Harderwijkse belastingen (bijna) allemaal omhoog

Harry Schipper – De lokale belastingtarieven gaan volgend jaar omhoog. De meeste, waaronder de OZB en hondenbelasting, trendmatig, dus 1,8 procent.

Maar de Harderwijkse havengelden stijgen volgend jaar met wel tien procent. Het liggeld voor pleziervaartuigen gaat naar 1,50 euro en vrachtschepen gaan 22 cent per ton betalen.

Marktkooplui gaan 1,8 procent meer marktgeld betalen, maar zijn volgend jaar meer geld kwijt voor de elektra die ze afnemen. De gemeente wil de kosten voor elektra kostendekkend maken. Omdat de energiebelasting is gestegen, moet dus ook de prijs voor elektriciteit omhoog.
De parkeertarieven gaan in de stad niet omhoog en ook de eerste twee uur gratis parkeren op veel parkeerlocaties in en om de binnenstad blijven gratis. Wel gaat een parkeerboete met iets meer dan een euro omhoog naar 64,50 euro.

De afvalstoffenheffing gaat wel meer dan trendmatig omhoog, omdat de kosten die de gemeente daarvoor maakt, alsmaar doorstijgen. Bij de afvalstoffenheffing komt dat door de nieuwe aanbesteding voor de inzameling en de dalende opbrengsten doordat de prijzen voor ‘oud papier’ wereldwijd zijn gekelderd. Dit jaar dempte de gemeente de stijging van de heffing met een tientje per huishouden. Ook volgend jaar betaalt de gemeente weer mee met in totaal 235 duizend euro. Dat betekent dat een één-persoonshuishouden in 2021 hieraan 148 euro kwijt is en een meerpersoonshuishouden 212 euro.

Tegenover deze stijging staat een daling van de rioolheffing. Dat kan ,omdat er steeds meer huizen en bedrijven in Harderwijk bij komen. Daardoor worden de totale kosten over meer ‘objecten’ uitgesmeerd. Een bedrijf betaalt straks 241 euro  en voor een woning komt de heffing straks hoogstwaarschijnlijk uit op 144,75 euro. Da’s dik twaalf euro minder dan dit jaar.

De forensen- en toeristenbelasting, begraafplaatsrechten, kosten voor rijbewijzen en huwelijken, ongediertebestrijding, reclamebelasting en precariorechten gaan ook allemaal met 1,8 procent omhoog. Alleen de precariorechten voor ondergrondse kabels en leidingen blijven gelijk, omdat de rijksoverheid dat zo heeft bepaald. De gemeenteraad moet - zoals elk jaar in december - de belastingverordening met al deze nieuwe tarieven opnieuw vaststellen.