Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 40

Met deze week: Denk mee met het meerjarenprogramma infrastructuur Ruimte en Transport onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen, Een vrijwillige vuurwerkvrije zone in uw straat en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Harderwijker Speld voor mevrouw Heleen Triesscheijn-Bruinings

Mevrouw Heleen Triesscheijn - Bruinings ontving gisteravond de Harderwijker Speld voor haar jarenlange inzet voor de samenleving. Ze is al vele jaren actief bij Groei&Bloei en was 65 jaar collectant voor het Epilepsiefonds. Een mooi voorbeeld van 'Harderwijk zijn we samen'. Meer informatie vindt u op harderwijk.nl/actueel. 

Kom erbij en ontmoet nieuwe mensen in Harderwijk!

Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. Dit kan komen door veranderingen zoals een verhuizing, problemen op school of financiële problemen. Eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal.
 
In Harderwijk besteden wij tijdens de Week tegen Eenzaamheid extra aandacht aan eenzame mensen met onder andere de Ontmoetchallenge van Zorgdat. Op woensdag 2 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur staat in het Hortuspark een lange aanschuiftafel. Kom langs voor koffie, thee, lekkere koekjes en natuurlijk ontmoetingen. Doe mee met Sing Star en kijk naar de mini-docu over eenzaamheid in de Pop-up bioscoop. Ook kunt u tijdens de middag één van de 50 gevulde koffietassen ophalen. Met deze tas wordt u uitgedaagd om in oktober drie ontmoetingen te hebben met mensen die u daarvoor nog niet kende. Deel uw ervaringen via #deontmoetchallenge.

Voorlopig geen aankoopmogelijkheid openbare grond

Omdat de gemeente Harderwijk bezig is met de herziening van het grondbeleid kunnen er voorlopig geen aanvragen worden ingediend voor aankoop van stukken openbare grond. De verwachting is dat dit medio maart 2020 weer mogelijk is.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 10 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Installatie van de Kinderburgemeester en de Kinderwethouder van Harderwijk en Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over: Pendeldienst ziekenhuis St Jansdal. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Nieuwe gemeentegids van Harderwijk 2019-2020

Vanaf deze week verschijnt de nieuwe gemeentegids van Harderwijk. Hierin vindt u een overzicht van de belangrijkste diensten en producten van de gemeente Harderwijk en de verenigingen en organisaties in Harderwijk. De gids wordt niet huis-aan-huis verspreid. U kunt de gids afhalen op één van onderstaande locaties in onze gemeente. Er is ook een digitale versie van de gids van Harderwijk te vinden op Lokaaltotaal.nl/gidsen/harderwijk.
 
Afhaallocaties
Huis van de Stad, Sportcomplex De Sypel, Ziekenhuis St Jansdal, Wijkontmoetingscentrum de Aanleg, Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden, Wijkontmoetingscentrum Drielanden, Wijkontmoetingscentrum Stad, Wijkontmoetingscentrum 'het Onderonsje' en bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. 

Oud papier nog beter scheiden

De inzameling van oud papier gaat goed. Oude kranten, tijdschriften en reclamefolders
gaat prima. Papieren zakjes en tassen, wc-rollen, bonnetjes en verpakkingen van hagelslag, koeken of rijst zitten helaas nog te vaak bij het restafval. Gemiddeld is dat zo’n 14 kilo per jaar per persoon. Dat zijn ruim 5 pakken printpapier of 2.000 papieren servetjes! In Harderwijk is de afgelopen jaren per persoon gemiddeld 50 kilo oud papier en karton ingezameld. Dat is mooi. Maar het kan nog veel meer zijn! Wat doet u wel en wat niet bij het oud papier? Lees het op harderwijk.nl/actueel. 

Een vrijwillige vuurwerkvrije zone in uw straat?

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 houdt de gemeente Harderwijk een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Daarin maken buren onderling afspraken over het afsteken van vuurwerk. De gemeente en politie handhaven niet in een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Het idee is dat Harderwijkers rekening met elkaar houden bij het afsteken van vuurwerk en elkaar daarop kunnen aanspreken. Het kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente stelt gratis borden en posters beschikbaar waarmee bewoners het gebied kunnen aangeven. Ga voor meer informatie en het aanvragen van een vrijwillige vuurwerkvrije zone naar harderwijk.nl/jaarwisseling. 

Opvoedweek van 7 t/m 13 oktober

Van maandag 7 tot en met 13 oktober is de Week van de Opvoeding met als thema Hand in Hand. In Harderwijk vinden er activiteiten in het kader van opvoeding plaats. Alle activiteiten zijn gratis. Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol.
 
Maandag 7 oktober, Muziek op schoot
  • Project met kinderliedjes van 9.30 tot 10.30 uur. Locatie: de Aanleg, Albert Verweyplein 30.
Dinsdag 8 oktober, Bijeenkomst Bewegen en Buiten Spelen gaan Hand in Hand
  • Door kinderfysiotherapeut Hanneke Poot voor ouders met kinderen tot 6 jaar van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.00 uur). Locatie: Kiekmure, Tesselschadelaan 1.
Woensdag 9 oktober, Dans voor 0-4 jaar
  • 0-2 jaar van 9.00 - 9.35 uur, 2-3 jaar van 9.45 - 10.20 uur, 3-4 jaar van 10.30 - 11.15 uur. Locatie: Kleine Ikke, Melis Stokelaan 93.                      
Vrijdag 11 oktober, Popschool proeflessen drum/toetsen/gitaar
  • Voor jongeren van 10-18 jaar. Van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Popschool, Markt 1.
Tijdens de opvoedweek kunt u het gratis boekje Family Factory ‘Hand in hand’ afhalen tussen 9.00 en 12.00 uur bij het CJG in Harderwijk, Wethouder Jansenlaan 200.

De opvoedweek is een samenwerking van: Zorgdat, Centrum voor Jeugd en Gezin Harderwijk, Cultuurkust, Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, Kleine Ikke en Popschool Harderwijk. 

Meld u aan voor De tafel van één op 10 oktober

Bent u een vrouw en wilt u weer iets gaan doen? Maar weet u nog niet goed hoe? Meld u dan aan voor De tafel van één vanaf donderdagochtend 10 oktober in Harderwijk. De tafel van één bestaat uit tafelgesprekken voor vrouwen die (weer) iets willen gaan doen, zoals (vrijwilligers)werk, een opleiding of het starten van een eigen onderneming. U kunt zich inschrijven via Harderwijk.nl/detafelvaneen. De tafelgesprekken zijn van 9.30 tot 11.30 uur in Wijkontmoetingscentrum Stad ‘De Tinne’, Houtkamp 33. De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur.  

Verzamel bladeren in bladkorven

In de komende periode gaan onze buitendienstmedewerkers en aannemers aan het werk met het wegblazen van de herfst bladeren. Met veegwagens en meerdere bladblazers gaan ze de strijd aan met het blad. Het blad wordt verzameld en naar de composthoop gebracht.
 
Helpt u mee?
Dat kunt u doen door het blad van de gemeentebomen dat in uw tuin, straat of stoep ligt te verzamelen. Wij zetten in week 41 meerdere bladkorven uit in Harderwijk en Hierden waar u het blad in kunt doen. Hiervoor hebben wij speciale locaties aangewezen. In het buitengebied van Hierden staan geen bladkorven, alléén daar mag u het blad in de bermen vegen.
 
Zo gebruikt u de bladkorven

- In de korven mag alléén bladafval worden gedeponeerd.
- Het bladafval mag uitsluitend afkomstig zijn van gemeentebomen die in uw tuin, op de stoep, de straat op het plein liggen. 
- In de korven mogen géén takken of ander afval zoals lege flessen en vuilniszakken worden gedeponeerd.
 
Met de bladkorven willen wij graag samen met u werken aan een schone en veilige straat. De wijkbeheerder houdt in de gaten wanneer de bladkorf geleegd moet worden. Zodra de meeste bladeren zijn gevallen, worden de bladkorven weer verwijderd. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Ontmoeting tijdens de ‘oktobermaand’ van Burgerschap

In oktober start de gemeente Harderwijk voor het zevende jaar met activiteiten tijdens de Maand van Burgerschap. De activiteiten staan in het teken van elkaar ontmoeten. Inwoners, scholieren en ondernemers gaan in gesprek met elkaar en met de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers van de gemeente. Op woensdag 2 oktober is de aftrap van de Maand van Burgerschap met een lezing van de Gelderse Academie in de Catharinakapel. Tijdens deze maand verwelkomt de gemeente ook de nieuwe inwoners van het afgelopen jaar. Verder wordt het kindercollege geïnstalleerd en is er aandacht voor jonge mantelzorgers. De maand wordt afgesloten met een scholendebat in de raadzaal van het Huis van de Stad. Harderwijk zijn wij samen! Informatie: harderwijk.nl/harderwijkzijnwijsamen.

Denk mee met het MIRT Onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen

Rijk en regio doen gezamenlijk een MIRT Onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) A28 Amersfoort-Hoogeveen om in beeld te brengen wat de toekomstige problematiek is. In dit Onderzoek wordt bekeken welke opgaven er op korte en langere termijn voor de A28 spelen en wat de onderlinge samenhang van die opgaven is. In de eerste helft van dit jaar is de probleemanalyse afgerond. U kunt de probleemanalyse en andere informatie over het MIRT Onderzoek vinden op www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl.
 
In de huidige tweede fase van het MIRT Onderzoek worden oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Belangstellenden worden uitgenodigd daarover mee te denken. Dit is mogelijk tot en met zondag 20 oktober via www.mirta28amersfoorthoogeveen.nl. Het MIRT Onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het najaar van 2019. 

Dienstverlening ViaVé scoort opnieuw goed

In juni en juli heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. ViaVé verzorgt voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Oldebroek en Putten het Wmo- jeugd- en leerlingenvervoer. Ruim 640 mensen hebben meegedaan met het onderzoek.
 
De totale dienstverlening scoort bij het Wmo- en jeugdvervoer een 7,8 en bij het leerlingenvervoer een 7,7. De uitkomsten zijn hetzelfde als de resultaten van het voorgaande jaar. Wij bedanken namens ViaVé alle mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

19-9-2019 Oranjelaan 59: verbreden uitrit
20-9-2019 Jonkheer Sandberglaan 38 en 40: kappen bomen
20-9-2019 Jac. Perkstraat 7: dakkapel voorzijde
19-9-2019 Edisonstraat 9: strijdig gebruik pand
20-9-2019 Mozartdreef 47: dakkapel
23-9-2019 Dorpshuisweg 11: verbouwen bedrijfsgebouw
23-9-2019 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping en reclame
24-9-2019 Sonnevancklaan 23: kappen 20 bomen
24-9-2019 Kienderkamp 24: overkapping met tuinhuis in strijd regels ro
25-9-2019 Kleine Varenweg 1: uitbreiden woning en overkapping
25-9-2019 Cort Van Der Lindenlaan 52: nokverhoging met dakkapel voorzijde en carport in strijd regels ro
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

20-9-2019 Boomkamp 10: uitbreiden bijgebouw in strijd regels ro
20-9-2019 Stephensonstraat 1C: gebruik pand in strijd regels ro
23-9-2019 Smeepoortstraat 29: wijzigen functie begane grond in strijd regels ro
23-9-2019 Hoofdweg 2: gebouwtje voor speeltreintje in strijd regels ro
25-9-2019 Langendijkstraat 1-01 t/m 1-48: 48 huurappartementen in strijd regels ro
25-9-2019 Parkweg 3: ventilatie-units buiten, hekwerk en rooster in zijgevel
25-9-2019 Zeppelinstraat 14, 14A t/m 14 C: bedrijfsruimte en inrit
26-9-2019 Strokelweg 2: kappen 8 bomen
26-9-2019 Plantage 72: balkonbeglazing
26-9-2019 Plataanlaan 2: vervangen kozijnen en fietsenberging in voorerf
26-9-2019 Vischmarkt 2: renoveren rijksmonument
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bekendmaking ophalen brief
De burgemeester maakt hierbij bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer N. Boutachkourt, geboortedatum 20 augustus 1995. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad tot en met vrijdag 8 november 2019. Meer informatie, juridisch medewerkers Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- New York Pizza Harderwijk, Nassaulaan 2A, 3843 DC te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 25 september 2019.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

De voorrang op de kruisingen Molenweg met de Lokhorsterweg en de Biesteweg op te heffen.
Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen bij de volgende adressen:
- Churchill-laan 67
- Bosschalaan 28
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38
Het wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00214-/NL.IMRO.0243.WP00214-0002/)of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.