Gemeenteraad wil meer woningen tot twee ton in Waterfront

Door Petronella van het Goor - De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om zoveel mogelijk goedkope koopwoningen in te plannen in de derde fase van het Waterfront, bovenop de 724 woningen die nu in het stedenbouwkundig plan ingetekend zijn. Koopwoningen tot 200.000 euro.

In een amendement van Harderwijk Anders, VVD, CU, CDA en D66 werd voorgesteld die extra koopwoningen te stapelen op de zestien meter hoge appartementenmuur langs de N302, en de maximale hoogte daarvan op te hogen naar dertig meter. Eventuele meerkosten konden volgens de partijen wel worden gedekt uit de grondexploitatie Waterfront.

Wethouder Christianne van der Wal stond positief tegenover het realiseren van meer goedkope koopwoningen, maar merkte op dat er niet zomaar verder de hoogte in gebouwd kon worden. “Dat heeft te maken met het aantal woningen waarop een hogere geluidsbelasting is toegestaan. Dat moet eerst onderzocht worden.” Ook betekent een toename van het aantal woningen ook een toename van het aantal parkeerplaatsen. En in een reeds volgetekend plan zijn die niet zomaar toe te voegen. “Ondergronds parkeren is een moeilijke opgave vanwege de asbestproblematiek.” Ook de dekking van eventuele meerkosten uit de grondexploitatie is niet mogelijk, omdat die dekking er niet is. De grondexploitatie van het Waterfront heeft een negatief saldo van op dit moment 68 miljoen euro. “Daar kunnen we dus niet iets afhalen en dan nog steeds in de plus staan, zoals bij Harderweide. Negatief saldo moet meteen worden gedekt”, legt wethouder financiën Jeroen de Jong uit.

Na de beantwoording van het college is besloten geen opdracht te geven tot het inplannen van meer goedkope koopwoningen. Het college heeft van de raad nu de opdracht gekregen te onderzoeken hoe het zoveel mogelijk goedkope koopwoningen toe kan voegen aan de derde fase van het Waterfront. Met de uitkomsten van dat onderzoek moet het college terug naar de raad, zodat er voor de eventuele meerkosten een financiële dekking gezocht kan worden.

Laurens de Kleine van de PvdA maakte zich sterk voor sociale huurbouw in de derde fase van het Waterfront, maar kreeg nul op het rekest. Hij stelde middels een amendement dat er minimaal 150 woningen in het plan bij moesten, bestemd voor de verhuur tot maximaal 720 euro per maand, of goedkope koopwoningen tot 200.000 euro. De meerkosten van vier à vijf miljoen euro moesten worden gedekt uit de grondexploitatie Waterfront. Volgens Laurens was het vinden van die miljoenen een politieke keuze. “Niet in het Waterfront, niet in Harderweide, waar bouwen we die sociale huurwoningen dan wel? Als we nu niet iets doen, hebben we over drie jaar de wachttijden niet teruggebracht naar 2,5 jaar”, waarschuwde hij.