Harderwijk krijgt eigen werkgroep voor burgers met beperking

Door Petronella van het Goor - De gemeente Harderwijk krijgt een werkgroep Toegankelijkheid. Een groep mensen die het opneemt voor de belangen van burgers met een visuele, gehoor, bewegings- of andere beperking. 

De werkgroep is straks onder meer betrokken bij bouwprojecten in de openbare ruimte.

Ook mogen ze het college gevraagd en ongevraagd advies geven over toegankelijkheid van buitenruimtes. Denk bijvoorbeeld aan het Strandeiland, de Wellen, maar ook het Crescentpark.

De werkgroep Toegankelijkheid is het resultaat van de uitvoering van de motie Harderwijk Gastvrij voor Iedereen, unaniem aangenomen door de gemeenteraad in september 2019. In die motie wordt het college gevraagd om de voorzieningen voor lichamelijk en visueel gehandicapten in kaart te brengen, om te kijken naar welke aanpassingen er in die voorzieningen moeten worden gedaan en een voorstel om bij toekomstige projecten mensen met een beperking te betrekken bij de plannen.

Met de werkgroep Toegankelijkheid, die deze maand al van start gaat, wordt een groot deel van de motie uitgevoerd. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de Gehandicaptenbond, Harderwijkers met een visuele, gehoor, bewegings- of andere beperking, iemand uit de Harderwijker Sociale Adviesraad, twee agendaleden vanuit de ambtelijke organisatie en een agendalid vanuit het college van burgemeester en wethouders. Het wordt een tweerichtingsverkeer. De werkgroep wordt uitgenodigd bij informatieavonden of vergaderingen over bouwplannen, maar kan zelf ook punten op de vergaderagenda krijgen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een tweede actiepunt van de motie, namelijk het in kaart brengen van alle voorzieningen die er in Harderwijk zijn voor lichamelijk en/of visueel gehandicapten. Het eerste project voor de werkgroep is om te ondervinden hoe toegankelijk die voorzieningen zijn en of er aanpassingen nodig zijn. In april zal duidelijk zijn of er grote aanpassingen nodig zijn waar extra geld voor nodig is. Dat wordt te zijner tijd aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voor meer informatie of aanmelden voor de werkgroep kunt u terecht bij de gemeente Harderwijk.