Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 19

Deze week in de gemeenteberichten: Stemmen voor het Europees Parlement, JOGG-Harderwijk binnen GA! Harderwijk, informatiebijeenkomst geluidschermen A28 Harderweide en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Stemmen voor de leden van het Europees Parlement 

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Als u na 9 mei nog geen stempas heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen via burgerzaken@harderwijk.nl.

U kunt met uw stempas en uw legitimatiebewijs in Harderwijk of Hierden stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om bij een ander stembureau te stemmen, dan kan dat. 

Kunt u zelf niet stemmen? 
Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit doet u door het geven van een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en u plaatst uw handtekening. Geef uw stempas mét een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde. Woont degene die voor u gaat stemmen niet in de gemeente Harderwijk, vraagt u dan voor 20 mei een schriftelijke volmacht aan via het formulier op harderwijk.nl/verkiezingen (Stemmen bij volmacht).

Wilt u zelf stemmen, maar bent u niet aanwezig in de gemeente Harderwijk? 
Dan kunt u tot 22 mei 12.00 uur een kiezerspas aanvragen in de Stadswinkel. Dit kan ook via het formulier op harderwijk.nl/verkiezingen (Stemmen in een andere gemeente). Het formulier moet uiterlijk 20 mei bij ons ingeleverd zijn.
Een overzicht van de deelnemende politieke partijen en de kandidaten ontvangt u uiterlijk maandag 20 mei in de brievenbus. Op Kiesraad.nl vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Familieleden, kennissen of vrienden die het initiatief nemen om iemand anders te willen onderscheiden zijn belangrijk. Zonder hen worden er geen voordrachten gedaan en worden er geen lintjes uitgereikt.

Kent u iemand die zich, onafgebroken al vele jaren belangeloos inzet voor de samenleving? Iemand die bijvoorbeeld als vrijwilliger een vereniging jarenlang draaiende houdt? Of iemand die zich onafgebroken en intensief inzet voor een stichting of een belangenorganisatie? 

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Neem dan eerst telefonisch contact op met het Kabinet van de burgemeester tel. 0341 411 911. Er wordt dan aangegeven of de verdiensten bijzonder genoeg lijken voor het aanvragen van een lintje. Ook wordt er uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 

Daarna begint u met het verzamelen van alle benodigde informatie. De voordracht voor de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2020 moet uiterlijk 1 juli 2019 worden ingediend. Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en het aanvraagformulier vindt u op lintjes.nl.

JOGG-Harderwijk binnen GA! Harderwijk

JOGG-Harderwijk gaat haar werkzaamheden voortzetten binnen Gezond Actief Harderwijk oftewel GA! Harderwijk. GA! Harderwijk is een unieke samenwerking van alle werkgevers van Harderwijkse sport- en cultuurprofessionals. Deze professionals, die wij onze coaches noemen, organiseren verschillende gezonde en actieve programma’s in Harderwijk en Hierden. Zoals het kunstmenu, bewegingsonderwijs en sportieve activiteiten in de wijk. Zij doen dat onder de paraplu van GA! Harderwijk. Het doel om jongeren op gezond gewicht te krijgen zal vanaf nu een onderdeel van GA! Harderwijk. Bekijk ook de video

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 14 mei vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Bestemmingsplan Glindweg en informatie van de ODNV over verwijdering van asbesthoudende daken. De raad vergadert donderdag 16 mei vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op deze agenda staat onder andere Stemming motie CDA D66 PvdA Eindbalans visie andere binnenstad en Oplegger schuldienstverlening. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

De fracties van Harderwijk Anders, VVD en D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Vandalisme Regenboogpad. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Informatiebijeenkomst geluidschermen A28 Harderweide

Maandag 13 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur is er in het toekomstige Crescentpark een informatiebijeenkomst. Daar krijgt u informatie over de komst van een grondwal met geluidswerende schermen. Die grondwal komt langs de A28 ter hoogte van het wijkdeel Harderweide.

Op de avond zijn voorbeelden beschikbaar van de toekomstige situatie. Ook zijn we benieuwd naar uw aandachtspunten. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Tijdens de bijeenkomst zijn er twee rondleidingen: langs de grondwal en de plek van de toekomstige schermen. De rondleidingen starten om 18.00 en 19.00 uur en duren ongeveer 60 minuten. We houden rekening met groepen van ongeveer 20-30 mensen. 

Let op: Het terrein is onverhard en kan nat of modderig zijn. Neemt u goede schoenen mee voor de rondleiding. Als blijkt dat het terrein voor u onvoldoende toegankelijk is dan vernemen we dat graag. We kijken dan naar een andere manier om u te informeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met gemeente Harderwijk via 0341 411 911 of via e-mailadres h.oosterhuis@harderwijk.nl. We hopen u te verwelkomen op 13 mei bij het Crescentpark voor de informatiebijeenkomst. Graag tot dan!

Vakantiehulpen gezocht

Gemeente Harderwijk zoekt voor de zomermaanden vakantiehulpen. Ben je 17 jaar of ouder en wil je minimaal 20 uur en maximaal 40 uur per week meehelpen Harderwijk schoon te houden? Solliciteer dan! Heb je groene vingers? Dan kunnen we je misschien inzetten bij het onderhoud van onze groenvoorzieningen. 

De werktijden zijn van 7.30 tot 16.00 uur, met een middagpauze van 12.30 tot 13.00 uur. Je krijgt meer dan het minimum jeugdloon betaald. Als je zin hebt deze zomer bij ons te komen werken, kun je mailen naar j.olofsen@harderwijk.nl. Geef in je mail aan in welke periode je kunt werken en waar je voorkeur naar uit gaat: schoon houden of onderhoud groen. Uiterlijk woensdag 29 mei kun je een reactie van ons verwachten.

Indrukwekkende herdenking 4 mei

Op begraafplaats Oostergaarde zijn de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. 

Burgemeester Harm-Jan van Schaik hield een toespraak tijdens deze Nationale Herdenking. U kunt de herdenking nazien op YouTube (4 mei LIVE herdenking Harderwijk). De toespraak vindt u op www.harderwijk.nl/actueel.

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief

Dinsdag 28 mei start voor de inwoners van de gemeenten Ermelo en Harderwijk de cursus Politiek Actief. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook als u interesse hebt om politiek actief te worden, is deze cursus geschikt. 

Meedoen is gratis! Aanmelden kan via gemeenteraad@harderwijk.nl. Er zijn 15 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Wat doet de gemeente en hoe werkt de besluitvorming? En wat doet een raadslid? Op deze vragen – en meer – krijgt u een antwoord tijdens de cursus Politiek Actief. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. De cursusdata zijn 28 mei, 11 juni, 2 juli, 17 september en 10 oktober. Meer informatie vindt u op harderwijk.nl/politiekactief.

Denk mee over culturele en sportieve activiteiten

De gemeente Harderwijk start de komende twee jaar met een proef voor inwoners die om diverse redenen niet uit zichzelf mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten voor kwetsbare inwoners om hen uit een isolement te halen of om de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken. Wilt u meedenken over structurele activiteiten op het gebied van sport en cultuur? Meldt u dan aan voor de inspiratiebijeenkomst van maandag 13 mei via harderwijk.nl/meedoenmoetkunnen. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in het Huis van de Stad, Havendam 56 in Harderwijk.

Gratis deelname rommelroute wijk Frankrijk

Zaterdag 25 mei is van 10.00 tot 14.00 uur de rommelroute in de wijk Frankrijk. Elk jaar organiseert het Wijkplatform Frankrijk de rommelroute op de laatste zaterdag van mei. U kunt zich voor 18 mei aanmelden met uw adres via activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl. 

Hoe bent u herkenbaar als deelnemer?
Op wijkplatformfrankrijk.nl staat een lijst met plattegrond van de deelnemers. Het wijkplatform deelt de lijst ook via Facebook en Twitter. Om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk bezoekers langs uw huis komen, kunt u zelf vlaggetjes ophangen of met stoepkrijt op de grond tekenen.

Wat is een rommelroute?
Bij een rommelroute kunt u als bewoners van de wijk Frankrijk tweedehands spullen vanuit uw tuin, huis of garage verkopen. Het verkopen van etenswaren en drinken is niet toegestaan.  Hoe meer mensen er meedoen als verkoper, hoe groter de route door de wijk wordt. U kunt bij de buren langs, op zoek gaan naar leuke spulletjes, maar ook uw buurtgenoten beter leren kennen. Ook mensen van buiten de wijk zijn welkom om door de buurt te lopen.

Kom aan tafel met vrouwen die weer aan het werk willen!

De tafel van één start op 21 mei

Bent u een vrouw en wilt u weer iets gaan doen? Maar weet u nog niet goed hoe? Of bent u misschien aan het zoeken naar wat u echt wilt? Dan is De tafel van één iets voor u! Op dinsdagochtend 21 mei start De tafel van één in Harderwijk. Dit zijn bijeenkomsten voor vrouwen die (weer) iets willen gaan doen, zoals (vrijwilligers)werk, een opleiding of het starten van een eigen onderneming. U kunt zich vanaf nu inschrijven voor De tafel van één via harderwijk.nl/detafelvaneen. De tafelgesprekken zijn van 9.30 tot 11.30 uur in Wijkontmoetingscentrum Stad ‘De Tinne’, Houtkamp 33. De koffie staat klaar vanaf 9.00 uur.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
25-4-2019 Luttekepoortstraat 5: wijzigen gevel
26-4-2019 Bruggestraat 51: gebruik pand in strijd regels ro
29-4-2019 Schaffelaarhout 31 en 33: uitbreiden carport
29-4-2019 Parallelweg 26-111: kappen 20 bomen
29-4-2019 Burgtstraat 4: dakkapel in strijd regels ro
30-4-2019 Molenweg 27: uitbreiden bijgebouw in strijd regels ro
30-4-2019 Muidenbrink 6: dakkapel (voorzijde)
30-4-2019 Leuvenumseweg 70: aanpassen bestaande zomerkennels en speelweiden
30-4-2019 Varenweg 30: uitbreiden bijgebouw t.b.v. mantelzorg
2-5-2019 Waltorenstraat 5b: strijdig gebruiken pand t.b.v. boksschool en personal training
29-4-2019 Huisstee 15: overkapping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
26-4-2019 Langezand 98: dakkapel (voorzijde)
29-4-2019 Van Looystraat 11: erfafscheiding
29-4-2019 Grote Oosterwijck 31: nokverhoging in strijd regels ro
1-5-2019 Bachdreef 31: aanleggen achterpad
1-5-2019 Zeepad: kappen 6 bomen
2-5-2019 Zijpenbergerhout 8: dakkapellen (voor en achterzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
2-5-2019 Erasmusstraat 17: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
29-4-2019 Donkerstraat 32: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
29-4-2019 Industrieweg 13a : oliewaterscheider, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om 5 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen op de Zuiderzeeboulevard bij het Dolfinarium.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
30-4-2019: Varenweg 30, 3849 PJ in Hierden voor het slopen van een schuur
25-4-2019: Burg De Meesterstraat 11, 3846 AB in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw
26-4-2019: Van Deysselstraat 2, 3842 BM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
26-4-2019: Alberdingk Thijmlaan 236, 3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Nationale Buitenspeeldag en Burendag  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  29 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.   

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Rommelmarkt Hierden  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  22 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.