanelen te staan.

De panelen vertellen over de historie van onder andere de barakken die daar in de Tweede Wereldoorlog stonden en als kazerne werden gebruikt door Duitse soldaten die met geschut de geallieerde vliegtuigen beschoten die over het IJsselmeer richting Duitsland vlogen en weer terug naar Engeland.

Ze vertellen ook over het gebied vanaf de barakken tot aan de Hierdense beek,  waarin ook het zogeheten Schietkamp Hierden lag. En over de Hierdense dorpshistorie. De Oostermheenweg speelde in die tijd een cruciale rol, omdat het de enige toegangsweg in de Mheenlanden was naar de barakken en geschutstellingen. En ook – beslist niet onbelangrijk – naar het fameuze Hierdense ‘Boerenstrandje’.

De Harderwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond unaniem in met een motie die was ingediend door het SGP-raadslid Jan van Panhuis, die zich eerder ook al had hard gemaakt voor het herstraten van de Oostermheenweg tot aan dat Boerenstrandje.

Ook aan dat Boerenstrandje kleven veel herinneringen van vooral de oudere autochtone Hierdenaren. Van Panhuis vindt het van grote waarde dat de historie rondom de barakken, de Oostermheenweg en Schietkamp Hierden zichtbaar wordt gemaakt en gehouden. Ook het Boerenstrandje acht hij van hoge historische waarde. “Zeker voor de vele oudere Hierdenaren, die hieraan nostalgische jeugdherinneringen hebben”, aldus het SGP-raadslid, die zelf al op jonge leeftijd Hierden en veel zijn inwoners leerde kennen. “Ik bracht er de krant rond, dus ik kwam vaak bij de mensen daar binnen”, legt hij uit.

Omdat de aanbesteding van het herstraten van de in slechte staat verkerende Oostermheenweg maar liefst 30.000 euro goedkoper uitvalt dan door de gemeente was begroot, denkt hij dat daarvan wel de informatiepanelen kunnen worden bekostigd. De andere raadsleden vonden dat dus ook.

Een werkgroep onder regie van de gemeente krijgt opdracht de nodige informatie en documentatie uit deze voor Hierden zo belangrijke periode nu bijeen te brengen. Wat Van Panhuis betreft hoeft dit geen nieuwe werkgroep te zijn, maar mag het ook een bestaande groep zijn, zoals het Gelders Genootschap, dat al langer bezig is met de Hierdense geschiedschrijving. Het liefst ziet hij ook mensen erin van de Belangenvereniging Hierden, de Buurtvereniging Hierden en de historische vereniging Herderewich. En oude Hierdenaren die in het bezit zijn van documentatiemateriaal dat gebruikt kan worden om de Hierdense historie van die tijd nauwkeurig in beeld te brengen.

Het herstraten van de Oostermheenweg begint dit voorjaar, zodat in het zomerseizoen ook mensen met hun scootmobiel of in een rolstoel weer bij het Boerenstrandje kunnen komen.