Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 41

Met deze week: Vervangen asfalttoplaag Molenweg in Hierden, boten en surfplanken weg bij de strandjes en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Warm welkom voor nieuwe inwoners tijdens Maand van Burgerschap

Op zaterdag 5 oktober heette burgemeester Harm-Jan van Schaik ruim 120 nieuwe inwoners welkom tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad. Op verschillende manieren maakten zij kennis met Harderwijk en Hierden. Onder leiding van Margreet Bos (Het woord is aan jou) namen zij deel aan een quiz met vragen over Harderwijk. Tim Smit van Cultuurkust maakte live een illustraties van de trots van Harderwijk door de ogen van nieuwe inwoners. De bijeenkomst werd afgesloten met vijf verschillende rondleidingen door Harderwijk en Hierden, begeleid door raadsleden en collegeleden. Tijdens de rondleiding deden inwoners mee aan de fotowedstrijd #nieuwinharderwijk. Wie die winnaar van de mooiste foto wordt, volgt binnenkort! Na afloop kregen inwoners een goodiebag van Heerlijk Harderwijk. 

Leergeld Randmeren helpt kinderen in armoede

De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten hebben samen Leergeld Randmeren opgericht. Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten binnen en buiten school. Op zaterdag 21 september ontvingen alle medewerkers van de stichting een certificaat. Daarmee kunnen zij nu echt aan de slag met Leergeld Randmeren.
 
Met financiële hulp kan elk kind meedoen aan activiteiten
Sommige ouders kunnen een sport, hobby, zwemles of een schoolreisje voor hun kinderen niet betalen. Leergeld Randmeren helpt deze kinderen door bijvoorbeeld een schoolreisje, sportkleding, muziekles of lidmaatschap voor hen te betalen. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde komen zo’n 2400 kinderen van 4 t/m 18 jaar voor deze hulp in aanmerking.
 
Hoe werkt Leergeld Randmeren?

Stichting Leergeld is een aanvulling op al bestaande regelingen van de gemeenten en instanties. De contactpersonen van Leergeld Randmeren bezoeken de gezinnen waar financiële hulp nodig is. Als er geen geschikte mogelijkheden voor hulp zijn, kan  Leergeld Randmeren helpen. Leergeld Randmeren werkt samen met lokale partners, zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, verenigingen, voedselbank, bedrijfsleven en andere fondsen.
 
Wil je meer weten of hulp aanvragen?
Kijk voor meer informatie of het aanvragen van hulp op www.leergeldrandmeren.nl. Vanaf 1 oktober is Leergeld Randmeren te bereiken via info@leergeldrandmeren.nl. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 17 oktober vanaf 18.45 uur in het stadhuis. Op de agenda staat de Bestuursrapportage. Daarna vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op de agenda staat Aanpak verkeersknelpunten centrumring en de Huisvestingsverordening. U bent van harte welkom. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie en D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het “Opt-in” systeem voor reclamefolders door middel van het invoeren van ja/ ja sticker. De fractie SGP heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het Evenement Kerst met de zandtovenaar. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Vervangen asfalttoplaag Molenweg

Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 oktober wordt de Molenweg te Hierden voorzien van een geheel nieuw asfalt-toplaag en belijning. Door de werkzaamheden is de Molenweg straks weer in optimale staat.
 
De Molenweg is in deze periode gestremd voor alle verkeer. Verkeer wordt via verwijsbebording omgeleid en kan hierdoor enige vertraging oplopen. Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333, snelherstel@harderwijk.nl of kijk op www.harderwijk.nl/werkaandeweg

Boten en surfplanken weg bij de strandjes

Het watersportseizoen is bijna afgelopen. Ligt uw boot of surfplank nog langs een van de strandjes van het Wolderwijd in het riet of langs het Zeepad? Haal deze dan voor 15 oktober 2019 weg. Na deze datum worden ze door Stadstoezicht weggesleept. De wegsleepkosten worden in rekening gebracht als u de boot/surfplank afhaalt. Het is overigens niet toegestaan om met de auto en trailer de boot uit het water te halen, omdat auto’s niet op het Zeepad mogen komen. Informatie (ook over eerder weggesleepte boten): Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.   

Duurzame Huizen Route

Op zaterdag 2 en 9 november wordt voor de 7e keer de Duurzame Huizen Route georganiseerd. Huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren en laten anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Woont u in de gemeente Harderwijk en heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen en vindt u het leuk om anderen op weg te helpen? Meld uw woning aan en deel uw duurzame woonverhaal via duurzamehuizenroute.nl/harderwijk.
 
Van radiatorfolie, dak- en gevelisolatie tot een volledig energieneutraal huis, op duurzamehuizenroute.nl is elk verhaal welkom. Ook als u net bent begonnen met het nemen van maatregelen kunt u meedoen. Misschien heeft u informatie waarmee u een ander op weg kunt helpen. Al meer dan 1.300 bewoners gingen u voor en delen hun woonverhaal via de Duurzame Huizen Route. 
 
Natuurlijk genieten
Opent u uw huis op zaterdag 2 en/of 9 november of gaat u zelf op bezoek? Dan maakt u kans op een weekend weg op een bijzondere plek: B&B ‘Het Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse Ardennen. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 27-9-2019 Havenspoor: twee vlaggenmasten
 • 28-9-2019 Tollensstraat 11: dakkapel (achterzijde)
 • 29-9-2019 Jannevroukamp 25: erfafscheiding
 • 25-9-2019 Korhoenlaan 1-110: kappen 5 bomen
 • 30-9-2019 Turfbergerhout 31: dakkapel (voorzijde)
 • 1-10-2019 Duinweg 1: kappen diverse houtopstanden en bomen
 • 1-10-2019 Middenlaan 22: dakkapel (achterzijde)
 • 2-10-2019 Broeklaan 67: kappen 1 boom
 • 2-10-2019 Oranjelaan 32: nokverhoging achterzijde en dakkapel (voorzijde)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 27-9-2019 Krommekamp 280: constructieve aanpassing
 • 30-9-2019 Slauerhoffstraat 2: veranderen brandcompartimentering
 • 2-10-2019 Dorpshuisweg 11: verbouwen bedrijfsgebouw
 • 2-10-2019 De Savornin Lohmanlaan 25: dakkapel (voorzijde)
 • 3-10-2019 Nobelstraat 14a: stellingen
 • 3-10-2019 Kienderkamp 24: overkapping met tuinhuis in strijd regels ro
 • 3-10-2019 Sonnevancklaan 18: kappen 1 boom
 • 3-10-2019 Sonnevancklaan 23: kappen 20 bomen
 • 3-10-2019 Jac. Perkstraat 7a: dakkapel (voorzijde)
 • 3-10-2019 Cort van der Lindenlaan 52: nokverhoging met dakkapel voorzijde en carport in strijd regels ro
 • 3-10-2019 Blauwverversteeg 2 en 2a: veranderen pand (2 appartementen)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Sonnevancklaan 2: vergunning brandveiliggebruik 24 zit-/slaapkamers.
- Parkweg 8: vergunning brandveiliggebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 oktober 2019 gedurende 6 weken tot aan 20 november 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen bij het adres Roos- en Doornhof 3
- De algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het stadhuis te verplaatsen van links naar rechts van de ingang bij het talud op de Keizerstraat/Molenstraat
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
12-6-2019: YMCA Kampeercentra, Hierderbeek 1, 3849 RZ in Hierden, voor het herbouwen van een pand na brand
10-9-2019: Machinaal timmerbedrijf Matthias Essenburg Industrieweg 18  15, 3846 BD in Harderwijk voor het produceren en repareren van meubels
20-9-2019: Accent, Goede Reede 1, 3845 MD in Harderwijk, voor het starten van een reclamebedrijf Green Offices voor het bieden van fullservice werkplekken Bodemenergie: Alpha Innotec 19K2
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

2-9-2019: Grote Poortstraat 88, 3841 AM in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van de woning
18-9-2019:  P.C. Boutenslaan 83, 3842 BB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
19-9-2019: Kievitmeen, Gruttomeen en Meerkoetmeen in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
19-9-2019 Donkerstraat 50, 3841 CD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken
De beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken is op 1 oktober vastgesteld door Burgemeester en wethouders. De beleidsregel is opgesteld om adequaat in te kunnen spelen op de toenemende vraag om schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied. Het doel van de beleidsregel is:
- het opstellen van een toetsingskader ruimtelijke ordening voor schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied;
- het geven van randvoorwaarden waaronder het aanleggen en gebruiken van schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied is toegestaan;
- in het kader van dierenwelzijn de dieren adequate huisvesting te bieden.
 
De beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken ligt met ingang van 10 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Van Santen, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.