Gemeentenieuws Gemeente Harderwijk en Hierden week 27

Deze week in o.a. in de gemeenteberichten van de gemeente Harderwijk: Doe mee aan de verkiezing van het duurzaamste huis van Nederland, Doe dit jaar vakantiewerk bij de gemeente en de Campagne ‘kan ik voor jou’ van Samendementievriendelijk.

Doe mee aan de verkiezing van het duurzaamste huis van Nederland

De Nationale Duurzame Huizen Route gaat ook deze zomer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing geeft de organisatie huiseigenaren waardering voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen. Huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen hun huis tot 8 september aanmelden op Duurzamehuizenroute.nl/verkiezing en meedoen met de verkiezing. In Gelderland maken deelnemers, naast de juryprijs, kans op de publiekstitel ‘Duurzaamste Huis van de provincie’.
Een deskundige jury kiest per categorie een winnaar. De prijscategorieën zijn bepaald op basis van bouwjaar en woonoppervlakte. De jurywinnaars worden bekend gemaakt op het feestelijke (online) verkiezingsevent op 20 november 2020.
 
Maak ook kans op de publieksprijs
De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Volksbank, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Zeeland. In de vier provincies maken deelnemers ook kans op een publieksprijs. Van 29 september tot 13 oktober kan het publiek stemmen op haar favoriete duurzame huis. De provinciewinnaars gaan door voor de landelijke publieksprijs.
 
De Nationale Duurzame Huizen Route
Gemeente Harderwijk ondersteunt de Nationale Duurzame Huizen Route. Hun woningen zijn een bron van inspiratie en informatie voor mensen die zelf aan de slag willen met hun huis. Huiseigenaren kunnen online vragen beantwoorden en hun woning tijdens de Duurzame Huizen Route op 31 oktober of 7 november openstellen voor bezoekers.  
 

 Doe dit jaar vakantiewerk bij de gemeente

Gemeente Harderwijk zoekt voor de zomermaanden vakantiehulpen. Ben je 17 jaar of ouder en wil je minimaal 20 uur en maximaal 40 uur per week meehelpen Harderwijk schoon te houden? Solliciteer dan! Heb je groene vingers? Dan kunnen we je misschien inzetten bij het onderhoud van onze groenvoorzieningen. 

De werktijden zijn van 7.30 tot 16.00 uur, met een middagpauze van 12.30 tot 13.00 uur. Zo ben je lekker op tijd klaar om te genieten in de zon! Je krijgt meer dan het minimum jeugdloon betaald.

Als je zin hebt deze zomer bij ons te komen werken, kun je mailen naar j.olofsen@harderwijk.nl. Geef in je mail aan in welke periode je kunt werken en waar je voorkeur naar uitgaat: het schoon houden van de stad of onderhoud van het groen. Je kunt tot uiterlijk 10 juli reageren.
 

Einde expositie trouwfoto’s in Oude Stadhuis

Vorig jaar was de eerste expositie te zien in het gerestaureerde Oude Stadhuis. In de openbare ruimten waren diverse trouwfoto’s te zien die zijn gemaakt van huwelijksvoltrekkingen in dat markante gebouw. 

De expositie is inmiddels afgelopen. Degene die voor de expositie foto’s hebben ingeleverd, om te laten bewerken voor expositie, kunnen de tentoongestelde foto’s aanschaffen. Heeft u vragen daarover dan kunt u terecht bij Christel Drees van Oak, via 06 51 66 11 38 of christel@oak-studio.nl.

Graffiti in Harderwijk? Bel Snel Herstel!

Valt het u op dat er in Harderwijk graffiti op een muur of object zit? Of dat bijvoorbeeld een stroomkast is volgeplakt met stickers of posters. Meldt u dit dan bij Snel Herstel. Dat kan via snelherstel@harderwijk.nl. Wij horen het graag van u.
Zodra uw melding is ontvangen gaan wij hier snel en zorgvuldig mee aan de slag. Wij streven er naar uw melding binnen drie werkdagen te hebben opgelost.
 

Haal de bieb in huis met de BezorgBieb

Bent u slecht ter been en kunt u daardoor niet naar de bibliotheek? Of behoort u vanwege het coronavirus tot een kwetsbare doelgroep? Maak dan gebruik van de BezorgBieb. Dat is een gratis service voor leden van de bibliotheek uit onder andere Harderwijk die zelf niet naar de bibliotheek kunnen om boeken te lenen.

Wilt u gebruik maken van de BezorgBieb? Bel dan naar 085-2733575 en geef uw leesvoorkeur door. Informatie over de BezorgBieb: www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl.
 

Campagne ‘kan ik voor jou’ van Samendementievriendelijk

In deze tijd voelen normale dingen soms verwarrend en chaotisch. Maar terwijl voor ons nu alles langzaam weer normaal wordt, ervaren mensen met dementie altíjd verwarring en chaos in hun hoofd. Zij kunnen de hulp van een buur, familielid of vriend goed gebruiken.
Daarom is de campagne ‘Kan ik voor jou’ van Samendementievriendelijk gestart. Daarin roepen zij iedereen op hulp te bieden aan mensen met dementie én mantelzorgers. Deel het campagnefilmpje met kanikvoorjou op de Facebookpagina van de gemeente en help mee om zo veel mogelijk ‘hulpbieders’ te bereiken! Samen maken we Harderwijk en Nederland dementievriendelijk!
 

1,5 meter afstand is altijd de norm

We zetten weer een stap vooruit in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
 
Naar het theater, de bioscoop of een concert?
Vanaf 1 juli mogen culturele locaties zoals (openlucht)theaters, bioscopen en concertzalen onder voorwaarden weer meer bezoekers ontvangen. De basisregels blijven hierbij het uitgangspunt. Binnen mogen maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen. Voor buiten geldt maximaal 250 bezoekers. Er is voor zowel binnen als buiten geen maximum aantal personen bij vaste zitplaatsen met reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 
Welke regels gelden voor sporten en sportwedstrijden per 1 juli?
Binnen en buiten sporten:
 • Houd als volwassene zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden 
Wedstrijden en toernooien:
 • Buiten maximaal 250 toeschouwers
 • Binnen maximaal 100 toeschouwers met vaste zitplaats
 • Voor toeschouwers geldt: houd 1,5 meter afstand
 • Lees alles over de maatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
18-6-2020 Donkerstraat 4: verbouwen stadsmuseum
18-6-2020 Vijhestraat 16: erfafscheiding
19-6-2020 Mecklenburglaan 37: kappen 1 boom
22-6-2020 Stakenbergerhout 111: dakkapel (voorzijde)
22-6-2020 Deventerweg 5: inbreiding souterrain
22-6-2020 Paasloweg 3: 2 wooncontainers in strijd regels ro
22-6-2020 Veldkamp: bijenstal
22-6-2020 Havendijk 9: vervangen stelling molen
23-6-2020 Kuulekamp 11: overkapping
23-6-2020 Wijtgraaf 35: 2 onder 1 kap woning in strijd regels ro
23-6-2020 Watervalweg 7: paardenbak in strijd regels ro
23-6-2020 Klavermeen 31: aanbouw in strijd regels ro
23-6-2020 De Savornin Lohmanlaan 32: vervangen kap en dakkapellen (voor- en achterzijde)
24-6-2020 Donkerstraat 9-11: verbouwen pand (realiseren 3 app. op 1e en 2e verdieping)
24-6-2020 Julianalaan 58: dakkapel (voorzijde)
25-6-2020 Vijhestraat 34: brandveilig uitvoeren appartement
 
Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afdeling Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.
 

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
22-6-2020 Swingdreef 39: verhogen deel dak
22-6-2020 Beneluxlaan 102: schuur
22-6-2020 Stakenbergerhout 93: dakkapel (voorzijde)
22-6-2020 Kamgrasdreef 2: overkapping in strijd regels ro
22-6-2020 Beneluxlaan 162: dakkapel (voorzijde)
25-6-2020 Stadsdennenweg 41: verbreden inrit
25-6-2020 Varenweg 9: kappen 1 boom
25-6-2020 Parallelweg 26-73B: kappen 4 bomen
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
25-06-2020 Boslaan 2-53: schuur
25-06-2020 Bazuinpad 18: uitrit

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend maakten.
 

Concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020

 Begin 2020 heeft de gemeente Harderwijk het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Eén van de punten uit de hierin opgenomen uitvoeringsagenda is het herijken van het beleid ten aanzien van schakelonderwijs (ook wel schakelklassen genoemd).

Het doel van schakelonderwijs is om leerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, met schakelonderwijs extra en intensief te begeleiden. Na het volgen van het schakelonderwijs zijn deze leerlingen in staat om het onderwijs op hun eigen niveau te volgen.
 
Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor het geven van schakelonderwijs. In de regeling zijn voorwaarden benoemd waaraan voldoen moet worden voor het ontvangen van deze subsidie.
 
De concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020 ligt gedurende 4 weken (tot en met 29 juli 2020) ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder over de concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020 schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw R. van der Ruyt of S. van Itegem, tel. 411 911 of e-mail r.vanderruyt@harderwijk.nl of s.vanitegem@harderwijk.nl.
 

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het adres Ir. De Blocq van Kuffelerstraat 11 op te heffen.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van https://www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met Domein Ruimte, tel. 411 911.
  

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • Op 18-06-2020: Zuiderzeestraatweg 65, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van 1 garage bos, 2 kleine huisjes en 1 grote i.v.m. brand;
 • Op 12-06-2020: CAI Harderwijk Julianalaan 43, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kantoor;
 • Op 12-06-2020; Prins Mauritslaan 44, 3843 AJ in Harderwijk, voor het slopen van een schuur;
 • Op 18-06-2020: Bredeweg 1, 3849 NH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit 2 schuren. 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

Tijdelijke uitbreiding terras

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming tijdelijk extra terrasruimte heeft vergund tot en met 31 augustus 2020.
 
 • Kokkies, Strandboulevard Oost 16, 3841 AB Harderwijk
De vergunning is verzonden op 17 juni 2020. De aan hen verleende tijdelijke terrasvergunning tot 31 oktober 2020 voor de Strandboulevard Oost 16, is ingetrokken.  
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 29 juli 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling Samenleving, tel. 411 911. 
 
Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.
 

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure
 • Ruimelsdwarsweg 4 (concept): woning; 6-8-2020
 • Strekdam bouwnrs 21 t/m 40: het oprichten van 20 boothuizen (fase 2); 7-8-2020