Gemeentepagina Harderwijk week 34 – 21 augustus

Deze week in de gemeenteberichten: Veiligheid en leefbaarheid in uw buurt, Zomerfeest Netwerk Harderwijk Hierden en bespaartips voor huurders.

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Harderwijk en Hierden zijn ruim 5.450 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.
 
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.
 
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 23 augustus. Deelname aan het onderzoek kan online of schriftelijk. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Zomerfeest Netwerk Harderwijk Hierden bij Veluvia

Donderdag 29 augustus is het jaarlijkse zomerfeest van Netwerk Harderwijk Hierden, dit jaar bij Veluvia, naast de molen. Toegang is gratis.
Het feestje is toegankelijk voor alle Harderwijkers en Hierdenaren. De sfeer zal verhoogd worden door DJ Dansen met Jansen. Komt u ook? Consumpties zijn voor eigen rekening. Vragen? Mail jose.maas@hccnet.nl.

Bespaartips voor huurders

Warmte blijft binnen
Hangt een radiator aan een buitenmuur die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiatorfolie. Zo ontsnapt er minder warmte naar buiten.
Kopje thee
Kook precies genoeg water voor thee, pasta of aardappelen. Door efficiëntie bespaar je energiekosten.
Bekijk meer duurzame tips, advies en informatie voor huurders op www.veluweduurzaam.nl/huurders.

Raadsinformatie

De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over plofkraken.
De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de besteding van de Klijnsmagelden. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Gaat u mee naar het Democratiefestival?

Over ongeveer twee weken is het zover, het eerste Democratiefestival van Nederland. Bent u er op 30 en 31 augustus in Nijmegen bij? Aanmelden kan via Democratiefestival.nu.
Bij voldoende aanmeldingen regelt de gemeente Harderwijk voor beide festivaldagen het busvervoer. Om mee te reizen, kunt u tot en met 26 augustus een mail met uw contactgegevens sturen naar burgerschap@harderwijk.nl. De toegang is kosteloos.

Eerste editie 'Camping FF weg' succesvol verlopen

Meer dan vijftig deelnemers, merendeel kinderen, beleefden eind juli gezellige dagen op de Stadscamping. Een 'all-inclusive' verblijf voor inwoners voor wie op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is. Georganiseerd vanuit Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk, samen met ZorgDat en de gemeente Harderwijk. (Bekijk ook de video)
 
Drie dagen samen genieten van alle gezelligheid op de Stadscamping, met een bomvol activiteitenprogramma. Voet-, of hoofdmassage, TaiChi Tao-Qigong en Yoga in de vroege morgen. Of leren Ukelele spelen of mozaïeken. Met live muziek en karaoke bij het kampvuur in de avond op de camping zelf. Medewerking van verschillende sponsoren maakte dit allemaal mogelijk. Een team vrijwilligers zorgde dat alles op rolletjes liep en het de campinggasten aan niets ontbrak.
 
De dagelijkse sleur werd even vergeten. Er was volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. “Alle lof voor de organisatie die ons zo enorm heeft laten genieten”, aldus de deelnemers. De organisatie gaat zich inzetten om een vervolg te geven aan dit mooie initiatief.
 
Hebt u zelf goede ideeën?
Ziet u kansen of ervaart u problemen in uw straat of wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. U kunt ook meedenken en meedoen op www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl. Harderwijk zijn wij Samen!

 Mini-Huttenfeest

Op woensdag 28 augustus is het Mini-Huttenfeest speciaal voor kleine bouwers van 2 tot en met 5 jaar en hun ouders. De locatie is het Albert Verweyplein en het duurt van 9.30 uur tot 14.30 uur. De toegang is gratis.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
8-8-2019 Oldenallerhout 103: dakkapel (voorzijde)
8-8-2019 Markt 14: wijzigen gevel met tochtsluis (GM)
9-8-2019 Vuldersbrink 65- 71: doorbraak tussen 2 panden
12-8-2019 Boekhorstlaan 4: wijzigen luifel (wijziging vergunning W2017-0003)
13-8-2019 Landweg 3: uitbreiden woning
12-8-2019 Kienderkamp 17: carport
15-8-2019 Oranjelaan 23: dakkapel op schuur
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
9-8-2019 Korhoenlaan 1-15: kappen boom
9-8-2019 Korhoenlaan 1-82: kappen 2 bomen
9-8-2019 Beneluxlaan 18: uitbreiden garage en maken kelder
12-8-2019 Dorpshuisweg 11: kappen 1 boom
12-8-2019 Molenweg 38a: kappen 2 bomen
12-8-2019 Burgemeester Numanlaan 36: uitbreiden schuur
12-8-2019 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
14-8-2019 Oldenallerhout 103: dakkapel (voorzijde)
14-8-2019 Bloemendreef/Zuringdreef: zorgwoning (20 huurwooneenheden)
15-8-2019 Vischmarkt 47: renoveren gevel en aanbrengen zinken rand (RM)
15-8-2019 Schimmelstraat 38: schutting
15-8-2019 Waterfront N302: kappen 36 bomen
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
12-8-2019 Buys Ballotstraat 7: wijzigen inrichting (milieu), tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
12-8-2019 Hoefbladmeen 1a: vergunning brandveilig gebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II (tot 29/8)
- Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz (tot 12/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
- Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
- Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
- Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
- Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
- Onherroepelijk bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (tot 25/9)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0002/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
20-05-2019: Dierencentrum De Ark, Leuvenumseweg 70, 3847 LD in Harderwijk, voor het aanpassen van de bestaande zomerkennels en speelweiden t.b.v. geluidsisolatie t.g.v. omgeving;
24-07-2019: Bernard Kelderman Waltorenstraat 5 B, 3841 KN in Harderwijk voor het starten van een personal trainingsstudio.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
05-08-2019: Enkweg 7, 3841 GG in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van een woning.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmaking ophalen brief

De burgemeester maakt hierdoor bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer A. Belhadj, geboortedatum 21 februari 1977. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad uiterlijk tot en met 25 september 2019.
Meer informatie, Domein Bestuur & Organisatie telefoonnummer 0341 – 411 911.