Help natuurbranden voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Vaak is afval de oorzaak. Hieronder leest u hoe u kunt helpen om een natuurbrand te voorkomen en wat u kunt doen als er toch een natuurbrand is.

Helpt u mee?

  • Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat of katalysator kan heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit. Als er een rookverbod geldt, moet u zich daar uiteraard aan houden.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles bijvoorbeeld waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
  • Houdt u zich bij gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.
  • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen, zodat de brandweer vrij baan heeft bij brand.
Wat te doen als er brand is?
Blijf kalm. Probeer niet zelf de brand te blussen. Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst. Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Wat doet de gemeente en brandweer?
Om vuur geen kans te geven werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden, aanwezigheid van bluswater, vluchtwegen en vluchtplannen.