Harderwijk tekent convenant Regenbooggemeente

Op 19 december heeft wethouder Gert Jan van Noort de intentieverklaring Regenbooggemeente van het ministerie van OCW ondertekend.

Hiermee is Harderwijk de 49ste gemeente in Nederland die het convenant tekent. De ondertekening vond plaats naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie die is ingediend door Stadspartij Harderwijk Anders, VVD en D66.

Samen met het inwonerinitiatief Village People gaat de gemeente Harderwijk werken aan sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI).

Door het ondertekenen van het convenant richt de gemeente Harderwijk zich op sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI. Village People wil een ‘warm bad’ zijn voor iedere LHBTI in de regio Harderwijk en directe omstreken. Village People heeft een plan gemaakt met een tal van activiteiten die om de sociale acceptatie en het gevoel van veiligheid te vergroten. Deze activiteiten worden in Harderwijk uitgevoerd. Daarnaast gaat Village People een rol spelen bij de uitvoering van het regenboogconvenant.

Uit cijfers blijkt dat seksuele tolerantie ten aanzien van LHBTI nog niet vanzelfsprekend is.

De gemeente wil echter zorgdragen voor een gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige stad kan zijn. Vanuit de beleidsterreinen gezondheid en integratie wordt gewerkt aan beleid om de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI-groep in Harderwijk te vergroten zodat gemeente Harderwijk zich hiermee regenbooggemeente mag (blijven) noemen.

Ondertekening convenant regenbooggemeente Harderwijk