Gemeentepagina Harderwijk week 37 – 11 september 2019

Deze week in de gemeenteberichten: Week van de Alfabetisering in Harderwijk, Nomineer uw favoriete sporter en sportteam uit Harderwijk en Nieuw Jeugddossier Noord-Veluwe van start.
 

Week van de Alfabetisering in Harderwijk

Van 9 t/m 15 september is het de Week van de Alfabetisering met aandacht voor mensen die laaggeletterd zijn. Bibliotheek Noordwest Veluwe organiseert tijdens deze week diverse activiteiten, zoals een Stadswandeling in Harderwijk, Taalmarktkramen en voorlezen en knutselen voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
 
Activiteiten
Van maandag 9 t/m zondag 15 september kunt u in Harderwijk een makkelijk te lezen Stadswandeling lopen. De routebeschrijving en kaart zijn te downloaden op Bibliotheeknoordwestveluwe.nl. Woensdagochtend is er een Taalkraam aanwezig in winkelcentrum Stadsdennen. Medewerkers van de bibliotheek nodigen u samen met welzijnsorganisaties uit om in gesprek te gaan over laaggeletterdheid. Op woensdag 11 september kunnen kinderen van 3 tot 8 jaar komen luisteren naar het voorlezen van verhalen, taalspelletjes doen en creatief knutselen met letters en woorden. Deze extra lange voorleesmiddag is van 14.00 – 16.00 uur.
 

Nomineer uw favoriete sporter en sportteam uit Harderwijk

De Sportverkiezingen in Harderwijk starten weer. Kent u iemand in Harderwijk die tussen november 2018 en november 2019 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd? Nomineer diegene via het formulier op harderwijk.nl/sportverkiezingen. Hij of zij komt dan in aanmerking om genomineerd te worden voor sporter of sportteam van het jaar 2019. Bekijk de voorwaarden op harderwijk.nl/sportverkiezingen.
 
Vanaf december kunt u uw stem uitbrengen op de genomineerde sporters in de categorieën sportman, sportvrouw, sportteam of sporttalent van het jaar wordt. Ook is er een categorie voor een bijzondere sportprestatie. Op vrijdag 24 januari 2020 wordt duidelijk welke sporters en sportteam de eretitels ontvangen.
 
Sporthuldigingen
Tijdens de sportverkiezingen in januari worden ook de sporters met een prestatie op het NK, EK, WK of de Olympische spelen gehuldigd. Zij ontvangen hiervoor de Harderwijkse Sportpenning. Topsporters van alle leeftijden kunnen zich aanmelden voor de sporthuldigingen. Kent u zo’n sporter? Geef hem of haar dan op via het formulier op harderwijk.nl/sportverkiezingen. Daar vindt u ook de voorwaarden om in aanmerking te komen. Natuurlijk kunt u deze sporters ook aanmelden voor de verkiezing van Sporter van het jaar!
 

Nieuw Jeugddossier Noord-Veluwe van start

Vanaf nu krijgen alle kinderen en jongeren in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek één centraal Jeugddossier. Dit Jeugddossier start vanaf de geboorte en loopt mee tot 18 jaar. Ouders en jongeren krijgen toegang tot het dossier, voor zo’n 38.000 kinderen. Het Jeugddossier is ontwikkeld door de drie organisaties die samenwerken in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op de Noord-Veluwe: GGD Noord- en Oost-Gelderland, Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe. Ouders (en jongeren vanaf 12 jaar) hebben online toegang via het met DigiD beveiligde portaal.jeugdnoordveluwe.nl. Ouders kunnen daar onder meer online afspraken met het consultatiebureau, plannen en groei- en vaccinatiegegevens inzien. Maar ook nalezen wat besproken is met het CJG, vragen stellen en zelf informatie toevoegen aan het Jeugddossier. Informatie: portaal.jeugdnoordveluwe.nl.
 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 19 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Uitvoering motie vuurwerkvrije zone en Coördinatiebesluit Windpark Lorentz. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Dassenpopulatie. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.
  

Lezing Clairy Polak over dementie

Journalist en presentatrice Clairy Polak komt maandag 23 september om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in het Huis van de Stad een lezing geven over haar bestseller roman ‘Voorbij, voorbij’. De roman gaat over een echtpaar dat stoeit met de symptomen van Alzheimer. Clairy Polak is vooral bekend van actualiteitenprogramma’s als NOVA, Buitenhof en Het filosofisch kwintet. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 
Dementievriendelijk Harderwijk
Harderwijk wil een dementievriendelijk gemeente zijn en blijven! Met elkaar zetten wij ons hiervoor in. Zodat iedereen kan meedoen aan onze Harderwijker en Hierdense samenleving. Zo helpen we elkaar en zorgen wij samen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Harderwijk zijn wij Samen!
  

Vacature Burgerlid CRK(welstandscommissie)

Wegens beëindiging van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2020 een nieuw Burgerlid. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zijn de voormalige welstandscommissie en de voormalige monumentencommissie samengevoegd. De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur van Harderwijk onder andere adviseert of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan redelijke eisen van welstand.
 
Reageren kan tot 20 september 2019 via info@harderwijk.nl. Het volledige profiel en informatie over de sollicitatieprocedure vindt u www.harderwijk.nl/actueel.
 

Kom aan tafel met vrouwen die weer aan het werk willen!

De tafel van één start weer op 10 oktober
Ben je een vrouw en wil je weer iets gaan doen? Maar weet je nog niet goed hoe? Of ben je misschien aan het zoeken naar wat je echt wilt? Dan is De tafel van één iets voor jou! Op donderdagochtend 10 oktober start De tafel van één in Harderwijk. Dit zijn bijeenkomsten voor vrouwen die (weer) iets willen gaan doen, zoals (vrijwilligers)werk, een opleiding of het starten van een eigen onderneming. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor De tafel van één via harderwijk.nl/detafelvaneen. De tafelgesprekken zijn van 9.30 tot 11.30 uur in Wijkontmoetingscentrum Stad ‘De Tinne’, Houtkamp 33. De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur.
 

Oproep voor kinderen tot en met 14 jaar

Deel jouw idee voor het nieuwe binnenbad De Sypel

De gemeenteraad heeft besloten dat het binnenbad van De Sypel wordt vernieuwd. In het nieuwe zwembad komt een wedstrijdbad en voorzieningen voor medisch en therapeutisch gebruik. Er is natuurlijk ook ruimte voor fun! Bijvoorbeeld iets met licht of geluid, een leuk thema of een specifieke kleur? Drijvende materialen, een glijbaan? En dat is er vooral voor jou! Laat je ons weten wat jouw idee is voor in het nieuwe zwembad?
 
Heb je op vakantie of ergens anders iets super gaafs gezien, of heb je een ander vet idee voor het zwembad? Maak dan een tekening, een knutselwerk of misschien wel een ontwerp in Minecraft. Je mag er ook iets bij schrijven om uit te leggen wat je bedoelt.
 
Op woensdag 9 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur kun je je ontwerp of idee inleveren bij wethouder Sport Marcel Companjen in het Huis van de Stad (Havendam 56). Hij laat je dan ook zien wat we tot nu toe weten over het nieuwe zwembad. Als dank voor jouw idee krijg je een vrijkaartje voor zwembad De Sypel. Kun je niet op 9 oktober? Je mag jouw ontwerp of idee ook uiterlijk 9 oktober bij de balie afgeven in het Huis van de Stad.
 
De beste ideeën en de ideeën die we veel terug zien in jullie ontwerpen geven we door aan het bedrijf dat in 2020 het zwembad gaat bouwen. Dat bedrijf moet natuurlijk wel rekening houden met veiligheid, kosten en ruimte, maar er is van alles mogelijk. Zo heb je direct invloed op hoe we het zwembad inrichten!
 

Vervangen asfalttoplaag Ceintuurbaan

Van dinsdag 17 september t/m donderdagochtend 19 september wordt de Ceintuurbaan voorzien van een nieuw asfalt-toplaag en nieuwe belijning. Ook op het naast gelegen fietspad worden in die periode onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
 
De Ceintuurbaan en het fietspad zijn gedurende die dagen hierdoor gestremd voor alle verkeer. Verkeer wordt via verwijsbebording omgeleid en kan hierdoor enige vertraging oplopen. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333, snelherstel@harderwijk.nl of kijk op www.harderwijk.nl/werkaandeweg.
  

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
31-8-2019 Slingerlaantje 8: bijgebouw met overkapping
31-8-2019 Staringstraat 32: vervangen garagedeur en -dak
2-9-2019 Parkweg 3: warmtepompen en ventilatieroosters
3-9-2019 Zuiderzeestraatweg 81: verkleinen en verplaatsen berging (gm)
3-9-2019 Fokko Kortlanglaan 191: kapschuur
4-9-2019 Oranjelaan 32: verbouwen woning en garage in strijd regels ro
2-9-2019 Guido Gezellelaan 32: dakkapel (voorzijde)
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
  

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
2-9-2019 Markt 14: wijzigen gevel met tochtsluis (gm)
5-9-2019 Schippersmeen 147: uitbreiden woning
5-9-2019 Mecklenburglaan 4: verbreden 2 uitritten
5-9-2019 Horlosebrink 6: woning en inrit
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
5-9-2019 Oranjelaan 59: verbreden inrit
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 

Concept beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken

Op 18 januari 2018 is de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de op 18 januari 2015 vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. De structuurvisie biedt mogelijkheden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van kansrijke vakantieparken, maar geeft ook de randvoorwaarden en uitgangspunten voor transformatie voor niet-kansrijke parken. In de 'Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk' zijn de hoofdlijnen geschetst van het beleid dat de gemeente Harderwijk de komende jaren wil gaan voeren met betrekking tot vakantieparken. In de Structuurvisie zijn de 5 processtappen van de ‘Harderwijkse strategie’ benoemd. De 5de en laatste stap is het starten van handhaving.
 
De beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken geeft uitvoering aan stap 5 uit de Strategienota, het terugdringen van oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen door handhaving.
 
De beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken ligt met ingang van 12 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk.
 
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, de heer G. Maatkamp, tel. 411 911.
 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
28-8-2019: J.P. Heyelaan 26, 3842 CK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een garage/schuur
27-8-2019: Alberdingk Thijmlaan 222, 3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
27-8-2019: Luttekepoortstraat 51, 3841 AW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.